Społeczeństwo i Polityka

2019, Numer 1 (58)
ISSN 1733-8050
Redaktor naczelny: Dariusz Faszcza

Słowa kluczowe numeru:
administracja publiczna, administracja, badania naukowe, Bałkany, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo, Bośnia i Hercegowina, budżet obywatelski, decentralizacja, demagogia, demokracja, demokratyzacja, dysfunkcja, dyskurs sejmowy, fabuła, federacja, federalizm, Gdańsk, gmina, gospodarka, innowacje, instytucja polityczna, instytucje polityczne, język, Jugosławia, kibice, konflikt etniczny, Lechia, małżonek, media informacyjne, medialna relacja, metody, narracja, nauki o polityce i administracji, nauki społeczne, obronność, ochrona danych osobowych, pierwsze posłanki, piłka nożna, polityka USA, polityka, polska prezydencja w Radzie UE, populizm, prawa kobiet, prawo do bycia zapomnianym, prawo do prywatności, propaganda, przedmiot i podmioty prawa, przywódca autorytarny, rada gminy, regionalizm, retradycjonalizm, reżim autorytarny, rodzic, rodzina, Rosja, samorząd terytorialny, służba cywilna, socjologia, Solidarność, społeczeństwo obywatelskie, strefa ekonomiczna, świadomość społeczna, teoria, tradycje, transfer wiedzy, transformacja, transparentność, Ukraina, ultras, Unia Europejska, uzależnienie od alkoholu, wartości, władza publiczna, władza, właściwości bezpieczeństwa publicznego, wojna domowa, wójt, wybory prezydenckie, zarządzanie, zasady bezpieczeństwa publicznego, zasady.

Keywords of the issue:
administration, alcohol dependence, authoritarian leader, authoritarian regime, Balkans, Bosnia and Herzegovina, citizens’ budget, civil service, civil society, civil war, community, decentralization, defence, demagogy, democracy, democratization, dysfunction, economy, ethnic conflict, European Union, family, fans, federalism, federation, first female deputies, football, free economic zones, Gdansk, human awareness, innovation, knowledge transfer, language, Lechia, local government, management, mass stimulation, media coverage, media ownership, methods, narration, news media, objects, parent, Polish Presidency of the Council of the European Union, political institution, political institutions, political science and administration, politics, populism, power, presidential election, principles, protection of personal data, public administration, public authority, public safety, public security principles, regionalism, research, retraditionalism, right to be forgotten, right to privacy, Russia, security, Sejm discourse, social sciences, sociology, Solidarity, spouse, story, subjects, the mayor, the municipal council, the properties of public safety, theory, traditions, transformation, transparency, Ukraine, ultras, US policy, values, women’s rights, Yugoslavia.

OKŁADKA  STRONA REDAKCYJNA SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

PObierz Adobe Acrobat

Artykuły

 • Populizm w wyborach prezydenckich w Rosji w 2018 r. na przykładzie programu wyborczego Pawła Grudinina, Władimira Żyrinowskiego i Kseni Sobczak

  Marek Ilnicki

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 1 (58), s. 11-30

  Data publikacji online: 26 kwietnia 2019

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • News Media in Post-Euromaidan Ukraine (years 2014-2016). Selected Cases

  Vadym Zheltovskyy

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 1 (58), s. 31-43

  Data publikacji online: 26 kwietnia 2019

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Informal Federalism as a Mechanism of Separatism Neutralization in Ukraine

  Sergiy Taran

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 1 (58), s. 45-53

  Data publikacji online: 26 kwietnia 2019

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Демократические принципы формирования органов публичной власти

  Надежда Армаш

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 1 (58), s. 55-68

  Data publikacji online: 26 kwietnia 2019

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Публичное администрирование в сфере общественной безопасности

  Дмитрий Беззубов

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 1 (58), s. 69-77

  Data publikacji online: 26 kwietnia 2019

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Моделирование современных тенденций ретрадиционализма в странах постсоветского пространства

  Анна Лавриненко

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 1 (58), s. 79-93

  Data publikacji online: 26 kwietnia 2019

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Federalizm destrukcyjny. W kręgu bałkańskich doświadczeń

  Jarosław Tondera

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 1 (58), s. 95-110

  Data publikacji online: 26 kwietnia 2019

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Polityka rządu USA w odniesieniu do innowacji

  Ireneusz Tomczak

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 1 (58), s. 111-127

  Data publikacji online: 26 kwietnia 2019

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Realizacja zadań polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i obrony

  Anna Pęzioł-Wójtowicz

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 1 (58), s. 129-137

  Data publikacji online: 26 kwietnia 2019

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Polityka – władza – administracja – zarządzanie. Analiza zakresów pojęć

  Jarosław Szczepański

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 1 (58), s. 139-148

  Data publikacji online: 26 kwietnia 2019

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Nowe mechanizmy zwiększające partycypację społeczną i kontrolę nad działalnością samorządu lokalnego

  Wojciech Łukaszewski

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 1 (58), s. 149-157

  Data publikacji online: 26 kwietnia 2019

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Pierwsze posłanki Sejmu Ustawodawczego II Rzeczypospolitej Polskiej. Historyczno-politologiczne refleksje w stulecie praw wyborczych kobiet

  Anna Suska

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 1 (58), s. 159-170

  Data publikacji online: 26 kwietnia 2019

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Wpływ uwarunkowań historycznych na postawy kibiców piłkarskich na przykładzie Lechii Gdańsk

  Szymon Beniuk

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 1 (58), s. 171-188

  Data publikacji online: 26 kwietnia 2019

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Funkcje narracji kreujących postawy w dyskursach społecznych. Wybrane problemy socjologii fabularnej

  Andrzej Michalak

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 1 (58), s. 189-198

  Data publikacji online: 26 kwietnia 2019

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Prawo do „bycia zapomnianym” w cyfrowym świecie. Wybrane zagadnienia

  Patrycja Rutkowska

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 1 (58), s. 199-213

  Data publikacji online: 26 kwietnia 2019

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Kształtowanie systemu wartości osób uzależnionych od alkoholu w postępowaniu wykonawczym prowadzonym przez sąd opiekuńczy

  Daniel Jakimiec

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 1 (58), s. 215-227

  Data publikacji online: 26 kwietnia 2019

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Kalendarium wydarzeń naukowych w 2018 r.

  Dariusz Faszcza

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 1 (58), s. 231-242

  Data publikacji online: 26 kwietnia 2019

   

  ARTYKUŁ

 • Informacja na temat książek wydanych przez Akademię Humanistyczną im. A. Gieysztora w Pułtusku w 2018 r.

  Angelika Godlewska-Antosz

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 1 (58), s. 243-244

  Data publikacji online: 26 kwietnia 2019

   

  ARTYKUŁ

Noty o Autorach

 • Noty o Autorach

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 1 (58), s. 245

  Data publikacji online: 26 kwietnia 2019

   

  Noty

Notes on the Authors

 • Notes on the Authors

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 1 (58), s. 343-344

  Data publikacji online: 26 kwietnia 2019

   

  NotES

Aplikuj online