UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ

ZAMÓW KONSULTACJĘ

Akademia Finansów i Biznesu Vistula ogłasza postępowanie konkurencyjne na wybór trenerów w celu przygotowania i przeprowadzenia zajęć oraz na realizację zadania zleconego doradztwa w ramach projektu „Zielone budownictwo na Mazowszu” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2.1.1 przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. ZAMAWIAJĄCY

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, ul. Stokłosy 3, nr NIP: 526-00-09-816, Regon: 011021150, wpisana pod nr 2 do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, reprezentowana przez Pana Kanclerza, zwanego dalej „Zamawiającym”.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi określonymi w „Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013” oraz wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są trzy oferty na osobiste świadczenie usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zajęć oraz opracowania materiałów szkoleniowych na dwóch szkoleniach:

zadanie nr 1 – „Proekologiczne rozwiązania w przedsiębiorstwie budowlanym”,
zadanie nr 2 – „Audyt Energetyczny”
oraz

zadanie nr 3 – przygotowanie i przeprowadzenie zadania zleconego pt. „Doradztwo dla kadry zarządzającej”.
Szkolenia oraz doradztwo są realizowane dla uczestników projektu „Zielone budownictwo na Mazowszu” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2.1.1 przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close