Społeczeństwo i Polityka

2019, Numer 4 (61)
ISSN 1733-8050
Redaktor naczelny: Dariusz Faszcza

Słowa kluczowe numeru:
„miasta zrównoważone”, „miasto zielone”, „trzeci sektor”, „trzecia fala nacjonalizmu”, „wojna handlowa”, Andrzej Duda, Bangladesz, bezpieczeństwo dzieci, bezpieczeństwo narodowe, Białoruś, Chiny, cyberprzemoc, czyn niedozwolony, dodatni i ujemny bilans handlowy, Doktryna Trumpa, dzieciństwo, dziecko, dziedziczenie przez Skarb Państwa, edukacja, ekonomia polityczna, etyka, Europa Środkowo-Wschodnia, federalizm kooperatywny, geopolityka, inauguracja, integracja europejska, iPad, iPhone, izolacjonizm, korupcja, landy niemieckie, laptop, Lech Kaczyński, lokalna rada, Malezja, media społecznościowe, mienie bezdziedziczne, mienie opuszczone, Mjanma, nacjonalizm, neorealizm, Niemcy, non-fiction, ochrona praw dzieci, odpowiedzialność karna, odpowiedzialność, okres międzywojenny, orędzie, organizacje non-profit, organizacje pozarządowe, państwo federalne, Parlament Europejski, Paul Salopek, polityka prośrodowiskowa, polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych, Polska, populizm penalny, populizm prawny, populizm, porównanie, prawa dzieci, prawica, Prezydent RP, radykalizm, reportaż, Rohingya, ryzyko, slow journalism, social media, społeczeństwo obywatelskie, spór handlowy, Stany Zjednoczone, stosunki handlowe i gospodarcze, substruktury, Tajlandia, telefon komórkowy, uchodźcy, umowy i porozumienia gospodarcze, Unia Europejska, urzędnik państwowy, uważność, wartości, wojna handlowa, zastępca przewodniczącego lokalnej rady.

Keywords of the issue:
‘third wave of nationalism’, abandoned property, Andrzej Duda, Bangladesh, Belarus, Central and Eastern Europe, child safety, child, childhood, children’s rights, China, civil society, comparison, cooperative federalism, corruption, criminal liability, cyber-bullying, economic contracts and agreements, education, environmental policy, ethics, European integration, European Parliament, European Union, federal state, geopolitics, German Länder, Germany, green city, heirless property, inauguration, inheritance by the State, inter-war period, iPad, iPhone, isolationism, laptop, Lech Kaczynski, legal populism, local Council deputy, local Council, Malaysia, mindfulness, mobile phone, Myanmar, national security, nationalism, neo-realism, non-fiction, non-governmental organisations, non-profit organisations, Paul Salopek, penal populism, Poland, political economy, populism, President of the Republic of Poland, President’s speech, protection of children’s rights, public servant, radicalism, refugees, reportage, responsibility, right wing, risk, Rohingya, slow journalism, social media, subunits, sustainable cities, Thailand, the Trump doctrine, third sector, tort, trade and economic relations, trade dispute, trade surplus and deficit, trade war, United States, United States’ foreign policy, values.

OKŁADKA  STRONA REDAKCYJNA SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

PObierz Adobe Acrobat

Artykuły

 • Trzecia fala nacjonalizmu w XXI w. Populistyczne Partie Radykalnej Prawicy (PRRP) w państwach Unii Europejskiej w Europie Środkowo-Wschodniej

  Dorota Rdzanek, Andrzej Wojtaszak

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 4 (61), s. 11-23

  Data publikacji online: 17 lutego 2020

  doi.org/10.34765/sp.0419.a01

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Slow journalism, czyli reporterska szkoła uważności

  Edyta Żyrek-Horodyska

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 4 (61), s. 25-41

  Data publikacji online: 17 lutego 2020

  doi.org/10.34765/sp.0419.a02

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Etyczne aspekty mediów społecznościowych oraz ich wpływ na zachowanie i sposób myślenia na początku XXI w.

  Wojciech Kućko

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 4 (61), s. 43-65

  Data publikacji online: 17 lutego 2020

  doi.org/10.34765/sp.0419.a03

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Idea Green City a miejska polityka prośrodowiskowa. Przykład Warszawy, Pragi i Budapesztu

  Anna Hulicka

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 4 (61), s. 67-84

  Data publikacji online: 17 lutego 2020

  doi.org/10.34765/sp.0419.a04

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Potencjalna „wojna handlowa” między Chinami a Stanami Zjednoczonymi i jej makroekonomiczne konsekwencje

  Paula Tomaszewska, Sara Tomaszewska

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 4 (61), s. 85-102

  Data publikacji online: 17 lutego 2020

  doi.org/10.34765/sp.0419.a05

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Doktryna Trumpa i realizm imperatywny w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych na przykładzie relacji z Europą, Koreą Północną, Iranem i Chinami (2016–2019)

  Mikołaj Lisewski

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 4 (61), s. 103-122

  Data publikacji online: 17 lutego 2020

  doi.org/10.34765/sp.0419.a06

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Wyzwania adiustacji w państwie federalnym – landy niemieckie a integracja europejska

  Justyna Turek

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 4 (61), s. 123-141

  Data publikacji online: 17 lutego 2020

  doi.org/10.34765/sp.0419.a07

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • The Guarantees and Responsibility of a Local Council Deputy in Belarus: Legal Problems

  Aksana Chmyha

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 4 (61), s. 143-150

  Data publikacji online: 17 lutego 2020

  doi.org/10.34765/sp.0419.a08

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Bezpieczeństwo i ochrona praw dzieci: wymiar międzynarodowy i doświadczenie Ukrainy pod względem zagrożeń społecznych

  Liudmyla Kryvachuk

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 4 (61), s. 151-163

  Data publikacji online: 17 lutego 2020

  doi.org/10.34765/sp.0419.a09

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Противоправная деятельность публичных служащих: современные реалии

  Надежда Армаш

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 4 (61), s. 165-175

  Data publikacji online: 17 lutego 2020

  doi.org/10.34765/sp.0419.a10

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Prawo do edukacji uchodźców Rohingya

  Mirosław Jaremba

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 4 (61), s. 177-189

  Data publikacji online: 17 lutego 2020

  doi.org/10.34765/sp.0419.a11

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Kształtowanie się polsko-niemieckich stosunków gospodarczych w latach 1929–1939

  Zbigniew Klimiuk

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 4 (61), s. 191-209

  Data publikacji online: 17 lutego 2020

  doi.org/10.34765/sp.0419.a12

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Siła słów u szczytu władzy. Porównanie przemówień inaugurujących prezydentury Lecha Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy

  Anna Suska

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 4 (61), s. 211-229

  Data publikacji online: 17 lutego 2020

  doi.org/10.34765/sp.0419.a13

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Projekt ustawy o ochronie państwa polskiego przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezspadkowego jako przykład populizmu prawnego

  Jerzy Paśnik

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 4 (61), s. 231-246

  Data publikacji online: 17 lutego 2020

  doi.org/10.34765/sp.0419.a14

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Organizacje pozarządowe wobec kwestii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 r.

  Agnieszka Rogozińska

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 4 (61), s. 247-263

  Data publikacji online: 17 lutego 2020

  doi.org/10.34765/sp.0419.a15

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

Noty o Autorach

 • Noty o Autorach

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 4 (61), s. 265

  Data publikacji online: 17 lutego 2020

   

  Noty

Notes on the Authors

 • Notes on the Authors

  Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 4 (61), s. 266

  Data publikacji online: 17 lutego 2020

   

  NotES

Aplikuj online