• Lista recenzentów 2020 r.

  • dr hab. Andrzej Aksamitowski (Uniwersytet Szczeciński)
  • dr hab. Adam R. Bartnicki (Uniwersytet w Białymstoku)
  • dr hab. Tadeusz Bartoś (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
  • dr hab. Daniel Boćkowski (Uniwersytet w Białymstoku)
  • dr hab. Piotr Chrobak (Uniwersytet Szczeciński)
  • dr Przemysław P. Damski (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
  • dr hab. Łukasz Dominiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • dr hab. Włodzimierz Fehler (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach)
  • dr Magdalena El Ghamari (Collegium Civitas)
  • dr hab. Jerzy P. Gieorgica (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach)
  • dr Anna Grzywacz (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
  • dr Krzysztof Kandefer (Wyższa Szkoła Bankowa)
  • prof. Zbigniew Kiełmiński (Uniwersytet Warszawski)
  • dr hab. Wawrzyniec Konarski (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
  • dr Karol Kujawa (Akademia WSB)
  • dr hab. Agnieszka Legucka (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
  • dr Juliusz Michał Maliszewski (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
  • dr Stefan Marcinkiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
  • dr hab. Ryszard Michalski (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
  • dr Maciej Onasz (Uniwersytet Łódzki)
  • prof. dr hab. Longin Pastusiak (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
  • dr hab. Maciej Raś (Uniwersytet Warszawski)
  • dr Radosław Sierocki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
  • dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk (Uniwersytet w Białymstoku)
  • dr hab. Agata Włodkowska-Bagan (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
  • dr hab. inż. Jerzy Zawisza (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Filia w Warszawie)
  • dr Krzysztof Zdulski (Uniwersytet Łódzki)

 • Lista recenzentów 2019 r.

  • dr hab. Andrzej Aksamitowski (Uniwersytet Szczeciński)
  • dr hab. Adam Bartnicki (Uniwersytet w Białymstoku)
  • dr hab. Tadeusz Bartoś (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
  • dr hab. Konrad Bobiatyński (Uniwersytet Warszawski)
  • dr hab. Piotr Chrobak (Uniwersytet Szczeciński)
  • dr hab. Barbara Cieślińska (Uniwersytet w Białymstoku)
  • dr. hab. inż. Tadeusz Compa (Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie)
  • dr Marek Cupryjak (Uniwersytet Szczeciński)
  • dr hab. Łukasz Dominiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • dr hab. Ireneusz Teodor Dziubek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu)
  • dr hab. Janusz Falecki (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
  • dr Michał Norbert Faszcza (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
  • dr hab. Włodzimierz Fehler (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
  • dr Andrzej Gładysz (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
  • dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
  • dr hab. Marek Ilnicki (badacz niezależny)
  • dr hab. Arkadiusz Indraszczyk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
  • prof. dr. hab. Tadeusz Klementewicz (Uniwersytet Warszawski)
  • dr hab. Zbigniew Kiełmiński (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
  • prof. dr hab. Adam Koseski (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
  • dr hab. Mirosław Kowalski (Uniwersytet Zielonogórski)
  • prof. dr hab. Zbigniew Kurcz (Uniwersytet Wrocławski)
  • dr hab. Agnieszka Legucka (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych)
  • dr hab. Zbigniew Leszczyński (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
  • dr hab. Zbigniew Lewicki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
  • dr hab. Paweł Lubiewski (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
  • dr hab. Kinga Machowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
  • prof. dr hab. Antoni Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
  • dr Jan Muś (Instytut Europy Środkowej w Lublinie)
  • dr hab. Tomasz Nałęcz (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
  • dr hab. Andrzej Nawrocki (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
  • dr hab. Inetta Nowosad (Uniwersytet Zielonogórski)
  • dr Maciej Onasz (Uniwersytet Łódzki)
  • prof. dr hab. Stefan Opara (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
  • prof. dr hab. Longin Pastusiak (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
  • dr Marta Petrykowska (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
  • dr hab. Renata Podgórzańska (Uniwersytet Szczeciński)
  • dr hab. Małgorzata Podolak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  • dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
  • dr hab. Jakub Polit (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
  • dr hab. Maciej Jerzy Raś (Uniwersytet Warszawski)
  • dr hab. Zbigniew Romek (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
  • dr Jacenty Siewierski (badacz niezależny)
  • dr hab. Tomasz Skrzyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
  • prof. dr hab. Andrzej Skrzypek (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
  • dr hab. Tomasz Słomka (Uniwersytet Warszawski)
  • dr hab. Wojciech Sokół (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  • dr hab. Piotr Solarz (Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie)
  • dr hab. Stanisław Stępka (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
  • dr Jarosław Struniawski (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
  • prof. dr hab. Józef Styk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  • dr hab. Maria Ewa Szatlach (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
  • dr hab. Anna Śliz (Uniwersytet Opolski)
  • dr hab. Józef Tymanowski (Uniwersytet Warszawski)
  • dr hab. Henryk Walczak (Uniwersytet Szczeciński)
  • dr hab. Dariusz Wojakowski (Uniwersytet Rzeszowski)
  • dr hab. Jarosław Wołkonowski (Uniwersytet w Białymstoku)
  • dr hab. inż. Jerzy Zawisza (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Filia w Warszawie)
  • dr hab. Jacek Zieliński (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
  • prof. dr. hab. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Lista recenzentów 2018 r.

  • dr hab. Andrzej Aksamitowski (Uniwersytet Szczeciński)
  • dr Bogusław Bębenek (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
  • dr Paweł Ciszek (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
  • dr Marek Cupryjak (Uniwersytet Szczeciński)
  • dr hab. Ireneusz T. Dziubek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu)
  • dr hab. Włodzimierz Fehler (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
  • dr Anna Garczewska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
  • dr hab. Marek Ilnicki (badacz niezależny)
  • dr hab. Arkadiusz Indraszczyk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
  • dr hab. Marcin Jurgilewicz (Politechnika Rzeszowska)
  • dr hab. Zbigniew Kiełmiński (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
  • prof. dr hab. Adam Koseski (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
  • dr Monika Kostaszuk-Romanowska (Uniwersytet w Białymstoku)
  • dr hab. Mirosław Kowalski (Uniwersytet Zielonogórski)
  • prof. dr. hab. Dariusz Kozerawski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
  • prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski (Uniwersytet Szczeciński)
  • dr hab. Zbigniew Leszczyński (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
  • dr Olga Letka-Spychała (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
  • dr Paweł Lubiewski (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
  • dr hab. Kinga Machowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
  • dr Norbert Malec (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
  • dr hab. Tomasz Nałęcz (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
  • dr hab. Andrzej Nawrocki (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
  • dr hab. Izabela Oleksiewicz (Politechnika Rzeszowska)
  • prof. dr hab. Stefan Opara (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
  • dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
  • prof. dr hab. Wiesław Tadeusz Popławski (Politechnika Białostocka)
  • dr hab. Zbigniew Romek (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
  • dr hab. Tomasz Skrzyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
  • dr hab. Tomasz Słomka (Uniwersytet Warszawski)
  • dr hab. Stanisław Stępka (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
  • dr Jarosław Struniawski (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
  • dr hab. Józef Tymanowski (Uniwersytet Warszawski)
  • dr hab. Jarosław Wołkonowski (Uniwersytet w Białymstoku)
  • dr hab. inż. Jerzy Zawisza (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Filia w Warszawie)
  • dr hab. Jacek Zieliński (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • Lista recenzentów 2017 r.

  • dr hab. Andrzej Aksamitowski (Uniwersytet Szczeciński)
  • dr hab. Krystyna M. Błeszyńska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
  • dr Marek Cupryjak (Uniwersytet Szczeciński)
  • dr Jarosław Cymerski (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
  • dr hab. Stanisław Faliński (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
  • dr Michał Norbert Faszcza (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie)
  • dr Agata Furgała (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa)
  • dr Anna Garczewska (Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa/Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
  • prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski (Uniwersytet Szczeciński)
  • dr hab. Liudmyla Krywaczuk (Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia)
  • dr hab. Zbigniew Leszczyński (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
  • dr hab. Ewa Marciniak (Uniwersytet Warszawski)
  • dr hab. Tomasz Nałęcz (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
  • prof. dr hab. Stefan Opara (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
  • dr Jan Pałgan (Szczecińska Szkoła Wyższa Balticum)
  • dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
  • dr hab. Zbigniew Romek (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
  • dr hab. Tomasz Słomka (Uniwersytet Warszawski)
  • dr hab. Stanisław Stępka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
  • dr hab. Zenon Trejnis (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
  • prof. dr hab. Lech W. Zacher (Uniwersytet Leona Koźmińskiego w Warszawie)
  • dr hab. Hanna Żuraw (Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie)
 • Lista z 2016 r.

Aplikuj online