Dyrektorem Centrum jest dr hab. Wojciech Hübner, prof. AFiB Vistula.

Relatywnie młode w tej formie, Centrum Badań Azjatyckich – wywodzące się z istniejącej, wieloletniej tradycji badawczej Uczelni Vistula – jest dynamicznie rozwijającym się, ogólnowydziałowym ośrodkiem badawczym Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych, powstałym w styczniu 2017 r. Do jego głównych zadań należy prowadzenie badań naukowych skoncentrowanych na współczesnej Azji i na Eurazji rozumianej jako całość, oraz na współczesnej inicjatywie reaktywowania mechanizmu historycznego Szlaku Jedwabnego wraz z jego kontekstem kulturowym i historycznym oraz analizą narodowych i regionalnych perspektyw postrzegania zachodzących procesów w warunkach współczesności.

Ponadto Centrum zajmuje się: przygotowywaniem nowatorskich programów dydaktycznych, m.in. w ramach szkół letnich uruchamianych przy Uczelni Vistula i poświęconych tematyce współczesnej Azji i Jedwabnego Szlaku, prowadzonych w duchu wielodyscyplinarnym i wielokulturowym, w języku polskim i w językach obcych; przygotowaniem podyplomowych programów „szytych na miarę” dla przedstawicieli różnych specjalności, które mogłyby pomóc w nawiązaniu współpracy biznesowej głównie z krajami Dalekiego Wschodu poprzez przybliżenie wybranych aspektów specyfiki kulturowej i gospodarczej oraz zagadnień prawno-organizacyjnych odnoszących się do tamtejszego środowiska biznesowego. Zdobycze wiedzy teoretycznej mają być tutaj odpowiednio łączone z doświadczeniami praktyków biznesu; zapewnieniem opieki promotorskiej dla studentów krajowych i zagranicznych przygotowujących rozprawy doktorskie; rozwijaniem kontaktów międzynarodowych, organizowaniem konferencji i seminariów; przygotowaniem inicjatyw badawczych, opracowywaniem wyników badań, ich publikacją i rozpowszechnianiem; opieką nad studenckim kołem naukowym.

W 2018 r. odbyło się wiele ważnych wydarzeń jak m. in. konferencja „Chińska Inicjatywa Pasa i Szlaku – inspiracje z historycznej przeszłości, współczesność i scenariusze przyszłości”, seminaria – np. „Cechy współczesnego państwa i ustroju chińskiego”, także wspólne warsztaty naukowe (wrzesień 2018), w których wzięła udział grupa studentów i profesorów Uniwersytetu Fukuyama w Hiroszimie oraz studenci i pracownicy AFiB i SGTiR. Warsztaty, planowane jako regularne wydarzenie również w przyszłości, obejmowały wykłady i dyskusje na tematy związane ze współczesnym rozwojem Dalekiego Wschodu, Polski i Japonii oraz z chińską Inicjatywą Pasa i Szlaku.

Centrum uczestniczyło aktywnie w licznych konferencjach krajowych ośrodków zajmujących się podobną tematyką (m.in. we Wrocławiu, Krakowie i Szczecinie) oraz zagranicznych (m.in. Fuzhou, Tianjin, Chengdu); prowadzi też wspólne badania wraz z Akademią L. Koźmińskiego w Warszawie i wieloma innymi ośrodkami naukowymi.

Sztandarową pozycją Centrum jest monografia W. Hübnera: Szlak Jedwabny i Chiny. Historia i dzień dzisiejszy, Wydawnictwo AFiB Vistula, Warszawa 2018, zaś na przełomie lat 2016/2017 opublikowano dwujęzyczną monografię (jęz. polski i angielski) pod redakcją W. Hübnera: Azja XXI wieku i Szlak Jedwabny, która zawiera artykuły całego wiodącego zespołu Centrum (z Grupy Uczelni Vistula i współpracujących instytucji, w tym zagranicznych). Wśród opublikowanych ostatnio pozycji pracowników Centrum znajdują się: M. Rybicka (2017), Czy Azja ma szansę zostać liderem w budowie inteligentnych miast?, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, ISSN 1899-3192; W. Hübner W. (2017), Nowa rola Chin w świecie – jak ją zaakceptować?, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, ISSN 1899-3192; W. Hübner, M. Rybicka, W. Wieszczycka (2017), „Nowy Szlak Jedwabny – różne perspektywy narodowe i różne cele do pogodzenia”, Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2016-2018, Warszawa, Instytut Badan Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa; W. Hübner, M. Rybicka, W. Wieszczycka (2017), „Nowy Szlak Jedwabny – uwarunkowania historyczne a współczesność”, (w:) Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2016–2018, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.

 

Logo CBA

Strona Centrum Badań Azjatyckich: http://arc.vistula.edu.pl

 

Kontakt do Centrum Badań Azjatyckich

mgr inż. Wioletta Wieszczycka
w.wieszczycka@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close