DNI OTWARTE ONLINE – 50% RABAT NA STUDIA

Więcej

Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula otrzymał międzynarodową akredytację instytucjonalną CEEMAN International Quality Accreditation. To jedna z najbardziej prestiżowych i cenionych międzynarodowych akredytacji w obszarze edukacji menedżerskiej.

Akredytacja CEEMAN IQA przyznawana jest szkołom biznesu i uczelniom, które kształcą w obszarze zarządzania. W ramach procesu akredytacji ocenie podlega misja i strategia rozwoju, zarządzanie, kreowanie i transfer wiedzy, zasoby, dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku, innowacyjność kształcenia, wpływ na otoczenie, relacje ze środowiskiem biznesu, internacjonalizacja oraz zaangażowanie w odpowiedzialne praktyki.

Przyznanie akredytacji CEEMAN IQA Wydziałowi Biznesu i Stosunków Międzynarodowych nobilituje naszą uczelnię. Potwierdza spełnienie wymogów dotyczących sprawnego funkcjonowania, dobrego poziomu dydaktyki i badań naukowych, stabilności finansowej, a także wysokiej jakości kształcenia. W liście gratulacyjnym do dziekan prof. Barbary Karlikowskiej, przewodnicząca CEEMAN, prof. Danica Purg podkreśliła, że Wydział zapewnia doskonałe, właściwe i dynamiczne kształcenie menedżerskie.

Akredytacja CEEMAN IQA została przyznana na maksymalny okres sześciu lat. Po tym czasie odbędzie się ocena, która stanowi podstawę w procesie reakredytacji.

Komisja CEEMAN wizytowała Vistulę w marcu 2021 r. w trybie online. W oficjalnym raporcie podkreślono, że uczelnia ma jasną i dalekosiężną wizję swego rozwoju i misję przygotowania profesjonalnych, pewnych siebie i etycznych liderów, zdolnych do skutecznego konkurowania na międzynarodowym rynku. W ten sposób odgrywa pionierską rolę we wprowadzaniu i rozpowszechnianiu w Polsce idei doskonałej, trafnej i zrównoważonej edukacji menedżerskiej.

W raporcie zwrócono uwagę, że Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych ma silną motywację do stałego doskonalenia procesu nauczania i prowadzenia badań w kontekście przedsiębiorczości. Posiada silnych partnerów, jest mocno osadzony w środowisku biznesowym, a jego kadra wywiera wpływ na społeczeństwo i na gospodarkę.

W raporcie czytamy również, że wydział pokazuje, iż potrafi sprostać bieżącym potrzebom studentów, działa szybko i skutecznie reaguje na zmiany rynkowe.

Instytucje akredytowane przez CEEMAN tworzą wspólną płaszczyznę wymiany wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń. Współpracują w takich obszarach jak:

  • organizacja i zarządzanie instytucjami edukacyjnymi;
  • prowadzenie projektów i programów badawczych;
  • wymiana studentów oraz kadry akademickiej i administracyjnej;
  • organizacja konferencji, debat i spotkań.

Dzięki akredytacji CEEMAN IQA wzrośnie rozpoznawalność marki i wartość dyplomu Vistuli w Polsce i za granicą. Pracownicy uczelni będą bardziej atrakcyjnymi partnerami w międzynarodowych zespołach badawczych. Studenci zaś zyskają większe szanse na zatrudnienie, a absolwenci będą mieli pewność, że ich wiedza oraz wysoko rozwinięte kompetencje społeczne i menadżerskie zostaną docenione w środowisku biznesowym.

CEEMAN to założone w 1993 r. międzynarodowe stowarzyszenie na rzecz rozwoju zarządzania, którego celem jest rozwój jakości także w zakresie nauki zarządzania.

Oficjalny komunikat CEEMAN: Czytaj

Certyfikat CEEMAN

CEEMAN International Quality Accreditation

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close