UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ

ZAMÓW KONSULTACJĘ

W epoce gospodarki 4.0 nauka staje przed poważnymi zadaniami, które należy podjąć w poszukiwaniu rewolucyjnych rozwiązań mogących zapewnić organizacjom możliwość podołania wyzwaniom turbulentnego otoczenia.

Seminarium odbędzie się 8 września (wtorek), w godz. 10:00 – 12:00. 

Link do spotkania: 

DOŁĄCZ DO SPOTKANIA

W epoce gospodarki 4.0 nauka staje przed gigantycznymi wyzwaniami, które należy podjąć w poszukiwaniu rewolucyjnych rozwiązań mogących zapewnić organizacjom możliwość podołania wyzwaniom turbulentnego otoczenia. Epoka poprzemysłowa, epoka usług prowadzi do radykalnych zmian struktur organizacyjnych i zasad ich funkcjonowania. Wiedzie ku rozwiązaniom sprzyjającym innowacyjności, szybkości czy kreatywności. Pewnym punktem odniesienia w umiejscowieniu zakresu i kierunku tych zmian może być idea turkusowych organizacji.

Organizacje turkusowe to nowe podejście do zarządzania w warunkach zmienności. Ten nowatorski typ organizacji wyznacza nowy paradygmat organizacji samozarządzającej, gdzie głównym założeniem jest upodmiotowienie pracownika, który zyskuje poczucie znaczenia swojej roli w organizacji i ma wpływ na podejmowane decyzje.

W ramach Seminarium zostaną przedstawione wyniki międzynarodowych badań, których celem było wykazanie, czy współczesne przedsiębiorstwa przejawiają w swoich działaniach i zarządzaniu atrybuty organizacji turkusowych. Badania zostały przeprowadzone w 2020 roku przez zespół badawczy pod kierunkiem dr. hab. Agnieszki Rzepki z Politechniki Lubelskiej.

 

Prelegentami będą m.in.:

 • dr hab. Z. Olesiński – AFiB Vistula;
 • dr hab. A Rzepka – Politechnika Lubelska;
 • dr hab. J. Kotyński – AFiB Vistula;
 • dr hab. E. Jędrych – AFiB Vistula;
 • dr hab. J. Fazlagić – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • dr M Drozdowska – Szkoła Handlowa we Wrocławiu;
 • dr M. Szelągowski – Instytut Badań Systemowych PAN;
 • dr M. Kocot – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
 • dr A. Sabat – AFiB Vistula;
 • dr hab. M. Plebańska – AFiB Vistula;
 • dr J. Olędzka – AFiB Vistula;
 • dr P. Damski – AFiB Vistula;
 • dr I. Gruszka – Szkoła Handlowa we Wrocławiu,
 • dr A. Szymańska – Szkoła Handlowa we Wrocławiu;
 • dr A. Faron – Szkoła Handlowa we Wrocławiu;
 • dr K. Nowakowski – AFiB Vistula;
 • dr A. Wiśniewska – AFiB Vistula.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium. 

8 września 2020 r., w godz. 10:00–12:00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmI1ZmExY2EtZGExZC00NmM1LTk4ODUtYzM3MDk2NGQ5NzY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2227ab14d8-cb83-498e-b572-0e83f2d8c9eb%22%7d 

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close