UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ

ZAMÓW KONSULTACJĘ

Akademia Finansów i Biznesu Vistula zatrudni do Biura Projektów,- Dobór kadry odpowiedzialnej za realizację zadań projektowych,

 

 1. Główny grafik / Z-ca głównego grafika

 

PODSTAWOWE ZADANIA NA PRZEDMIOTOWYM STANOWISKU:

– opracowanie spójnej koncepcji graficznej wszystkich typów e-materiałów;

– nadzór nad pracami zespołu;

– tworzenie grafik 2D i 3D zgodnie z wymaganiami opisanymi w scenariuszu;

– projektowanie UI i UX dla wybranych typów e-materiałów;

– tworzenie animacji;

– adaptacja zewnętrznych materiałów graficznych do standardów projektu;

– optymalizacja obiektów 3D pod względem jakościowym i wydajnościowym;

– wdrożenie zgłoszonych przez ekspertów merytorycznych projektu korekt i modyfikacji do poszczególnych typów e-materiałów.

 

MINIMALNE WYMAGANIA NA PRZEDMIOTOWYM STANOWISKU:

– minimum 3 letnie doświadczenie w tworzeniu grafiki 2D i 3D;

– umiejętność obsługi programów do edycji i składu tekstu, takich jak: Word, Adobe InDesign, oraz

programów graficznych: CorelDraw, Photoshop;

– umiejętność projektowania okładek i layoutu publikacji z wykorzystaniem ww. programów;

– znajomość prawa autorskiego i wolnych licencji CC;

– umiejętność wykorzystywania zasobów Internetu, zwłaszcza w zakresie domeny publicznej;

– umiejętność przygotowania publikacji do opublikowania w wersji elektronicznej i do druku

(w postaci tzw. paczki drukarskiej);

– umiejętność oszacowania jakości i przydatności elementów graficznych, ilustracji i fotografii oraz prawnej możliwości ich wykorzystania w publikowanym materiale;

– umiejętność współpracy z agencjami fotograficznymi (zakup materiałów lub zlecanie produkcji

określonych materiałów);

– umiejętności z zakresu fotoedycji.

 1. Główny metodyk / Doradca matodyczny

 

PODSTAWOWE ZADANIA NA PRZEDMIOTOWYCH STANOWISKACH:

– opracowanie standardów wykorzystywanych przy projektowaniu poszczególnych typów e-materiałów;

– dobór najbardziej efektywnych sposobów przekazania treści merytorycznych dostępnych dla wybranego typu e-materiału;

– weryfikacja materiałów multimedialnych wykorzystywanych do zobrazowania treści merytorycznych;

– implementacja najlepszych praktyk nauczania w kontekście grupy docelowej poszczególnych e

materiałów;

– wdrożenie zgłoszonych przez ekspertów merytorycznych projektu korekt i modyfikacji do poszczególnych typów e-materiałów.

 

MINIMALNE WYMAGANIA NA PRZEDMIOTOWYCH STANOWISKACH:

– min 3 letnie doświadczenie w opracowaniu zaawansowanych materiałów edukacyjnych udostępnianych w formie elektronicznej o zakresie zbliżonym do wskazanych typów e-materiałów;

– kwalifikacje zawodowe zgodne z zajmowanym stanowiskiem lub wykonywaną pracą na rzecz edukacji;

– min 5 – letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie kształcenia zawodowego w charakterze nauczyciela/nauczyciela akademickiego, edukatora lub doradcy metodycznego;

– udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie kształcenia zawodowego

uwzględniające innowacyjne/nowatorskie rozwiązania metodyczne, organizacyjne, programowe;

– udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu i tworzeniu materiałów dydaktycznych związanych z kształceniem zawodowym;

– udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu lub tworzeniu lub w wykorzystaniu multimedialnych oraz interaktywnych materiałów edukacyjnych.

 1. Główny redaktor / Z-ca głównego redaktora

 

PODSTAWOWE ZADANIA NA PRZEDMIOTOWYM STANOWISKU:

– opracowanie standardów redakcyjnych dla poszczególnych typów e-materiałów;

– opracowanie scenariuszy poszczególnych typów e-materiałów z uwzględnieniem ich charakteru;

– redagowanie wszystkich treści związanych z poszczególnymi emateriałami z uwzględnieniem wskazówek metodycznych i standardów języka polskiego;

– wdrożenie zgłoszonych przez ekspertów merytorycznych projektu pozakonkursowego koncepcyjnego korekt i modyfikacji do poszczególnych typów e-materiałów.

 

MINIMALNE WYMAGANIA NA PRZEDMIOTOWYM STANOWISKU:

– minimum 3 letnie doświadczenie w opracowaniu zaawansowanych materiałów edukacyjnych

udostępnianych w formie elektronicznej o zakresie zbliżonym do wskazanych typów e-materiałów;

– wykształcenie wyższe (minimum licencjat): redaktor i korektor – humanistyczne (preferowane:

edytorstwo, filologia polska lub inne studia filologiczne, ewentualnie: pedagogika, psychologia,

kulturoznawstwo);

– biegła umiejętność obsługi programu MS Word (redakcja i adjustacja tekstu) i w stopniu podstawowym programów: Power Point, Adobe Reader;

– bardzo dobra znajomość zasad ortografii, interpunkcji, gramatyki i stylistyki języka polskiego;

umiejętność korzystania ze słowników poprawnościowych, poradników językowych, Poradni Językowej PWN;

– umiejętność edycji tekstu – redagowania tekstów pod względem językowym, wykonywania korekty po składzie;

– podstawowe wiadomości z zakresu technicznego opracowania tekstu;

– co najmniej 3-letni staż pracy w zakresie wykonywania czynności redakcyjnych/ korekcyjnych lub

ukończony kurs redakcji i korekty językowej lub edycji testów (np. PTWK);

– podstawowa znajomość Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz licencji Creative

Commons; przynajmniej pobieżna znajomość Ustawy Prawo oświatowe;

– doświadczenie w pracy na edukacyjnych materiałach dla uczniów.

 1. Główny korektor

 

PODSTAWOWE ZADANIA NA PRZEDMIOTOWYM STANOWISKU:

– korekta językowa treści głównych i dodatkowych e-materiałów;

– wdrożenie zgłoszonych przez ekspertów merytorycznych projektu pozakonkursowego koncepcyjnego korekt i modyfikacji do poszczególnych typów e-materiałów.

 

WYMAGANIA NA PRZEDMIOTOWYM STANOWISKU:

– minimum 3 letnie doświadczenie korektorskie w opracowaniu zaawansowanych materiałów edukacyjnych udostępnianych w formie elektronicznej;

– wykształcenie wyższe (minimum licencjat): redaktor i korektor – humanistyczne (preferowane:

edytorstwo, filologia polska lub inne studia filologiczne, ewentualnie: pedagogika, psychologia,

kulturoznawstwo);

– biegłą umiejętność obsługi programu MS Word (redakcja i adjustacja tekstu) i w stopniu podstawowym programów: Power Point, Adobe Reader;

– bardzo dobrą znajomość zasad ortografii, interpunkcji, gramatyki i stylistyki języka polskiego;

umiejętność korzystania ze słowników poprawnościowych, poradników językowych, Poradni Językowej PWN;

– umiejętność edycji tekstu – redagowania tekstów pod względem językowym, wykonywania korekty po składzie;

– podstawowe wiadomości z zakresu technicznego opracowania tekstu;

– co najmniej 3-letni staż pracy w zakresie wykonywania czynności redakcyjnych/ korekcyjnych lub

ukończony kurs redakcji i korekty językowej lub edycji testów (np. PTWK);

– podstawową znajomość Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz licencji Creative

Commons; przynajmniej pobieżna znajomość Ustawy Prawo oświatowe;

– doświadczenie w pracy na edukacyjnych materiałach dla uczniów.

 1. Główny informatyk / Z-ca głównego informatyka

 

PODSTAWOWE ZADANIA NA PRZEDMIOTOWYM STANOWISKU:

– opracowanie koncepcji realizacji poszczególnych typów e-materiałów;

– dobór narzędzi typu authoring tools wymaganych do realizacji e-materiałów;

– nadzór nad pracami zespołu informatycznego;

– tworzenie narzędzi wymaganych do realizacji e-materiałów;

– prace programistyczne;

– prace techniczne;

– analiza zgodności wykonania e-materiałów do kształcenia zawodowego ze standardem

techniczno-graficznym;

– wdrożenie zgłoszonych przez ekspertów merytorycznych projektu pozakonkursowego koncepcyjnego korekt i modyfikacji do poszczególnych typów e-materiałów;

– przygotowanie finalnych postaci e-materiałów.

 

MINIMALNE WYMAGANIA NA PRZEDMIOTOWYM STANOWISKU:

– minimum 3 letnie doświadczenie w tworzeniu e-materiałów;

– wykształcenie wyższe kierunkowe lub co najmniej 5 lat doświadczeń w pracy na stanowisku informatyk;

– znajomość narzędzi informatycznych umożliwiających tworzenie kodu oprogramowania.

 1. Główny tester

 

PODSTAWOWE ZADANIA NA PRZEDMIOTOWYM STANOWISKU:

– określenie procedury testowania;

– przygotowanie szablonów scenariuszy testów dla każdego typu e-materiału;

– realizacja testów funkcjonalnych;

– realizacja testów akceptacyjnych.

 

MINIMALNE WYMAGANIA NA PRZEDMIOTOWYM STANOWISKU:

– minimum 3 letnie doświadczenie w realizacji testów akceptacyjnych związanych z dostarczaniem

materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej.

 1. Główny metodyk (j. rosyjski)

 

PODSTAWOWE ZADANIA NA PRZEDMIOTOWYCH STANOWISKACH:

 • – opracowanie standardów wykorzystywanych przy projektowaniu poszczególnych typów e-materiałów;
 • – dobór najbardziej efektywnych sposobów przekazania treści merytorycznych dostępnych dla wybranego typu e-materiału;
 • – weryfikacja materiałów multimedialnych wykorzystywanych do zobrazowania treści merytorycznych;
 • – implementacja najlepszych praktyk nauczania w kontekście grupy docelowej poszczególnych e-materiałów;
 • – wdrożenie zgłoszonych przez ekspertów merytorycznych projektu pozakonkursowego koncepcyjnego korekt i modyfikacji do poszczególnych typów e-materiałów.

 

MINIMALNE WYMAGANIA NA PRZEDMIOTOWYCH STANOWISKACH, co najmniej:

 • – wykształcenie wyższe co najmniej magisterskie;
 • – kwalifikacje zawodowe zgodne z zajmowanym stanowiskiem lub wykonywaną pracą na rzecz edukacji w zakresie nauczania danego języka obcego;
 • – minimum 5 – letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej w systemie edukacji w charakterze nauczyciela/nauczyciela akademickiego lub edukatora lub nauczyciela konsultanta/doradcy metodycznego w obszarze wybranego języka obcego lub w doskonaleniu zawodowym nauczycieli wybranego języka obcego;
 • – udokumentowane minimum 5- letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie nauczania danego języka obcego uwzględniające innowacyjne/nowatorskie rozwiązania metodyczne, organizacyjne, programowe;
 • – udokumentowane doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat w opracowywaniu i tworzeniu materiałów dydaktycznych związanych z zakresem nauczania danego języka obcego (programy nauczania lub zestawy scenariuszy lekcji lub poradniki metodyczne lub artykuły z zakresu dydaktyki nauczania języków obcych);
 • – udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu lub tworzeniu lub wykorzystaniu multimedialnych oraz interaktywnych materiałów edukacyjnych.
 1. Główny redaktor (j. rosyjski)

 

PODSTAWOWE ZADANIA NA PRZEDMIOTOWYM STANOWISKU:

 • – opracowanie standardów redakcyjnych dla poszczególnych typów e-materiałów;
 • – opracowanie scenariuszy poszczególnych typów e-materiałów z uwzględnieniem ich charakteru;
 • – redagowanie wszystkich treści związanych z poszczególnymi e-materiałami z uwzględnieniem wskazówek metodycznych i standardów języka;
 • – wdrożenie zgłoszonych przez ekspertów merytorycznych projektu pozakonkursowego koncepcyjnego korekt i modyfikacji do poszczególnych typów e-materiałów.

 

MINIMALNE WYMAGANIA NA PRZEDMIOTOWYM STANOWISKU, co najmniej:

 • – wykształcenie wyższe (minimum licencjat): redaktor – kierunkowe, zgodne z wybranym przedmiotem, korektor – humanistyczne (preferowane: edytorstwo, filologia polska lub inne studia filologiczne, ewentualnie: pedagogika, psychologia, kulturoznawstwo);”&”
 • – biegłą umiejętność obsługi programu MS Word (redakcja i adjustacja tekstu) i w stopniu podstawowym programów: Power Point, Adobe Reader;”&”
 • – bardzo dobrą znajomość zasad ortografii, interpunkcji, gramatyki i stylistyki języka polskiego; umiejętność korzystania ze słowników poprawnościowych, poradników językowych, Poradni Językowej PWN;”&”
 • – bardzo dobra znajomość zasad ortografii, interpunkcji, gramatyki i stylistyki języka polskiego; umiejętność korzystania ze słowników poprawnościowych, poradników językowych, Poradni Językowej PWN;”&”
 • – umiejętność edycji tekstu – redagowania tekstów pod względem językowym, wykonywania korekty po składzie;”&”
 • – podstawowe wiadomości z zakresu technicznego opracowania tekstu;
 • – co najmniej 3-letni staż pracy w zakresie wykonywania czynności redakcyjnych/ korekcyjnych lub ukończony kurs redakcji i korekty językowej lub edycji testów (np. PTWK);”&”
 • – podstawową znajomość Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz licencji Creative Commons; przynajmniej pobieżna znajomość Ustawy Prawo oświatowe;
 • – doświadczenie w pracy na edukacyjnych materiałach dla uczniów”&””)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close