W „Wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe” ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 18 stycznia 2019 r., Wydawnictwo Grupy Uczelni Vistula znalazło się na poziomie I (80 pkt).

W myśl nowej ustawy od teraz będą trzy grupy wydawnictw:

  • najlepsze prestiżowe, wyłącznie zagraniczne (tzw. poziom II) – 200 pkt,
  • poziom I – 80 pkt oraz
  • pozostałe nieobjęte wykazem – 20 pkt.
Aplikuj online