UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ

ZAMÓW KONSULTACJĘ

W dniu 20 listopada 2015 r. w Siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej odbyła się w Żywcu Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Współczesne wyzwania międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkim.

Organizatorzy Konferencji: Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku, Wydział Zamiejscowy w Krakowie Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Zamiejscowy w Żywcu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Rada Naukowa Szkoły dla Dorosłych Edukacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Żywcu oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania Państwowego Uniwersytetu w Sumach z Ukrainy, zadbali o różnorodność tematów i analizowanych problemów.

Program konferencji świadczy o bardzo dużym zróżnicowaniu analizowanych zagadnień (wyzwań w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi) oraz o dużym zainteresowaniu przedstawicieli różnych środowisk analizowanymi problemami.

Konferencję otworzyli: Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Krakowie Akademii Finansów i Biznesu Vistula – dr Agnieszka Knap-Stefaniuk, Dyrektor Szkoły Edukacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Żywcu mgr Aleksander Sapiński oraz Dziekan Wydziału Zamiejscowego Żywcu Wyższej Szkoły Biznesu – dr Bogusław Wyleciał.

Owocnych obrad, wnikliwych wniosków i praktycznych rekomendacji, życzył w przesłanym piśmie – organizatorom i uczestnikom Konferencji, m.in. Wice Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Poseł na Sejm RP Stanisław Szwed.

Współczesne wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi, analizowane nie tylko z perspektywy lokalnej, ale przede wszystkim w kontekście międzynarodowym – to problemy i zagadnienia, które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem licznych uczestników z różnych ośrodków naukowych – polskich i zagranicznych.

Wśród zagranicznych gości w konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele z Newton College z Czech, z Uniwersytetu Mateja Bela ze Słowacji, z Sumy State University z Ukrainy oraz polskich uniwersytetów.

Celem konferencji była analiza i ocena wyzwań w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, zarówno z perspektywy teorii jak i przede wszystkim – praktyki zarządzania. Zamiarem organizatorów konferencji było zdefiniowanie najbardziej istotnych, kluczowych obszarów ZZL, w przypadku których niezbędna jest dalsza wnikliwa analiza dotycząca możliwych kierunków rozwoju różnych wyzwań w kontekście opracowywania rozwiązań, praktycznych do wdrożenia rekomendacji.

Prelegenci nawiązując do różnych koncepcji – zarządzania i ekonomicznych, oraz aspektów związanych zarówno z psychologią, filozofią i socjologią zarządzania, poruszali w trakcie swoich wystąpień – zagadnienia bardzo aktualne i ważne, jak np. zarządzanie kompetencjami i zarządzanie talentami, czy różnorodność w środowisku pracy, wielokulturowość oraz tworzenie warunków dla kreatywności czy zarządzania wolnością/autonomią w pracy. Zwrócono również uwagę na takie zagadnienia, jak: różnicowanie rozwiązań w systemach motywacyjnych w kontekście potrzeb i oczekiwań pracowników z uwzględnieniem specyfiki firmy, podkreślono znaczenie zdrowia w kontekście pracy, zarządzania stresem oraz niwelowania źródeł i skutków wypalenia zawodowego. Wystąpienia dotyczyły również dobrostanu społecznego, antropologicznego wymiaru zarządzania zasobami ludzkimi a także etycznych aspektów współczesnego zarządzania ludźmi.Zwrócono uwagę na przywództwo jako szczególnie istotne wyzwanie dla współczesnych menedżerów, firm, pracowników – teoretyków oraz praktyków.

Uczestnicy konferencji wielokrotnie w trakcie swoich wystąpień podkreślili, że nie ma żadnych wątpliwości, iż we współczesnej gospodarce coraz większą rolę odgrywają właśnie pracownicy, ich wiedza, umiejętności i zaangażowanie. To ludzie – ich kompetencje, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość decydują o sukcesie współczesnej firmy. Utalentowani i zaangażowani pracownicy, którzy identyfikują się z firmą i wyznają jej wartości, są bezcenni.

Umiejętność skutecznego zarządzania ludźmi jest sztuką. Bez odpowiedniej wiedzy, ale przede wszystkim bez przekonania, że pracownik jest cennym zasobem dla każdej organizacji, wszystkie podejmowane działania, mogą być po prostu niewystarczające dla zwiększania jej konkurencyjności.

Organizatorzy konferencji dziękują wszystkim prelegentom i gościom za przybycie na konferencję, ciekawe wystąpienia, prezentacje i głosy w dyskusji.

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close