O projekcie

Powszechnie wiadomo, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) przyczyniły się do sukcesu gospodarczego i rozwoju V4. Rola firm zagranicznych jest istotna w produkcji i usługach; są one również bardzo aktywne w eksporcie. Jednostki stowarzyszone z międzynarodowymi firmami są liderami w stosowaniu nowych technologii, automatyzacji produkcji. Jest to związane z koncepcją Przemysłu 4.0, która obejmuje Internet rzeczy, produkcję przyrostową, sztuczną inteligencję itp. Wraz ze spadkiem cen robotów, będą one rozpowszechnione wkrótce w produkcji i usługach. Jednocześnie elastyczność, szybkość, bycie bliżej klientów, stały się ważniejsze w globalnych łańcuchach wartości. Konsekwencją jest zastąpienie niektórych zadań siły roboczej w obszarach, w których produkcja była wcześniej zlecane na zewnątrz. Celem tego projektu jest pokazanie, w jaki sposób zmienione warunki wpływają na kraje wyszehradzkie. Do tej pory relokacje BIZ i Przemysłu 4.0 były analizowane głównie osobno, ale w ostatnich latach powiązania są bardziej widoczne. W przypadku krajów V4 dowodów jest niewiele; dlatego ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z obecnej sytuacji.

 

Obecnie projekt dobiega końca. Zapraszamy Państwa do pobrania i lektury raportu podsumowującego.

 

W projekcie biorą udział:

  • Akademia Finansów i Biznesu Vistula – Vistula University
  • Magyar Tudományos Akadémia, Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont – Hungarian Academy of Sciences, Centre for Economic and Regional Studies HAS
  • Vysoká škola ekonomická v Praze, Katedra světové ekonomiky – University of Economics, Prague, Department of World Economy
  • Vysoka skola manazmentu v Trencine – School of Management in Trencin
Strona projektu: https://industry40fdi.wordpress.com/
O projekcie
Aplikuj online