Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Akademia Finansów i Biznesu Vistula i Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji aktywnie angażuje się w polskie życie naukowe, realizując projekty finansowane przez MNiSW, NCN. Prowadzi także projekty Unii Europejskiej, które uzyskały dotacje w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektów naukowych świadczy o potencjale badawczym uczelni, wysokiej jakości jej kadry naukowej, a także przekonaniu instytucji dotujących co do wartości poznawczej projektów badawczych, na które przekazuje publiczne środki.

Projekty realizowane

 • InterTour. Nowy międzynarodowy program kształcenia na kierunku Turystyka i rekreacja - studia

  Projekt: InterTour. Nowy międzynarodowy program kształcenia na kierunku Turystyka i rekreacja – studia

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

  Numer i nazwa Działania: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

  Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  Numer naboru: POWR.03.03.00-IP.08-00-MPK/16

  Tytuł projektu: InterTour. Nowy międzynarodowy program kształcenia na kierunku Turystyka i rekreacja – studia II stopnia

  Okres realizacji projektu: od: 2017-03-01 do: 2019-09-30

  Kwota dofinansowania: 1 394 812,80 zł

  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowego międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja (st. II stopnia, stacjonarne, w jęz. angielskim, specjalności, tj. Hospitality management, Event management, Sport mangement, Gastronomy) oraz poprawa dostępności do innowacyjnego programu kształcenia, pozwalającego na podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, dla 40 studentów polskich i z zagranicy (20K i 20M) w okresie do 30 IX 2019 r.

  Nowy międzynarodowy program kształcenia na kierunku Turystyka i rekreacja zostanie przygotowany w oparciu o czołowe europejskie i światowe programy studiów i we współpracy z międzynarodową kadrą dydaktyczną w obszarze turystyki i rekreacji. Projekt obejmie wyłącznie ww. kierunek przez 2 lata przez pełny cykl kształcenia i będzie realizowany w całości w j. angielskim.

  W ramach projektu realizowane będą:

  1. Działania przygotowawcze
  2. Organizacja cyklu zajęć dydaktycznych opierających się na wzorach zagranicznych.
  3. Organizacja cyklu zajęć dydaktycznych prowadzonych przez zagranicznych wykładowców.
  4. Organizacja szkół letnich.
  5. Działania wspierające włączenie cudzoziemców w polski rynek edukacji, pracy i gospodarki.

Projekty zrealizowane

 • Akademia kształcenia językowego Vistula

  Akademia Kształcenia Językowego Vistula
  Działanie: POKL 9.6.2
  Nr umowy: POKL.09.06.02-14-097/14-00
  Termin realizacji projektu: 08.2014 – 06.2016
  Instytucja/ adresat wniosku: MJWPU

 • Informatyka szansą dla Ciebie

  Informatyka szansą dla Ciebie

  Działanie: POKL 4.1.2
  Nr umowy: POKL.04.01.02-00-204/12-00
  Termin realizacji projektu: 07.2012- 09.2015
  Instytucja/ adresat wniosku: NCBiR

  ​Projekt miał na celu rozwinięcie oferty dydaktycznej na studiach na kierunku informatyka w AFiBV.

  Działania realizowane w ramach projektu:

  1. program stypendialny dla najlepszych studentów studiów stacjonarnych,
  2. zajęcia wyrównawcze,
  3. szkolenia np. z prowadzenia małej firmy,
  4. specjalistyczne kursy z języka angielskiego,
  5. program staży,
  6. wykłady prowadzone przez dydaktyków z zagranicy,
  7. wyjazdy studyjne dla najlepszych studentów.
 • Zielone budownictwo na Mazowszu

  Zielone budownictwo na Mazowszu

  Działanie POKL 2.1.1

  Nr umowy: POKL.02.01.01-00-183/12

  Termin realizacji projektu: 02.2014 – 09.2015

  Instytucja/ adresat wniosku: PARP

 • Innowacyjna i sprawna administracja

  Innowacyjna i Sprawna Administracja źródłem sukcesów w gospodarce opartej na wiedzy

  Działanie: POKL 5.2.1

  Nr umowy: POK 05.02.01-00-032/11-01

  Termin realizacji projektu: 07.2012 – 06.2015

  Instytucja/ adresat wniosku: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 • E-green jobs, coordinator techim ltd. Poland

  E-Green Jobs, Coordinator Techim Ltd. Poland
  Nr umowy: PL1-LEO005-37623
  Termin realizacji projektu: 10.2013 – 09.2015
  Instytucja/ adresat wniosku: Leonardo da Vinci/Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Projekt e-Green Jobs (Projekt eGREEN JOBS nr. 2013-1-PL1-LEO05-37623) służył upowszechnianiu wiedzy i kompetencji dotyczący zielonych miejsc pracy. Do jego realizacji stworzono konsorcjum instytucji i przedsiębiorstw z kilku krajów w tym dwa z Polski, którego celem był transfer wiedzy dotyczącej podnoszenia kompetencji pracowników w zielonej gospodarce i tworzenia zielonych miejsc pracy. Pod pojęciem „zielonych miejsc pracy” kryją się takie miejsca pracy, które mają pozytywny pośredni lub bezpośredni wpływ na środowisko naturalne.
  Więcej o projekcie TUTAJ
  Raport potrzeb szkoleniowych TUTAJ
  Przewodnik dla użytkownika do systemu STUDIO TUTAJ
  Llink do strony projektu http://www.egreenjobs.eu
  Inne informacje: http://flexilab.eu/root/web/livingweb.nsf/do?open&lang=en&page=pilot-studio&site=default

 • Młodzi z doświadczeniem

  Młodzi z doświadczeniem

  Działanie POKL 4.1.1

  Nr umowy: POKL.04.01.01-00-115/14-00

  Termin realizacji projektu: 02.2015 – 09.2015

  Projekt Młodzi z doświadczeniem był realizowany w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w okresie 1.02.2015 – 30.09.2015 r. i był współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  W ramach projektu „Młodzi z doświadczeniem” oferowaliśmy 80 płatnych staży w terminie maj-wrzesień 2015 roku. Każdy staż trwał 250 godzin.

  Każdy uczestnik projektu brał udział w działaniach rozwojowych takich jak:

  1. Test kompetencji Gallupa – pozwalający określić 5 najmocniejszych kompetencji, umiejętności studenta.
  2. Warsztaty kompetencji prowadzone zarówno w języku polskim i angielskim:
   1. Efektywna komunikacja interpersonalna
   2. Praca zespołowa i budowanie zespołów
   3. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
   4. Przedsiębiorczość, jako suma motywacji i kreatywności.
  3. Mentoring – rozwój osobisty i zawodowy studentów.
 • Większy potencjał - większe szanse na rynku pracy

  Działanie: POKL 4.1.1

  Nr umowy: POKL-04.01.01-00-363/10-00

  Termin realizacji projektu: 11.2010 – 11.2013

  Instytucja/ adresat wniosku: NCBiR

 • Księga jakości

  Działanie: POKL 4.1.1

  Nr umowy: POKL-04.01.01-00-008/11-01

  Termin realizacji projektu: 11.2012 – 11.2014

  Instytucja/ adresat wniosku: NCBiR

  Celem projektu było podnoszenie jakości kształcenia w AFiBV przez doskonalenie oferty edukacyjnej, monitoring procesu kształcenia, skuteczne zarządzanie jakością procesów badawczych czy własnością intelektualną, a także optymalizację współpracy z biznesem.

Kontakt do Działu Nauki

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close