Społeczeństwo i Polityka

2019, Numer 2 (59)
ISSN 1733-8050
Redaktor naczelny: Dariusz Faszcza

Słowa kluczowe numeru:
bariery w dostępie do edukacji, bezpieczeństwo ekologiczne, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo zdrowotne, bieda, Carl Schmitt, crowdsourcing, decyzjonizm, demokracja deliberacyjna, demokracja stowarzyszeniowa, demokracja uczestnicząca, dyskurs publiczny, edukacja permanentna, edukacja prawna, edukacja, emocje w polityce, infrastruktura krytyczna, Izrael, kompletność, konflikt izraelsko-palestyński, konstytucja materialna, konstytucja Wielkiej Brytanii, konwenans konstytucyjny, konwenanse, korelacje, LGBT+, ochrona infrastruktury krytycznej, panika moralna, partycypacja, pink-washing, polityka publiczna, polityka sektorowa, polityka transportowa, polscy parlamentarzyści, problem demarkacji, problemy społeczne, proces karny, propaganda, przedmiot politologii, socjologia sektorowa, spójność, stalinizm, starość, suweren, system, teologia polityczna, totalitaryzm, ubóstwo, wykluczenie społeczne, zarządzanie kryzysowe.

Keywords of the issue:
aging society, associative democracy, barriers to access to education, Carl Schmitt, cohesion, completeness, constitutional convention, conventions, correlations, criminal procedure, crisis management, critical infrastructure, crowdsourcing, participation, decisionism, deliberative democracy, demarcation problem, ecological safety, education, emotions in politics, health safety, Israel, legal education, LGBT+, moral panic, national security, object of political science, old person, participatory democracy, permanent education, pink-washing, Polish parliamentarians, political studies of transport, political theology, poverty, propaganda, protection of critical infrastructure, public discourse, public policy, sectoral political sciences, sectoral sociology, senility, social exclusion, social problems, sovereign, Stalinism, system, the Israeli-Palestinian conflict, totalitarianism, UK constitution, unwritten constitution.

OKŁADKA  STRONA REDAKCYJNA SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

PObierz Adobe Acrobat

Artykuły

 • Współczesny rozwój polityk sektorowych na przykładzie polityki transportowej jako pole dla badań politologicznych

  Marek Ilnicki, Tomasz Słomka

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 2 (59), s. 9-25

  Data publikacji online: 25 lipca 2019

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • W kierunku demokracji uczestniczącej

  Karolina Sterna-Zielińska

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 2 (59), s. 27-46

  Data publikacji online: 25 lipca 2019

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Wpływ paniki moralnej na kształtowanie polityk publicznych

  Monika Strupiechowska

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 2 (59), s. 47-59

  Data publikacji online: 25 lipca 2019

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Wpływ konwenansów na ewolucyjne powstawanie konstytucji Wielkiej Brytanii (XVII–XX w.)

  Emilia Czepczyńska

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 2 (59), s. 61-72

  Data publikacji online: 25 lipca 2019

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Emocje suwerena. Analogie z myślą Carla Schmitta w dyskursie polskich parlamentarzystów

  Marcin Płoski

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 2 (59), s. 73-85

  Data publikacji online: 25 lipca 2019

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Ubóstwo materialne osób starszych jako czynnik ograniczający ich dostęp do edukacji

  Grażyna Cęcelek

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 2 (59), s. 87-101

  Data publikacji online: 25 lipca 2019

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Edukacja prawnicza w służbie totalitarnej propagandy na przykładzie materiałów naukowych do procesu karnego z okresu stalinizmu

  Michał Szymański

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 2 (59), s. 103-115

  Data publikacji online: 25 lipca 2019

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Prawa społeczności LGBT+ w Izraelu a konflikt izraelsko-palestyński

  Przemysław Zawada

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 2 (59), s. 117-126

  Data publikacji online: 25 lipca 2019

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Systemowe rozwiązania w korelacjach pomiędzy bezpieczeństwem ekologicznym i bezpieczeństwem zdrowotnym Polski

  Anna Kardasz

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 2 (59), s. 127-138

  Data publikacji online: 25 lipca 2019

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2018 w kształtowaniu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

  Maciej Brocki

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 2 (59), s. 139-149

  Data publikacji online: 25 lipca 2019

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Rafał Czachor, Abchazja, Osetia Południowa, Górski Karabach: geneza i funkcjonowanie systemów politycznych, Instytut Polsko-Rosyjski, Wrocław 2014, ss. 558

  Agnieszka Tomczyk

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 2 (59), s. 153-158

  Data publikacji online: 25 lipca 2019

   

  ARTYKUŁ

Noty o Autorach

 • Noty o Autorach

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 2 (59), s. 159

  Data publikacji online: 27 listopada 2019

   

  Noty

Notes on the Authors

 • Notes on the Authors

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 343-344

  Data publikacji online: 17 lutego 2020

   

  NotES

Aplikuj online