Społeczeństwo i Polityka
2021, Numer 2(67)
ISSN 1733-8050
Redaktor naczelna: Aldona Piwko

Słowa kluczowe numeru:
aktywizacja społeczna, aktywność, burżuazja, cudzoziemiec, dziecko, edukacja dla pokoju, ekskluzja społeczna, finanse, Inny, konflikt klasowy, kształcenie ogólne, kultura postkomunistyczna, migrant, mobbing, ochrona praw dzieci, odgórne egzekwowanie jednolitości, ombudsman, Paideia, peryferyjne miejsca pracy, polityka zdrowotna, pracodawcy, pracownicy, prawa dzieci, prawo, rewolucja, Rzecznik Praw Dziecka, seniorzy, świadczenia medyczne, tradycja, ubezpieczenia, uchodźca, uniformizacja, urawniłowka, walka klas, zatrudnienie, zdrowie, związki zawodowe.

Keywords of the issue:
activity, bourgeoisie, child, children’s ombudsman, children’s rights, class conflict, class struggle, education for peace, employees, employers, employment, finances, foreigner, general education, health care, health, insurance policy, law, medical benefits, migrant, mobbing, ombudsman, Paideia, peripheral workplaces, post-communist culture, protection of children’s rights, refugee, revolution, seniors, social activation, social exclusion, The Other, top-down enforcement of uniformity, trade unions, tradition, uniformization, uravnilovka

OKŁADKA STRONA REDAKCYJNA   SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

PObierz Adobe Acrobat

Artykuły

 • Od Redakcji

  Aldona Maria Piwko
  Społeczeństwo i Polityka, 2021, Numer 2(67), s. 5-6
  Data publikacji online: 9 sierpnia 2021

   

  ARTYKUŁ

 • Word of the Editor-in-Chief

  Aldona Maria Piwko
  Społeczeństwo i Polityka, 2021, Numer 2(67), s. 7-8
  Data publikacji online: 9 sierpnia 2021

   

  ARTYKUŁ

 • Why democracy in Poland is currently impossible? Conditions for the sustainability of the liberal democratic system

  Tadeusz Bartoś
  Społeczeństwo i Polityka, 2021, Numer 2(67), s. 9-28
  Data publikacji online: 9 sierpnia 2021
  doi.org/10.34765/sp.0221.a01

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Rola aktywności w przeciwdziałaniu ekskluzji społecznej osób starszych

  Piotr Gierek
  Społeczeństwo i Polityka, 2021, Numer 2(67), s. 29-42
  Data publikacji online: 9 sierpnia 2021
  doi.org/10.34765/sp.0221.a02

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Instytucja rzecznika praw dziecka w systemie ochrony dzieciństwa: istota, międzynarodowe modele funkcjonowania, doświadczenia Ukrainy

  Liudmyla Kryvachuk
  Społeczeństwo i Polityka, 2021, Numer 2(67), s. 43-64
  Data publikacji online: 9 sierpnia 2021
  doi.org/10.34765/sp.0221.a03

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Okiem pracownika systemu: niewłaściwa alokacja środków finansowych w ochronie zdrowia. Część I – diagnoza

  Urszula Michalik-Marcinkowska, Paweł Izdebski
  Społeczeństwo i Polityka, 2021, Numer 2(67), s. 65-75
  Data publikacji online: 9 sierpnia 2021
  doi.org/10.34765/sp.0221.a04

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Zagadnienia prawne zatrudnienia osób migrujących i ich ochrona zdrowia

  Marcin Skinder
  Społeczeństwo i Polityka, 2021, Numer 2(67), s. 77-98
  Data publikacji online: 9 sierpnia 2021
  doi.org/10.34765/sp.0221.a05

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Życie wśród innych jako wyzwanie. Rola kształcenia ogólnego

  Agnieszka Piejka
  Społeczeństwo i Polityka, 2021, Numer 2(67), s. 99-110
  Data publikacji online: 9 sierpnia 2021
  doi.org/10.34765/sp.0221.a06

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • RECENZJA. Czarzasty J., Mrozowicki A. (red. nauk.), Organizowanie związków zawodowych w Europie: badania i praktyka, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2014, s. 179

  Marcin Płoski
  Społeczeństwo i Polityka, 2021, Numer 2(67), s. 111-118
  Data publikacji online: 9 sierpnia 2021
  doi.org/10.34765/sp.0221.a07

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

Aplikuj online