UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ

Więcej

UE

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku zaprasza do złożenia oferty związanej z realizacją zadania numer 1 Opracowanie nowego programu kształcenia – materiały dydaktyczne, poz. 1 Wynagrodzenie praktyków i dydaktyków za opracowanie NPK, sylabusów i materiałów, projektu: POWR.03.01.00-00-KN51/18, Dobry nauczyciel Tea(n)Fa wart, realizowanego przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, działanie 3.1 (Kompetencje w szkolnictwie wyższym) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oferta winna zawierać stawkę godzinową brutto za realizację zadania wskazanego powyżej.

Maksymalny termin składania ofert – 19.06.2019 r. bezpośrednio w Biurze Projektów Grupy Uczelni Vistula, 02-787 Warszawa, ul. Stokłosy 3.

Wykaz wszystkich modułów, wraz z wykazem przedmiotów oraz wzorem oferty jest dostępny pod adresem wskazanym powyżej.

Pytania związane z przedmiotowym zamówieniem należy kierować do Pana Dariusza Dąbka – Dyrektora Biura Projektów Grupy Uczelni Vistula, tel.: + 609 679 093, mail: d.dabek@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close