UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ

Więcej

J.M. Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula prof. dr hab. Witold Orłowski oraz Dziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych prof. dr hab. Juliusz Kotyński mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję GOSPODARKA POLSKI I UKRAINY WOBEC AKTUALNYCH WYZWAŃ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2016 r. w AFiBV, ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa.

 

Cele i tematyka konferencji:

Gospodarki Polski i Ukrainy wobec aktualnych wyzwań ekonomicznych i społecznych

Rozwój gospodarczo-społeczny krajów Europy środkowej i wschodniej, w tym zwłaszcza Ukrainy, dokonuje się w trudnych warunkach zewnętrznych i wewnętrznych. Strukturalne przekształcenia gospodarki światowej postępują w szybkim tempie.  Globalny kryzys finansowy i gospodarczy z lat 2007-2009 zwiększył tempo zmian strukturalnych w świecie, związanych z internacjonalizacją gospodarki, rewolucją w zakresie technik informacyjnych i komunikacyjnych i przyśpieszeniem rozwoju krajów o gospodarkach wschodzących, a także wzrostem ich udziału w gospodarce światowej. Różnice poziomów rozwoju gospodarczego i społecznego między grupami krajów pozostają jednak duże, a dysproporcje dochodów w obrębie wielu krajów się powiększają. W ostatnich latach sytuacja krajów o gospodarkach wschodzących i transformujących się pogorszyła się. Głębokim przemianom w gospodarce światowej towarzyszą konflikty i napięcia wewnętrzne i międzynarodowe, o naturze ekonomicznej, politycznej, społecznej i militarnej, a  ich skutkiem są cierpienia i straty ludzkie oraz zniszczenia w krajach objętych działaniami wojennymi, na wschodzie Europy, w Afryce i Azji. Odpływ tysięcy uchodźców z tych obszarów do Europy i nasilenie migracji międzynarodowych stały się trudnym problemem dla krajów przyjmujących i przyczyniły do wzmocnienia napięć społecznych oraz tendencji nacjonalistycznych i dezintegracyjnych w Unii Europejskiej. Wyniki brytyjskiego referendum z czerwca 2016 r. w sprawie wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej zapoczątkowały poważny kryzys w tej organizacji, który będzie mieć niekorzystny wpływ na perspektywy rozszerzania Unii Europejskiej. Gospodarki i firmy Ukrainy i Polski działają dziś więc w warunkach wysokiego ryzyka i poważnych wyzwań wynikających z zaburzeń społeczno-politycznych w Europie i świecie oraz wzmożonej konkurencji międzynarodowej. Utrzymanie czy poprawa ich międzynarodowej pozycji konkurencyjnej wymaga budowy i realizacji odpowiedniej strategii, zarówno na szczeblu krajów, jak przedsiębiorstw.  Priorytetowe miejsce w strategii rozwoju firm przypada edukacji oraz tworzeniu i efektywnemu wykorzystaniu kapitału ludzkiego. Ważnym czynnikiem konkurencyjności jest wzrost innowacyjności, wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych menadżerów i pracowników, w tym ich zdolności do działania w otoczeniu międzynarodowym. Wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w produkcji towarów i usług, rozwijaniu nowoczesnych technologii oraz metod organizacji, zarządzania i marketingu powinna sprzyjać polityka ekonomiczna państwa. W związku z tymi pilnymi wyzwaniami i potrzebami rozwojowymi obu krajów, tematyka konferencji będzie koncentrować się na takich problemach, jak:

Doświadczenia, problemy i perspektywy rozwoju, transformacji i europejskiej integracji gospodarczej Polski i Ukrainy.
Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej w nowej perspektywie.
Polscy i ukraińscy studenci i absolwenci na rynku pracy.
Małe i średnie przedsiębiorstwa i startupy w Polsce i Ukrainie.
Doświadczenia w zakresie instytucjonalnej promocji eksportu.
Możliwości i sposoby intensyfikacji wymiany handlowej między obu krajami.
Wymiana dobrych praktyk i rozważenie możliwości kooperacji w eksporcie do krajów trzecich.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji o konferencji TUTAJ 

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close