Akademia Finansów i Biznesu Vistula tworzy, wraz ze Szkołą Główną Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawniej Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji), filary dynamicznie rozwijającej się Grupy Uczelni Vistula. Obie szkoły wyższe działają w jednym kampusie w Warszawie. W 2014 roku dołączyła do nich Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, a w 2018 także Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego.

Grupa Uczelni Vistula to 27 lat doświadczenia na rynku, to połączenie tradycji z nowoczesnymi trendami w świecie nauki. Szkoły wchodzące w skład Uczelni Vistula łączy misja. Uczymy tego, czego młodzi ludzie będą potrzebować w przyszłości. Wyróżniają nas kierunki praktyczne, które zapewnią naszym absolwentom sukces na rynku pracy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym w Polsce i Europie. Nasi wykładowcy są wybitnymi autorytetami i praktykami. Ściśle współpracujemy z biznesem i organizacjami międzynarodowymi.

Obecnie kształcimy ponad 5 tysięcy młodych ludzi ze 100 krajów. Nasi wykładowcy pochodzą ze wszystkich kontynentów. W ramach programu Erasmus+ studenci mogą uczyć się w 40 innych krajach. Otwartość Uczelni Vistula tworzy wyjątkowe warunki do zdobywania wiedzy. Polscy studenci nie muszą wyjeżdżać za granicę, aby uczyć się i nabierać doświadczenie w międzynarodowym środowisku. W Uczelniach Vistula czerpiemy z energii i możliwości, które daje nam wspólne działanie w ramach pięciu szkół wyższych.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula)

oferuje 10 kierunków studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich oraz online, a także studia podyplomowe, doktorskie, programy MBA i Vistula Executive Education, czyli praktyczny wymiar edukacji dla menedżerów. Wszystkie kierunki są prowadzone również w języku angielskim. Uczelnia jest jednym z liderów innowacyjnego kształcenia. Jakość nauczania potwierdzają rankingi i międzynarodowe organizacje edukacyjne. W ostatnim rankingu magazynu „Perspektywy” Akademia Finansów i Biznesu Vistula została uznana za „Najbardziej Umiędzynarodowioną Uczelnię w Polsce”. Kapituła doceniła
otwartość na świat, wielokulturowość środowiska studenckiego i wysoki poziom programów studiów w języku angielskim.

Współpracujemy z ponad 130 firmami na świecie, a także z organizacjami międzynarodowymi. AFiB Vistula należy też do najważniejszych międzynarodowych stowarzyszeń na rzecz rozwoju nauki. Jak wskazuje raport ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), w kategorii „Zarządzanie”, kierunek
prowadzony przez AFiB Vistula znalazł się na 1. miejscu – jego absolwenci zarabiają najwięcej w kraju!

www.vistula.edu.pl

Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula)

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula – SGTiH Vistula (dawniej Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji)

to nowoczesna uczelnia, która ma charakter szkoły biznesowej. Powstała w wyniku połączenia trzech uczelni turystycznych – renomowanej Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie, stołecznej Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki oraz Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa z Łodzi. Dołączył do nich również utworzony jeszcze w 1972 r. Instytut Turystyki, jedyna w Polsce jednostka badawczo-rozwojowa prowadząca interdyscyplinarne, kompleksowe badania w zakresie turystyki. Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula przygotowuje absolwentów do
pracy w kierowaniu, tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami turystycznymi, sportowymi lub rekreacyjnymi. Oferuje unikatowe w skali kraju programy studiów licencjackich i magisterskich, również po angielsku. Kształci na kierunku
Turystyka i Rekreacja, Dietetyka oraz Coaching Stylu Życia. Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula promuje ideę przedsiębiorczości. Stawia na praktyczny i międzynarodowy wymiar nauczania. System współpracy uczelni z praktykami i otoczeniem biznesowym jest oparty o powołaną w 2014 r. Radę Biznesu, która jest kluczowym ciałem doradczym i opiniotwórczym. W jej skład wchodzą partnerzy strategiczni kluczowych specjalności, z którymi władze SGTiH Vistula wspólnie tworzą programy dydaktyczne. W Radzie zasiadają m.in. przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia
Organizatorów Spotkań MPI Poland, Polskiej Izby Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

www.vistulahospitality.edu.pl

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula – SGTiH Vistula (dawniej Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji)

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu (WSH)

to uczelnia o profilu biznesowym z międzynarodową kadrą. Oferuje szeroki wachlarz studiów licencjackich na kierunkach: Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja, Informatyka, Finanse i Rachunkowość, a także magisterskich na kierunkach: Zarządzanie oraz Turystyka i Rekreacja. Uczelnia posiada w swojej ofercie wiele innowacyjnych kierunków studiów podyplomowych i MBA. Wg rankingu Perspektyw studia MBA na WSH plasują się w pierwszej 10 najlepszych w kraju. Uczelnię wyróżnia nowatorski plan kształcenia, który powstał dzięki współpracy kadry akademickiej z praktykami biznesu oraz pracodawcami. Większość kierunków prowadzonych jest także w języku angielskim.

www.handlowa.eu

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu (WSH)

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego (OSW)

jest jedną z największych niepublicznych uczelni w stolicy województwa warmińsko-mazurskiego. OSW działa od ponad 21-u lat i w tym czasie stała się ważnym ośrodkiem akademickim w regionie, miejscem kształcenia pedagogów, znakomitych fizjoterapeutów, specjalistów kosmetologii, filologów, nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów personalnych. W murach uczelni, na blisko 30-tu kierunkach studiów podyplomowych, podwyższają kwalifikacje nauczyciele z całego województwa. OSW jest szkołą, która umiejętnie łączy kształcenie w zakresie zdrowia, medycyny i kultury fizycznej z naukami humanistyczno-społecznymi.

www.osw.olsztyn.pl

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego (OSW)

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (AH)

to rozpoznawalna marka, dorobek i prestiż. Ten prężnie działający ośrodek w małym mieście dał wielu młodym ludziom szansę na studia. Akademia nieprzerwanie zajmuje wysoką pozycję w rankingach szkół wyższych. Oferuje
studia pierwszego i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studia podyplomowe na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo narodowe, Finanse i rachunkowość (nowość!), Historia, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i Politologia. Akademia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: historia oraz nauki polityczne i administracja.

www.ah.edu.pl

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (AH)

Kontakt do Działu Rekrutacji

Katarzyna Broniszewska

tel. +48 22 45 72 400 
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
pok. 28

 

Alina Maksymova

tel. +48 22 45 72 404
e-mail: a.maksymova@vistula.edu.pl
pok. 28

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close