UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ

ZAMÓW KONSULTACJĘ
Fotka Ukraina Rosja Pol

„Między sceptycyzmem i sprzeciwem. Kulturowo-polityczne uwarunkowania zróżnicowanej percepcji idei jagiellońskiej na Ukrainie i w Rosji”. Seminarium Naukowe Instytutu Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

 

Idea jagiellońska, to koncepcja sojuszu narodów Europy Środkowo-Wschodniej, które wspólnie stanowiłyby znaczącą siłę regionu i byłyby w stanie przeciwstawić się imperialnym dążeniom Rosji.

Odwołuje się ona do tradycji Jagiellonów, którzy dążyli do stworzenia silnej strefy wpływów rozciągającej się od Bałtyku po Morze Czarne. Polska miała odgrywać w tamtym układzie, i przez pewien czas istotnie odgrywała, rolę lokalnego hegemona zarówno militarnego, jak i kulturowego.

Rządząca obecnie w Polsce prawica i wspierające ją kręgi opinii publicznej akcentują potrzebę powrotu do debaty wokół potencjalnej rewitalizacji idei jagiellońskiej.

Prof. Wawrzyniec Konarski podkreśla, że nie znajduje to szerszego i pozytywnego zainteresowania wśród ukraińskich środowisk opiniotwórczych, a Moskwa stanowczo to odrzuca.

Pozytywną percepcję Kijowa utrudnia historycznie odziedziczony stosunek elit ukraińskich do idei jagiellońskiej wyrażany poprzez skomplikowane i krytyczne postrzeganie roli Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej. Trudna natura historycznych relacji między Ukrainą i Rosją stanowi tu dodatkowy czynnik petryfikujący ten sceptycyzm wśród Ukraińców. Jest to tym bardziej paradoksalne, że istotą tych relacji jest prymat argumentu siły, z którym kojarzona jest w pierwszym rzędzie polityka Rosji carów, a następnie ZSRR. Z kolei idea ta bywa również postrzegana jako wyraz siły argumentu. Trudno temu zaprzeczyć patrząc na współudział Litwy oraz Królestw: Czech i Węgier we wcielaniu jej w życie. Jednak wygląda to już zupełnie inaczej, jeśli spojrzeć na usytuowanie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów protoplastów obecnych Ukraińców, czyli kozaków zaporoskich. Stanowi to historyczną podstawę sceptycyzmu Ukraińców wobec różnych mutacji idei jagiellońskiej. Z kolei dla Rosji podobne pomysły są nie do przyjęcia z tytułu przekonania o zagrożeniu z ich strony dla jej geopolitycznych wpływów w regionie, uważanych przez rosyjskie elity polityczne za przesłanki bezpieczeństwa państwa. Imperialna tradycja obecności Rosji w Europie Środkowo-Wschodniej w zestawieniu z retoryką okrążania jej przez Zachód wyklucza jakiekolwiek poparcie tego państwa dla tej i podobnych idei.

Rozważania o tym, co warunkuje stosunek Ukrainy i Rosji do historycznego dziedzictwa idei jagiellońskiej będą przedmiotem wykładu, który prof. Wawrzyniec Konarski wygłosi podczas seminarium.

 Zapraszamy pracowników i studentów

19 lutego 2019 r., o godz. 10:00 do  sali 21.

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close