Aktualności

 • Zaproszenie do składania artykułów

  Zapraszamy do składania artykułów podejmujących następujące tematy:
  – rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce;
  – rocznica wydarzeń Poznańskiego Czerwca i Czerwca ’76;
  – rozpad Związku Radzieckiego i odzyskanie niepodległości przez republiki wchodzące w jego skład;
  – rocznica utworzenia Grupy V4;
  – rocznica ataków na World Trade Center;
  – rocznica wybuchu wojny domowej w Syrii wraz z jej globalnymi konsekwencjami.

   

  Jesteśmy zainteresowani interdyscyplinarnym ujęciem tematyki, a więc analizami przeprowadzonymi w wielowymiarowym kontekście: polityki międzynarodowej, gospodarki, finansów i ekonomii, problematyki bezpieczeństwa, problematyki społecznej i kulturowej.

„Społeczeństwo i Polityka. Pismo Edukacyjne”
ISSN 1733-8050

„Społeczeństwo i Polityka” to czasopismo naukowe powstałe w 2004 r. z inicjatywy pracowników Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Wraz z włączeniem AH w skład Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, od 1 października 2019 r. jego wydawcą stała się AFiBV.

Celem pisma jest upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego oraz pełnienie roli forum, na którym prezentowane są wyniki najnowszych badań. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe z dziedziny nauk społecznych, przede wszystkim z dyscypliny: nauki o polityce i administracji, ale także ekonomii i finansów, zarządzania i historii.

Zgodnie z listą MNiE, za publikacje w periodyku przyznaje się 40 punktów.

Czasopismo indeksowane jest w bazachEuropean Reference Index for the Humanities Plus (ERIH+) oraz The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).

Wybrane artykuły zamieszczane w czasopiśmie są także udostępniane za pośrednictwem portalu naukowego Academia.edu.

Czasopismo jest dostępne w formie drukowanej i elektronicznej, przy czym wersja papierowa jest wersją pierwotną.

Czasopismo opiera się na zasadach etyki sformułowanych przez Komitet do spraw Etyki Publikacyjnej (Comittee on Public Ethics – COPE).

Wydawca:
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
tel.: + 48 22 457 23 70 (Rektorat); 22 457 23 89 (Wydawnictwo)
https://www.vistula.edu.pl/nauka-i-badania/spoleczenstwo-i-polityka

Kontakt e-mail z Redakcją
dr hab. Aldona Piwko
redakcja@vistula.edu.pl

Aplikuj online