UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ

Więcej
Damski

Wykład wygłosi dr Przemysław Piotr Damski. Jego wystąpienie będzie z jednej strony próbą scharakteryzowania czym są emocje i jaka jest ich rola w stosunkach międzynarodowych, a z drugiej prezentacją konkretnych problemów, istniejących teraz lub w przeszłości, w których emocje odgrywają istotną rolę.

W przypadku analizy stosunków międzynarodowych przyjęło się uważać, iż aktorzy, zarówno ci państwowi jak i nie-państwowi postępują racjonalnie lub przynajmniej kierują się własnym interesem. Koncept ten jest jednym z fundamentów teorii realistycznej oraz jej mutacji. Jego podłoże jest jednak głębsze. Inne teorie, choć kładły większy nacisk na jednostkę lub społeczeństwo, często zdawały się podążać w podobnym kierunku.

Dopiero od niedawna nauka o stosunkach międzynarodowych baczniej przygląda się czynnikom nieobiektywnym wpływającym na proces decyzyjny. Źródeł tego „emotional turn” (zwrotu emocjonalnego) należy upatrywać w ogólnym trendzie, występującym w naukach społecznych i humanistycznych. Wkroczenie do niej psychologii i psychoanalizy w latach 80. XX w. stanowiło przyczynek do badań nad czynnikami bardziej ulotnymi, aniżeli zakorzenione w jednostkach i zbiorowościach traumy, doświadczenia etc. Postępująca, przynajmniej od czasu ataku na World Trade Center, radykalizacja życia społecznego i politycznego, a także nowa fala populizmu, przetaczająca się przez świat zachodni stanowiły dodatkowy impuls dla badaczy.

Serdecznie zapraszamy

19 marca 2019 r. o godz. 10:00, sala 21 

Przemysław Piotr Damski – dr nauk humanistycznych, specjalista w zakresie historii stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych; absolwent Uniwersytetu Łódzkiego; autor monografii „Najbliższe narody. Stosunki brytyjsko-amerykańskie w dobie prezydentury Theodore’a Roosevelta (1901-1909)” oraz licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Wielokrotnie prowadził badania zagranicą, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii; dwukrotny stypendysta Roosevelt Institute for American Studies w Holandii.

Obecnie zajmuje się badaniem roli emocji i uprzedzeń w stosunkach międzynarodowych. Owocem tego są dwa projekty, które realizuje. Pierwszy to „Wielka wojna i wielkie zbliżenie. Stosunki brytyjsko-amerykańskie w czasie I wojny światowej (1914-1918)” a drugi to realizowany we współpracy z dr Justyną Olędzką „Przywództwo w stosunkach międzynarodowych”.

Najnowsze publikacje:

Damski P.P., Doktryny izolacji. Amerykańska i brytyjska polityka odosobnienia przed I wojną światową, [w:] Politycy, dyplomaci i żołnierze. Studia i szkice z dziejów stosunków międzynarodowych w XX i XXI wieku ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Maciejowi Brzezińskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. R.P. Żurawski vel Grajewski, D. Jeziorny, i S.M. Nowinowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 31–52.

Damski P.P. Izolacjonizm i nieinterwencja w tradycji dyplomacji Stanów Zjednoczonych, „Sprawy Międzynarodowe” 2018 nr 3 (w druku).

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close