UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ

ZAMÓW KONSULTACJĘ

Każde miejsce na ziemi ma swoje smaki i zapachy. Kulinaria potrafią przyciągać i motywować do podróży niczym najwspanialsza przyroda, architektura czy zabytki. Turystyka kulinarna rośnie i ma się coraz lepiej. Jej rola w rozwoju regionalnym będzie przedmiotem konferencji organizowanej przez Szkołę Główną Turystyki i Hotelarstwa Vistula.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 22-23 października 2020 r. i będzie przeprowadzone w formule online (rozpoczęcie konferencji o godzinie 9:00, szczegółowy program zostanie podany w późniejszym terminie).

 

Jak wykorzystać kulinaria dla dobra regionu?

Celem konferencji jest prezentacja prac i wymiana poglądów nt. kierunków i perspektyw wykorzystania kulinariów w rozwoju turystycznym regionów. Jej uczestnicy podzielą się doświadczeniami i przedstawią wyniki badań dotyczących dziedzictwa kulinarnego oraz kreowania na tej bazie produktu turystycznego. Aby podkreślić wielokulturowość Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula, konferencja będzie dotyczyła nie tylko żywności tradycyjnej Polski, ale także innych kultur.

 

Wydarzenie jest skierowane do następujących grup odbiorców:

  • przedstawiciele nauki, badacze, dydaktycy, studenci;
  • przedstawiciele sektora turystycznego i samorządów lokalnych;
  • przedstawiciele regionalnych organizacji turystycznych, stowarzyszeń, biur podróży, organizatorzy i animatorzy wydarzeń turystycznych;
  • producenci i dystrybutorzy żywności tradycyjnej;
  • gestorzy bazy hotelarskiej, agroturystycznej i gastronomicznej;
  • osoby zainteresowane rozwojem lokalnym, tworzeniem i wykorzystywaniem lokalnych marek turystycznych i kształtowaniem kanonu kuchni polskiej.

 

Planowany jest udział przedstawicieli międzynarodowego środowiska naukowego z ośrodków zainteresowanych i podejmujących badania związane z problematyką przedmiotu konferencji.

 

Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym i będzie piątym w ostatnich latach spotkaniem nt. turystyki i kulinariów.

Poprzednie konferencje podejmowały następujące tematy:

  • 2019 r. – Międzykulturowa turystyka kulinarna pokoleń.
  • 2018 r. – Kulinaria w kształtowaniu produktu turystycznego. Teoria i praktyka.
  • 2017 r. – Kulinaria – wizytówka regionów turystycznych.
  • 2016 r. – Miejsce żywności tradycyjnej w kulturze, turystyce i dietetyce.

W tym roku organizatorzy konferencji chcą położyć nacisk na edukacyjny charakter turystyki kulinarnej, która łączy pokolenia, uczy historii i przybliża tradycje oraz stwarza możliwości rozwoju regionalnego i edukuje lokalne społeczności w zakresie przedsiębiorczości.

 

Turystyka kulinarna – aktywność, która łączy

Turystyka kulinarna jest i powinna być atrakcją dla turystów z najdalszych zakątków kraju i świata odwiedzających określoną destynację i poznających zwyczaje ludności żyjącej w danym regionie. Zainteresowanie turystów jest korzystne dla lokalnych społeczności i rozwoju regionu – staje się narzędziem promocji i czynnikiem podtrzymującym tradycyjne praktyki.

 

Dla rozwoju turystyki kulinarnej niezbędna jest jednak lokalna atrakcyjność i inicjatywy podtrzymujące tradycje oraz przekonanie, że bez odpowiedniej edukacji i przygotowania strategii działań rozwój tej formy może być utrudniony.

Na pewno nie bez znaczenia jest nastawienie współczesnego turysty i ludzi zamieszkujących potencjalnie atrakcyjne destynacje turystyczne. Przedmiotem zainteresowań badawczych stają się jednak już nie tylko te dwie grupy zaangażowane w rozwój turystyki kulinarnej, ale wyróżnione poszczególne grupy pokoleniowe, dla których zainteresowania i priorytety są odmienne. Staje się więc zasadne z punktu widzenia nauki i praktyki sprecyzowanie, kim są współcześni turyści kulinarni, do jakiego pokolenia należą, czy każde pokolenie ma swoje odmienne potrzeby i sposób percepcji kulinarnego produktu turystycznego?

 

Współpraca środowisk w rozwoju turystyki kulinarnej

Kolejne pokolenia, które na skutek procesów unifikacji i globalizacji zwyczajów żywieniowych zatracają świadomość wartości tradycyjnych regionalnych kulinariów, potrzebują edukacji. Przygotowanie oferty dla nowych pokoleń, wymaga bowiem wiedzy i wysiłku.

Tematyka edukacyjnej roli turystyki kulinarnej w rozwoju regionalnym wydaje się bardzo aktualna i podjęcie jej, jako wiodącego tematu licznych analiz a w rezultacie również konferencji, może przynieść odpowiedzi, które można wykorzystać w projektowaniu rozmaitych form realizacji turystyki kulinarnej.

Badania naukowe oraz działania branżowe przyczyniają się do identyfikacji atrybutów oraz barier, które mają wpływ na renesans kuchni polskiej.

Dzięki współpracy środowisk, wnioskom z badań i analiz, możliwe będzie stworzenie rekomendacji dla rozwoju turystyki kulinarnej, jako formy promocji Polski na arenie międzynarodowej, ale także rozwoju regionalnego naszego kraju.

 

Serdecznie zapraszamy!

Udział w konferencji jest bezpłatny.

22-23 października 2020 r. o godz. 9:00.

REJESTRACJA DO 18.10.2020

 

KONTAKT:

dr inż. Piotr Dominik

p.dominik@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close