Instytutem kieruje prof. dr hab. Longin Pastusiak.

Wicedyrektorem Instytutu jest dr Bartłomiej E. Nowak.

Instytut Stosunków Międzynarodowych – działający od 2006 r. – jest naukowo-badawczą jednostką organizacyjną w Akademii Finansów i Biznesu Vistula o charakterze interdyscyplinarnym, co oznacza, że Instytut obejmuje zakresem swojej działalności zarówno międzynarodowe stosunki polityczne jak i międzynarodowe stosunki gospodarcze i społeczne. Przedmiotem badań są również problemy globalizacji, integracji europejskiej, amerykanistyki oraz studia strategiczne.

Do zakresu działań Instytutu należy: prowadzenie badań naukowych o charakterze teoretycznym, metodologicznym i empirycznym, dotyczących stosunków międzynarodowych, wpływu stosunków międzynarodowych na politykę zagraniczną i gospodarkę polską, analiza najważniejszych problemów międzynarodowych zarówno o charakterze regionalnym jak i globalnym. Instytut sporządza ekspertyzy i raporty dla krajowych i zagranicznych jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw. Organizuje również comiesięczne seminaria naukowe oraz inne spotkania, m.in. z eurodeputowanymi.

Seminaria mają charakter otwarty a uczestniczą w nich naukowcy z polskich ośrodków badawczych oraz eksperci międzynarodowi. Tematyka seminariów to np.: problemy etnonacjonalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej; Transatlantyckie Partnerstwo w zakresie handlu i inwestycji; racja stanu w polityce zagranicznej; problemy świata arabskiego; rola Francji w Unii Europejskiej; Partnerstwo Wschodnie UE; Rada Bezpieczeństwa ONZ w ładzie międzynarodowym XXI wieku; cztery modernizacje i globalizacja Chin; koncepcja zaawansowanego zapobiegania konfliktom – teoria i praktyka; Arktyka w polityce kanadyjskiej; co zmieni się, gdy nastąpi Brexit?; historia wojny, przyszłość pokoju – co dalej? [Ukraina]; Państwo Islamskie – 10 rzeczy, które trzeba wiedzieć o ISIS; co wynika z kampanii wyborczej USA dla polityki wewnętrznej i zagranicznej Stanów Zjednoczonych; separatyzm Quebecku a jedność Kanady; nierówności w globalnym świecie; racja stanu współczesnej Polski; konkurencyjność zachodnich i wschodnich Niemiec; sztuczna inteligencja a świat człowieka – zagrożenia i szanse w perspektywie europejskiej; etniczność i polityka w Europie Środkowej; pomoc humanitarna w kryzysach uchodźców na przykładzie Syrii, Iraku i Ugandy; ewolucja strategii NATO – teoria praktyka; Irlandia w kontekście międzynarodowym i relacje z Polską (z gościnnym udziałem p. Gerarda Keowna, Ambasadora Irlandii w Polsce); Unia Europejska w latach 2018-2019: jakiej ewolucji należy się spodziewać? Polska wobec ładów i porządków europejskich – magania i spory o miejsce Polski w Europie po roku 1918.

Natomiast spotkania z posłami Parlamentu Europejskiego dotyczą głównie obszarów działalności komisji parlamentarnych, których posłowie są członkami (np. Danuta Hűbner – reforma UE; Czesław Siekierski – wspólna polityka rolna i bezpieczeństwo żywnościowe; Ryszard Czarnecki – ogólna działalność PE; Dariusz Rosati – finanse i strefa euro).

Ponadto ISM przynajmniej raz do roku organizuje konferencję naukową wokół problemu będącego tematem pracy zbiorowej podejmowanej w Instytucie. Ostatnia konferencja naukowa w 2017 r. nosiła temat „Rola siły we współczesnych stosunkach międzynarodowych”, kolejna poświęcona będzie problem ładu światowego i pozycji Europy.

Instytut inicjuje tematy badawcze, które dla kadry naukowej i całej społeczności akademickiej mają charakter integrujący. Instytut prowadzi współpracę naukową z wybranymi instytucjami naukowymi, fundacjami krajowymi i zagranicznymi. W 2019 r. będą to zagadnienia współczesnych stosunków międzynarodowych – politycznych jak i gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ładu międzynarodowego (policentrycznego?) i ryzyka jego dekompozycji, przyszłości integracji europejskiej, ewolucji instytucjonalnej i wyzwań dla strefy euro, roli Chin w gospodarce i polityce światowej i znaczenia Niemiec w EU; etniczności i tendencji nacjonalistycznych, przemysłu 4.0 w ujęciu międzynarodowym, a także problemu migracji i terroryzmu.

Z Instytutem Stosunków Międzynarodowych związanych jest ponad 20 pracowników naukowych AFiB Vistula oraz kilkudziesięciu z innych ośrodków naukowych w kraju. Są to zarówno naukowcy, jak i dyplomaci i politycy specjalizujący się w polityce międzynarodowej. Tym samym badania prowadzone przez Instytut oraz seminaria przezeń organizowane łączą doświadczenia akademików i praktyków, co stanowi unikatową jakość w polskim środowisku akademickim. Osoby związane z Instytutem publikują na łamach wielu periodyków naukowych, ale pełnią też rolę komentatorów aktualnych wydarzeń międzynarodowych i ekspertów w programach telewizyjnych i radiowych, a ich teksty ukazują się w czasopismach opiniotwórczych.

Wśród najważniejszych pozycji książkowych pracowników Instytutu są: Longin Pastusiak, Prezydenci Stanów Zjednoczonych. Jimmy Carter – Donald Trump 1977- … Wydawnictwo Uczelnia Vistula, Warszawa 2018; Siła we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Praca zbiorowa, Wydawnictwo Uczelnia Vistula, Warszawa 2018; Współczesne stosunki międzynarodowe. Praca zbiorowa, Wydawnictwo Uczelnia Vistula, Warszawa 2018; Longin Pastusiak, Kontynuacja i zmiana. Polityka zagraniczna prezydentów Stanów Zjednoczonych od Waszyngtona do Obamy, Wydawnictwo Uczelnia Vistula, Warszawa 2016.

Kontakt do Sekretariatu Instytutów

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close