UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ

Więcej

Instytut Stosunków Międzynarodowych wraz z Instytutem Badań w dyscyplinie Nauk o Polityce i Administracji zaprasza 29 października na pierwsze w tym roku akademickim seminarium naukowe. Jego temat to: IRA – fenomen organizacji paramilitarnej. Wykład wygłosi profesor Wawrzyniec Konarski, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Wystąpienie będzie zapowiedzią jego nowej książki.

Nazwa Irlandzka Armia Republikańska (Irish Republican Army, IRA) występuje w światowym obiegu informacyjnym z różnym natężeniem od sierpnia 1919 roku. To właśnie wtedy zaczęto tak określać zaprzysiężone grupy zbrojne walczące w wojnie Irlandczyków o niepodległość, najpierw z brytyjskimi siłami policyjnymi, a następnie z regularnym wojskiem.

Okrągła, setna rocznica zaistnienia nazwy stworzyła naturalną, atrakcyjną poznawczo i analitycznie kanwę do przypomnienia tej organizacji.

Profesor Wawrzyniec Konarski podkreśla, że z perspektywy doświadczeń tamtego stulecia IRA można określić jako strukturę zbrojną o charakterze partyzanckim, praktycznie pierwszą tego typu w Europie XX wieku.

Dla znaczącej liczby naukowców, dziennikarzy, a zwłaszcza polityków brytyjskich, ale i irlandzkich IRA, od chwili pojawienia się, uchodzi jednak za organizację terrorystyczną. W opinii profesora Konarskiego abstrahują oni od indywidualnej motywacji uzbrojonych republikanów, a przede wszystkim ignorują kontekst polityczno-prawny aktów przemocy.

Kierując się prawem badacza, profesor Konarski przedstawi w swoim wykładzie własny pogląd w tej kwestii. Uważa on, że o dopuszczalności działań nie tyle terrorystycznych, ile partyzanckich alias narodowowyzwoleńczych można mówić wówczas, gdy opresyjne państwo stosuje przemoc niezależnie od istnienia prawnie zagwarantowanych, demokratycznie wyrażonych i prawidłowo funkcjonujących mechanizmów służących regulowaniu kwestii spornych. Jeżeli natomiast rosnące ustępstwa ze strony państwa uważanego za okupanta nie kończą bądź nie wpływają na zmniejszenie aktów przemocy ze strony przeciwników tego państwa, co niweczy szanse osiągnięcia rozwiązań koncyliacyjnych, wówczas rzeczone akty mają znamiona eskalujących konflikt działań terrorystycznych, nie zaś nazywanych partyzanckimi.

Profesor Konarski podkreśla, że terroryzm polityczny o skutkach głównie zbrodniczych jest z punktu widzenia interesów zbiorowości walczącej o zmianę swojego status quo politycznie kontrproduktywny. Pod względem wizerunkowym widać go było niejednokrotnie w działaniach zbrojnych IRA, w tym jej organizacyjnych mutacji, ale też nie ma on charakteru wyłącznego. Wszystko bowiem ma swój czas i kontekst.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych
29 października 2019 r, godz. 10:00, sala 21

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close