UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ

Więcej

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to wspaniała  okazja do świętowania, ale również refleksji. Czasy są niepewne, a miejsce Polski w europejskim ładzie politycznym jest dziś kwestią otwartą.  Istnienie Reczpospolitej jako państwa niepodległego wydaje się  być dobrem trwale nabytym i pozostającym poza wszelką dyskusją, choć warto spojrzeć wstecz i zobaczyć, że historia jest okrutna.

Pod koniec XVIII wieku państwo polskie będące wcześniej regionalnym mocarstwem zostało wymazane z map świata. Przestało istnieć na 123 lata.  Bezpośrednimi sprawcami i beneficjentami jego upadku były trzy z pięciu europejskich mocarstw. Tak zwana „sprawa polska” była jedną z najbardziej palących kwestii narodowych w Europie, ale dopiero wstrząs wywołany przez I wojnę światową utrwalił przekonanie o konieczności odbudowy polskiej państwowości.  W 1918 r. nastąpiło przywrócenie Polski do istnienia.  100 lat, które mijają od tamtego czasu, to dramatyczna i trudna historia przesuwania granic oraz utraty i odzyskiwania suwerenności. Te fundamentalne przemiany dokonywały się przy bardzo ważnym, często przemożnym, udziale czynnika zewnętrznego.

Instytut Stosunków Międzynarodowych AFiB Vistula zaprasza na seminarium naukowe nt. „ZMAGANIA I SPORY O MIEJSCE POLSKI W EUROPIE PO ROKU 1918. PRZYPADEK PAŃSTWA ODTWORZONEGO PO DŁUGIM OKRESIE NIEISTNIENIA”. Wykład wygłosi i dyskusję poprowadzi dr hab. Leszek Kuk, polski historyk, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zapraszamy serdecznie

23 października 2018 r.,  godz. 10: 00, sala 21 AFiBV

 

dr hab. Leszek KUK, prof. UMK

Absolwent kierunku historia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu (1974). Od 1976 r. związany zawodowo z tą uczelnią. Obecnie profesor na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych (WPiSM) UMK, kierownik Centrum Studiów Europejskich im. J. Monneta na tym Wydziale.

W Instytucie Historii od 1976 do 1997, kolejno asystent, starszy asystent, adiunkt. W latach 1997-2000 visiting professor (Maître de conférences associé) na Uniwersytecie Nancy 2 we Francji (równolegle, w latach 1998-2002, visiting professor na Uniwersytecie Strasbourg 2). Od 2000 do pocz. 2009 w Katedrze (potem Instytucie Stosunków Międzynarodowych) Wydziału Nauk Historycznych.

W latach 2005-2008 prorektor UMK ds. studenckich.

Od lutego 2009 r. do stycznia 2013 r. dyrektor Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Rzymie.

Po powrocie z Rzymu (luty 2013 r.) w Centrum Studiów Europejskich im. J. Monneta na WPiSM UMK.

Specjalista w zakresie: historia polityczna XIX w., w tym głównie historia polskiej myśli politycznej oraz stosunków polsko-francuskich, historia Europy środkowej w XIX i XX wieku, historia stosunków międzynarodowych w latach 1815-1918, współczesne międzynarodowe stosunki polityczne (po 1989/1991 r.), polityka zagraniczna Polski po 1989 r., geografia polityczna i geopolityka. Autor ok. 90 prac naukowych, w tym monografii: „Wielka Emigracja a powstanie słowianofilstwa francuskiego. W kręgu działalności Cypriana Roberta” (Toruń 1991), „Orientacja słowiańska w myśli politycznej Wielkiej Emigracji (do wybuchu wojny krymskiej). Geneza, uwarunkowania, podstawowe koncepcje” (Toruń 1996), „La Pologne du postcommunisme à l’anticommunisme” (L’Harmattan, Paris 2001).

Kierownik ok. 150 rozpraw licencjackich i, w większości, magisterskich oraz promotor 2 rozpraw doktorskich.

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close