UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ

ZAMÓW KONSULTACJĘ

Centrum Naukowo-Badawcze Akademii Finansów i Biznesu Vistula zaprasza 25 listopada na konferencję naukową „Dylematy trwałego rozwoju polskiej gospodarki i finansów w otoczeniu globalnym”.

Po 1990 roku towarzyszą nam głębokie transformacje strukturalne w gospodarce światowej oraz wstrząsy globalne.

Liberalizacja międzynarodowych przepływów towarów, usług i kapitału oraz tworzenie globalnych łańcuchów wartości, z udziałem korporacji transnarodowych, były ważnymi kanałami i narzędziami globalizacji oraz obniżania kosztów produkcji w skali międzynarodowej.

Wybuch globalnego kryzysu finansowego i jego skutki przyspieszyły załamanie neoliberalnego paradygmatu rozwoju, zwiększenie nierówności społecznych oraz wzrost niechęci do globalizacji.

Nastroje protekcjonistyczne i izolacjonistyczne, w skali europejskiej i globalnej, uległy nasileniu. Polityka protekcjonistyczna może z kolei prowadzić do wojen handlowych i walutowych oraz pogorszenia sytuacji gospodarczej i społecznej zarówno w krajach rozwijających się i o wschodzącej gospodarce rynkowej, jak i w krajach rozwiniętych. Może też utrudnić rozwiązywanie rosnących problemów regionalnych i globalnych, związanych ze zmianami klimatycznymi, migracjami ludności i zanieczyszczeniem środowiska.

Można się też spodziewać, że nowa fala innowacji technologicznych w przemyśle i innych działach gospodarki, w tym w usługach finansowych, i nowe formy zatrudnienia będą tworzyć trudne dziś do przewidzenia szanse, ale i wyzwania społeczne, ekonomiczne i polityczne dla trwałego rozwoju gospodarczego świata, Europy i Polski.

Jaki będzie wpływ tych zmian i wstrząsów na sytuację gospodarki i finansów Polski spróbują odpowiedzieć uczestnicy konferencji.

Ramowy Program Konferencji

Rejestracja: 9.30 – 10.00

Otwarcie konferencji: 10.00 – 10.15

dr hab. Wawrzyniec Konarski, prof. AFiB Vistula, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Sesja 1: Długofalowe tendencje i scenariusze rozwoju gospodarki globalnej 10.15 – 12.00

1. prof. dr hab. Juliusz Kotyński, AFiB Vistula: „Transformacje globalne i tendencje do spowolnienia rozwoju światowej gospodarki”.

2. dr hab. Wojciech Hübner, AFiB Vistula: „Współzależność globalna a nowa pozycja i strategia Chin w świecie”

3. dr Franciszek Kubiczek, prof. nadzw. MUM: „Chiny w świetle porównań międzynarodowych na podstawie indeksów społeczno-ekonomicznych”.

Dyskusja: 11.20 – 12.00

Przerwa na kawę & networking 12.00 – 12.30

Sesja 2: Problemy stabilności i rozwoju systemu finansów w Polsce w otoczeniu globalnym 12.30 – 15.00

1.Mirosław Błażej,  Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Główny Urząd Statystyczny:
„Dekompozycje wzrostu gospodarczego – wkład statystyki publicznej (GUS) w instrumentarium narzędzi analizy rozwoju gospodarczego Polski w otoczeniu globalnym”.

2. dr hab. Mirosław Bojańczyk, AFiB Vistula: „Zagrożenia dla polskiej gospodarki wynikające z nadmiernego zadłużania się państwa i przedsiębiorstw”.

3. dr hab. Michał Kruszka „Nadzór makroostrożnościowy nad rynkiem finansowym”.

4. dr Tomasz Smus, Blockchain Alliance: „Rozwój i zastosowania nowych technologii w finansach w Polsce, na przykładzie Blockchain Alliance”.

5. dr Hubert Gąsiński: „Od bankowości transakcyjnej do relacyjnej”

Dyskusja: 14.30 – 15.00

Podsumowanie i zamknięcie konferencji: 15.00- 15.10

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wymagane jest elektroniczne zgłoszenie do 15 listopada 2019 r:
ZAREJESTRUJ SIĘ

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

25 listopada 2019 roku, godz. 10.00, Sala Senatu nr 21

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

02-787 Warszawa, ul. Stokłosy 3

Informacje dodatkowe: Dział Nauki AFiB Vistula – tel. 22 4572 401

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close