UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ

Więcej

Mikrofirmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa w większym stopniu niż duże firmy narażone są na zwiększoną konkurencję, wahania koniunktury w gospodarce, niekorzystne zjawiska w otoczeniu gospodarczym w Polsce i za granicą, jak kryzysy finansowe, wahania kursów walut, wydarzenia polityczne związane z destabilizacją regionów, niepokojami społecznymi i z nieprzewidywalnymi katastrofami naturalnymi.

– Podczas konferencji chcemy wesprzeć działania firm i stworzyć forum wymiany doświadczeń, tworzenia dobrych praktyk, wskazania zagrożeń, ale także możliwości rozwojowych, szczególnie w zakresie finansowania inwestycji innowacyjnych – podkreśla dr Krystyna Mościbrodzka – organizator konferencji, prodziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiBV.

Zagadnienia poruszone podczas konferencji

Uczestnicy konferencji „Funkcjonowanie i rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw – ocena barier organizacyjnych, technologicznych i finansowych”:
mogą skoncentrować się w swoich referatach na następujących zagadnieniach:

bariery organizacyjne i administracyjne występujące w trakcie rozpoczynania działalności,
bariery w dostępie do nowoczesnych technologii,
bariery w pozyskiwaniu kredytów na rozwój działalności,
trudności w rozpoznawaniu oczekiwań rynku,
wpływ obciążeń podatkowych na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
nowoczesne metody zarządzania mikro, małych i średnimi przedsiębiorstwami,
wpływ sektora MSP na tempo i kierunki rozwoju gospodarki,
udział sektora MSP w tworzeniu dochodu narodowego,
wpływ sektora MSP na poziom bezrobocia w gospodarce,
wpływ sektora MSP na poziom eksportu,
rola banków i towarzystw ubezpieczeniowych we wspomaganiu finansowania mikro firm oraz MSP.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają przedstawicieli świata nauki oraz sektora finansowego: banków i towarzystw ubezpieczeniowych.
Organizatorzy Konferencji
Zespół badawczy Instytutu Finansów Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Kierownik zespołu badawczego: dr Krystyna Mościbrodzka

Rada programowa konferencji:

prof. dr hab. Tadeusz Kamiński – przewodniczący
prof. dr hab. Ryszard Michalski
prof. dr hab. Andrzej Dorosz

Komitet organizacyjny konferencji:

dr Krystyna Mościbrodzka
dr Anna Wiśniewska
dr Aleksandra Walczykowska
mgr Małgorzata Ślubowska
mgr Katarzyna Jaworska

Zgłoszenia

Konferencja odbędzie się 27 maja 2014 r. w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, przy ul. Stokłosy 3, w Warszawie.

Kontakt:

mgr Katarzyna Jaworska

tel./ fax: 22 45 72 388 e-mail: instytuty@vistula.edu.pl

Przesłanie referatu w terminie do 30 kwietnia 2014 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close