Społeczeństwo i Polityka

2019, Numer 3 (60)
ISSN 1733-8050
Redaktor naczelny: Dariusz Faszcza

Słowa kluczowe numeru:
Albania, Bałkany, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, Białorusini, Bośnia i Hercegowina, centralizacja, Czarnogóra, decentralizacja, decydowanie polityczne, dług publiczny, Episkopat Polski, etyka, Europa Środkowa, Europa Środkowo-Wschodnia, europejska myśl polityczna, federacja, federalizm, frekwencja wyborcza, gen. Wojciech Jaruzelski, geografia wyborcza, hegemonia, idea jagiellońska, ideologia a praktyka polityczna, imigranci, integracja europejska, integracja, interesy narodowe, Józef Piłsudski, Korona Polska, Kosowo, lata 1915-1921, Litwa, Litwini, lotnictwo ogólne, Macedonia, Międzynarodowa Unia Chłopska, migracje, Niemcy, niepodległość, Ober-Ost, odsetki, okrągły stół, operacje lotnicze, partycypacja społeczna, Polacy, policja, polityka integracyjna, polityka kulturalna, polityka specjalna, polityka zagraniczna, polska myśl polityczna, Polska, potęga, pożyczka, rozszerzenie UE, ruch ludowy, rynki finansowe, rząd Tadeusza Mazowieckiego, Rzeczpospolita Obojga Narodów, Serbia, skuteczna komunikacja, społeczeństwo obywatelskie, Stany Zjednoczone, świadomość XVI-XVII w., tożsamość, UE, umowy międzynarodowe, Unia Europejska, unia, uniwersalizm, urynkowienie cen żywności, wielka wojna, Wilno, współpraca regionalna, współpraca, wybory parlamentarne, wybory z 4 czerwca 1989 r., wybory, zagrożenia, zarządzanie, źródła zagrożeń, Żydzi.

Keywords of the issue:
1915–1921, 1989 Polish legislative election, air operations, Albania, Belarusians, Bosnia and Herzegovina, Central and Eastern Europe, Central Europe, centralization, civil society, cooperation, cultural policy, decentralization, effective communication, elections, electoral geography, ethics, EU enlargement, EU, European integration, European political thought, European Union, federalism, federation, financial markets, food prices, foreign policy, general aviation, Germans, Germany, Great War, hegemony, identity, ideology and political praxis, immigrants, independence, integration policy, integration, interest, international agreements, Jagiellonian Idea, Jews, Józef Piłsudski, Kosovo, Lithuania, Lithuanians, loan, Macedonia, management, migration, Montenegro, national interests, Ober-Ost, parliamentary elections, people’s movement, Poland, Poles, police, Polish episcopacy, Polish political thought, political decision-making, power, public debt, regional cooperation, Round Table, security, Serbia, social participation, sources of threats, special policy, Tadeusz Mazowiecki’s government, the awareness of the 16th-17th centuries, the Crown of Poland, The International Peasant Union, the Polish-Lithuanian Commonwealth, threats, union, United States, universalism, Vilnius, voter turnout, Western Balkans, Wojciech Jaruzelski,

OKŁADKA  STRONA REDAKCYJNA SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

PObierz Adobe Acrobat

Artykuły

 • Jubileusz XXV-lecia Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora (1994-2019)

  Adam Koseski

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 11-17

  Data publikacji online: 27 listopada 2019

  doi.org/10.34765/sp.0319.a01

   

  Artykuł

 • Kalendarium XXV-lecia Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (1994–2019)

  Dorota Dadas, Dariusz Faszcza, Elżbieta Stankiewicz

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 19-61

  Data publikacji online: 27 listopada 2019

  doi.org/10.34765/sp.0319.a02

   

  ARTYKUŁ

 • Litwa i Litwini jako integralna część Rzeczypospolitej w polskiej świadomości epoki nowożytnej (XVI–XVII w.)

  Urszula Świderska-Włodarczyk

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 63-74

  Data publikacji online: 27 listopada 2019

  doi.org/10.34765/sp.0319.a03

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Dlaczego nie doszło do Unii, której nie było?

  Joanna Gierowska-Kałłaur

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 75-88

  Data publikacji online: 27 listopada 2019

  doi.org/10.34765/sp.0319.a04

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Koncepcje unijno-federalistyczne w polskiej myśli politycznej na tle integracyjnych idei europejskich

  Jerzy Juchnowski, Sebastian Juchnowski

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 89-114

  Data publikacji online: 27 listopada 2019

  doi.org/10.34765/sp.0319.a05

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Współpraca regionalna w Europie Środkowo-Wschodniej w koncepcjach Międzynarodowej Unii Chłopskiej

  Stanisław Stępka

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 115-127

  Data publikacji online: 27 listopada 2019

  doi.org/10.34765/sp.0319.a06

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Proces rozszerzenia Unii Europejskiej na obszar Bałkanów Zachodnich jako wyzwanie dla przyszłości integracji kontynentu

  Krzysztof Koźbiał

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 129-144

  Data publikacji online: 27 listopada 2019

  doi.org/10.34765/sp.0319.a07

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Zwykły gracz czy ukryty hegemon? Przywództwo międzynarodowe i potęga RFN w Unii Europejskiej

  Monika Maria Brzezińska

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 145-162

  Data publikacji online: 27 listopada 2019

  doi.org/10.34765/sp.0319.a08

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Integracja europejska i współpraca regionalna w koncepcjach programowych parlamentarnych partii ludowych w Polsce (1989–2004)

  Piotr Swacha

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 163-181

  Data publikacji online: 27 listopada 2019

  doi.org/10.34765/sp.0319.a09

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Geneza rządu Tadeusza Mazowieckiego – aktorzy pierwszego i drugiego planu

  Tomasz Nałęcz

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 183-200

  Data publikacji online: 27 listopada 2019

  doi.org/10.34765/sp.0319.a10

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Frekwencja w wyborach do Sejmu w Polsce w latach 2001–2015 – perspektywa geograficzna

  Magdalena Skorupska

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer  (60), s. 201-220

  Data publikacji online: 27 listopada 2019

  doi.org/10.34765/sp.0319.a11

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • W kierunku centralnego zarządzania polityką kulturalną. Analiza dyskursu programów wyborczych Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości

  Katarzyna Kopeć

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 221-238

  Data publikacji online: 27 listopada 2019

  doi.org/10.34765/sp.0319.a12

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Otoczenie społeczne a decyzje polityczne podejmowane na szczeblu lokalnym. W poszukiwaniu warunków skutecznej partycypacji społecznej

  Agnieszka Ziętek

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 239-253

  Data publikacji online: 27 listopada 2019

  doi.org/10.34765/sp.0319.a13

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Wybrane skutki społeczno-polityczne nieuporządkowanych pożyczek

  Adam Kucharski

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 255-266

  Data publikacji online: 27 listopada 2019

  doi.org/10.34765/sp.0319.a14

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Integracja i polityka integracyjna wobec imigrantów: analiza dokumentów Unii Europejskiej i polskiego ustawodawstwa

  Joanna Stepaniuk

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 267-288

  Data publikacji online: 27 listopada 2019

  doi.org/10.34765/sp.0319.a15

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Wpływ zjawiska migracji na poziom bezpieczeństwa publicznego Stanów Zjednoczonych

  Paweł Olbrycht

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 289-302

  Data publikacji online: 27 listopada 2019

  doi.org/10.34765/sp.0319.a16

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Współpraca bilateralna policji Polski i Litwy (w świetle umów i porozumień)

  Mariusz Róg

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 303-316

  Data publikacji online: 27 listopada 2019

  doi.org/10.34765/sp.0319.a17

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Definiowanie zagrożeń i źródeł zagrożeń dla bezpieczeństwa operacji lotniczych w lotnictwie ogólnym

  Kamil Gefert

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 317-326

  Data publikacji online: 27 listopada 2019

  doi.org/10.34765/sp.0319.a18

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i...” (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe)

  Mariusz Róg

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 329-331

  Data publikacji online: 27 listopada 2019

   

  Artykuł

 • Janusz Faryś, Grzegorz Kucharczyk, Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Przemysław Słowiński, Cud niepodległości. Odbudowa państwa polskiego 1918–1919, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2018, ss. 202

  Marek Białokur

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 335-339

  Data publikacji online: 27 listopada 2019

   

  Artykuł

Noty o Autorach

 • Noty o Autorach

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 341-342

  Data publikacji online: 27 listopada 2019

   

  Noty

Notes on the Authors

 • Notes on the Authors

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 343-344

  Data publikacji online: 17 lutego 2020

   

  NotES

Aplikuj online