Społeczeństwo i Polityka
2020, Numer 4(65)
ISSN 1733-8050
Redaktor naczelna: Aldona Piwko
Redakcja naukowa numeru: Piotr Obacz

Słowa kluczowe numeru:
badania politologiczne, bezpieczeństwo międzynarodowe, budowanie pokoju, corporate citizenship, COVID-19, demokracja, demokracja deliberatywna, demokratyzacja, demokratyzm, dyskurs, dyskurs polityczny, dyskurs prasowy, działania polityczne, George Orwell, język polityki, Karol Marks, kontekst hybrydowy, koronawirus, korpusy językowe, kryzys społeczny, logika władzy, metakategorie, metodologia, narracja, narracja metateoretyczna, narracja polityczna, narracja polityki publicznej, narratywizm, nauka o polityce, neoliberalizm, nowy ład społeczno-gospodarczy, operacje pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych, podejście krytyczne, politologia, polska prasa opiniotwórcza, prawo, prawo międzynarodowe publiczne, prognozy w politologii, realizm poznawczy, rozstrzyganie konfliktów, społeczna odpowiedzialność biznesu, spójność społeczna, struktura semantyczna, syndrom, teoria polityki, wielkie metafory

 

OKŁADKA  STRONA REDAKCYJNA SPIS TREŚCI

PObierz Adobe Acrobat

Artykuły

 • Narracje politologa: rodzaje, struktura, wiarygodność. Między interpretacjonizmem a umiarkowanym realizmem

  Tadeusz Klementewicz

  Społeczeństwo i Polityka, 2020, Numer 4(65), s. 7-27

  Data publikacji online: 10 maja 2021

  doi.org/10.34765/sp.0420.a01

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Narracyjność teorii jako implikacja specyfiki przedmiotu badań politologicznych

  Artur Laska

  Społeczeństwo i Polityka, 2020, Numer 4(65), s. 29-49

  Data publikacji online: 10 maja 2021

  doi.org/10.34765/sp.0420.a02

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Wokół stosowania podejścia krytycznego do badania współczesnej polskiej rzeczywistości społeczno-politycznej

  Społeczeństwo i Polityka, 2020, Numer 4(65), s. 51-71

  Data publikacji online: 10 maja 2021

  doi.org/10.34765/sp.0420.a03

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Demokracja, demokratyczny, demokratyzm jako pojęcia syndromatyczne. Tezy

  Mirosław Karwat

  Społeczeństwo i Polityka, 2020, Numer 4(65), s. 73-100

  Data publikacji online: 10 maja 2021

  doi.org/10.34765/sp.0420.a03

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Między polityką a ideologią. Koncepcja corporate citizenship jako nowy paradygmat CSR

  Jerzy Szczupaczyński

  Społeczeństwo i Polityka, 2020, Numer 4(65), s. 101-112

  Data publikacji online: 10 maja 2021

  doi.org/10.34765/sp.0420.a05

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Narracja politologiczno-prawnicza: problemy, wyzwania, szanse. Garść uwag na przykładzie prac badawczych z pogranicza politologii oraz prawa międzynarodowego publicznego

  Brygida Kuźniak, Piotr Obacz

  Społeczeństwo i Polityka, 2020, Numer 4(65), s. 113-132

  Data publikacji online: 10 maja 2021

  doi.org/10.34765/sp.0420.a06

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Narracja o przyszłości

  Mirosław Dobrzyński

  Społeczeństwo i Polityka, 2020, Numer 4(65), s. 133-145

  Data publikacji online: 10 maja 2021

  doi.org/10.34765/sp.0420.a07

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Orwell się nie mylił. Metafory, polityka i politologia raz jeszcze

  Wojciech Kostecki

  Społeczeństwo i Polityka, 2020, Numer 4(65), s. 147-160

  Data publikacji online: 10 maja 2021

  doi.org/10.34765/sp.0420.a08

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Narracje polityk publicznych i logiki władzy w kontekście hybrydowym: przypadek Maroka

  M’hammed Belarbi

  Społeczeństwo i Polityka, 2020, Numer 4(65), s. 175-193

  Data publikacji online: 10 maja 2021

  doi.org/10.34765/sp.0420.a10

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

 • Tematyka koronawirusa w polskiej prasie online – badanie korpusowe

  Anna Bączkowska

  Społeczeństwo i Polityka, 2020, Numer 4(65), s. 195-224

  Data publikacji online: 10 maja 2021

  doi.org/10.34765/sp.0420.a11

   

  STRESZCZENIE ABSTRACT ARTYKUŁ

Aplikuj online