UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ

Więcej

Miasta przyciągają coraz więcej ludzi na świecie. Są ośrodkami rozwoju gospodarki, kultury i nauki. Rośnie więc liczba ich mieszkańców a także turystów, których wabią, niosąc szanse, ale i zagrożenia. Rola turystyki w zrównoważonym rozwoju miast metropolitarnych będzie tematem międzynarodowej konferencji w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula z udziałem noblistki, prof. Lučki Kajfež Bogataj. Wydarzenie odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2020 r.

Współczesne metropolie – szanse i zagrożenia

Konferencja „Turystyka w zrównoważonym rozwoju miast metropolitarnych” będzie forum wymiany poglądów naukowców z różnych dyscyplin oraz praktyków ze środowisk zaangażowanych w kreowanie i monitorowanie nowych zjawisk w turystyce, w kontekście wyzwań rozwojowych, przed którymi stoi świat.

Przedmiotem dyskusji będą w szczególności:

Turystyka wobec globalnych trendów

 • Zmiany demograficzne i związane z nimi wyzwania.
 • Procesy globalizacyjne i urbanizacja.
 • Kontakty międzykulturowe.

Turystyka wobec celów zrównoważonego rozwoju (SDG)

 • Turystyka w przestrzeni metropolii – turystyka a inne funkcje przestrzeni miejskiej, turystyzacja i gentryfikacja, mobilność, kreowanie wartości krajobrazu.
 • Turystyka jako czynnik budowania tożsamości metropolii – wizerunek i promocja, dziedzictwo i jego interpretacja, lokalne społeczności wobec działania na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji związanej z turystyką w miastach metropolitarnych, gospodarowanie zasobami.
 • Turystyka a jakość życia mieszkańców miast metropolitarnych. Poszukiwanie synergii, rozwiązywanie konfliktów.
 • Turystyka jako czynnik rozwoju gospodarczego miast metropolitarnych; przedsiębiorczość, miejsca pracy, koszty i korzyści oraz ich dystrybucja, walka z ubóstwem.
 • Instytucjonalne wsparcie rozwoju turystyki – współpraca z władzami lokalnymi, aktywistami miejskimi i mieszkańcami, struktury wspierające rozwój turystyki, turystyka w polityce i działaniach władz miasta.
 • Nowoczesne technologie i innowacje wspierające zrównoważony rozwój turystyki w miastach metropolitarnych.
 • Inkluzywność turystyki w miastach metropolitarnych.

 

Noblistka w Vistuli

Rolę prelegentów podczas konferencji zgodzili się pełnić wybitni eksperci, w tym prof. Lučka Kajfež Bogataj, klimatolog z Uniwersytetu w Lublianie, była wiceprzewodnicząca Międzyrządowego Zespółu ds. Zmian Klimatu (IPCC), który w 2007 roku został uhonorowany, wraz z Alem Gorem, Pokojową Nagrodą Nobla za wysiłki na rzecz budowania i rozpowszechniania wiedzy na temat zmian klimatu spowodowanych przez człowieka.

IPCC stanowi stałe forum współpracy setek naukowców z wielu krajów. Publikuje raporty, które mają duże znaczenie w formułowaniu narodowych i międzynarodowych programów klimatycznych i polityki finansowania badań zmian klimatycznych.

Prof. Lučka Kajfež Bogataj jest autorką ponad 400 referatów naukowych, technicznych i dydaktycznych oraz około 110 publikacji w czasopismach recenzowanych. Obecnie jest zaangażowana w badanie scenariuszy zmian klimatycznych oraz ich wpływu na ekosystemy, zrównoważony rozwój i dobrostan ludzi.

 

Patronat Prezydenta Warszawy

Międzynarodową Konferencję pt. ”Turystyka w zrównoważonym rozwoju miast metropolitalnych”, objęli swoim patronatem: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz Polska Organizacja Turystyczna.

Współorganizatorami są:

 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula;
 • Szkoła Główna Handlowa – Katedra Turystyki;
 • Uniwersytet Warszawski – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;
 • Społeczna Akademia Nauk – Katedra Marketingu i Turystyki;
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie;
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Zgłoszenia są przyjmowane do 15 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje:

https://www.vistulahospitality.edu.pl/nauka-i-badania/konferencje/turystyka-w-zrownowazonym-rozwoju-miast-metropolitarnych

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close