Pozostajemy w kontakcie z praktykami

Aby podjąć profesjonalną współpracę z firmami, postanowiliśmy poznać ich rzeczywiste potrzeby i oczekiwania. Przebadaliśmy 300 przedsiębiorców, a następnie przeprowadziliśmy pogłębioną dyskusję w grupach fokusowych z udziałem przedstawicieli działów human resources. Na tej podstawie opracujemy kodeks dobrych praktyk w zakresie współpracy uczelni wyższych i biznesu. Będziemy też w stanie jeszcze lepiej dostosować naszą ofertę do potrzeb przedsiębiorców.

Globalizer – polskie firmy na zagranicznych rynkach

Na uczelni realizujemy innowacyjny projekt Globalizer – zagraniczni studenci pomagają polskim firmom wejść na rynki krajów, z których sami pochodzą. W efekcie studenci jednocześnie piszą prace dyplomowe i prowadzą zaawansowane, międzynarodowe działania analityczne i biznesowe. Celem wydziałów naszej uczelni jest, aby znaczny procent bronionych prac dyplomowych był realizowany w postaci zespołowych prac projektowych na zlecenie przedsiębiorców. Także w sylabusach zajęć obowiązkowo przewidziane są wizyty praktyków biznesu.

Globalizer – polskie firmy na zagranicznych rynkach

Przedsiębiorcy cenią naszych studentów

Nasze biuro karier przygotowuje studentów do staży i praktyk oraz współpracuje z pracodawcami, aby praktyki były ciekawe i przyniosły korzyści obu stronom. Coraz więcej firm zwraca się do nas z propozycjami zatrudnienia naszych studentów, a najlepsi otrzymują szansę na stałą pracę. Dodatkowo, w ciągu roku akademickiego odbywają się spotkania z pracodawcami, podczas których mogą oni zaprezentować studentom własne case studies, a raz do roku – targi pracy Job Spot. To wszystko składa się na obraz nowoczesnej uczelni, świadomej wyzwań współczesnego rynku, dla której priorytetem jest współpraca z firmami.

Przedsiębiorcy cenią naszych studentów

Realizujemy projekty badawcze finansowane z NCN

AFiB Vistula prowadzi badania w wielu obszarach na zlecenie sektora publicznego i prywatnego. Wśród projektów badawczych realizowanych można wymienić m.in. raport o innowacyjności polskiej gospodarki oraz o roli grup interesów w procesie stanowienia prawa w Polsce, analizę wyzwań energetycznych Polski, potencjału rozwojowego polskiego sektora farmaceutyczno-medycznego, polityki państw przyjmujących wobec zagranicznych inwestycji bezpośrednich czy modelu dojrzałości krajowych systemów realizacji projektów publicznych, a także opracowanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania kompetencjami pracowników.

Realizujemy projekty badawcze finansowane z NCN

Wiemy, jak współpracować z Indiami i Chinami, Turcją, Rosją i Ukrainą

Uczelniane Centrum Indyjsko-Europejskie udziela wsparcia w zakresie budowania relacji biznesowych z firmami indyjskimi. Instytut Konfucjusza pomaga merytorycznie firmom, które zamierzają uruchomić działalność w Chinach. Instytut Spraw Społecznych i Stosunków Międzynarodowych tworzą znawcy relacji m. in. z Turcją, Rosją i Ukrainą, przygotowujący ekspertyzy i raporty dla krajowych i zagranicznych jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw.

Wiemy, jak współpracować z Indiami i Chinami, Turcją, Rosją i Ukrainą

Najlepsi studenci będą wspierać Twoje działania

Academic Force Sp. z o.o. jest spółką zrzeszającą przygotowanych zawodowo studentów i absolwentów AFiBV, którzy chcą budować własną firmę. Studenci pod bezpośrednią opieką merytoryczną dr Magdaleny Kaczkowskiej-Serafińskiej Kierownika Katedry Zarządzania – komercyjnie realizują badania dla firm zewnętrznych, takie jak: analiza rynku, projektowanie baz danych, tłumaczenia specjalistyczne, wykonanie map terenu.

Najlepsi studenci będą wspierać Twoje działania

Kontakt do Działu Nauki

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close