• PRME

  Zasady Edukacji Odpowiedzialnego Zarządzania – PRME (Principles for Responsible Management Education)

   

  PRME – to największa zorganizowana sieć łącząca ONZ z instytucjami szkolnictwa wyższego, które kształcą w obszarze biznesu i zarządzania. Powstała w 2007 r. jako platforma służąca podniesieniu rangi zrównoważonego rozwoju w szkołach oraz kształceniu odpowiedzialnych liderów przyszłości. Jak mówi sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, nigdy wcześniej to zadanie nie było ważniejsze. – Odważne przywództwo i innowacyjne myślenie są potrzebne do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju – podkreśla.

   

  6 zasad PRME:

  • rozwijanie zdolności studentów, aby w przyszłości działali na rzecz zrównoważonego rozwoju biznesu, całego społeczeństwa oraz gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu;
  • włączenie do działań akademickich programów nauczania i praktyk organizacyjnych zgodnych z wartościami globalnej odpowiedzialności społecznej, przedstawionych w międzynarodowych inicjatywach, takich jak United Nations Global Compact;
  • tworzenie ram edukacyjnych, materiałów, procesów i środowiska, które umożliwią skuteczne uczenie się odpowiedzialnego przywództwa;
  • zaangażowanie w badania koncepcyjne i empiryczne, które pogłębią rozumienie roli, dynamiki i wpływu korporacji na tworzenie trwałej wartości społecznej, środowiskowej i ekonomicznej;
  • nawiązywanie relacji z menedżerami korporacji, aby poszerzyć wiedzę o wyzwaniach związanych z wypełnianiem obowiązków społecznych i środowiskowych oraz by wspólnie badać możliwości skutecznego sprostania tym wyzwaniom;
  • ułatwianie i wspieranie dialogu oraz debaty między wykładowcami, studentami, biznesem, rządami, konsumentami, mediami, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i innymi zainteresowanymi grupami oraz stronami nt. krytycznych kwestii związanych z globalną odpowiedzialnością społeczną i zrównoważonym rozwojem.

  Szkoły biznesu i zarządzania, w tym Akademia Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawna Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji) odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu sposobu myślenia i umiejętności przyszłych liderów. Mogą więc być potężnym motorem zrównoważonego rozwoju firmy i całych gospodarek.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Katarzyna Broniszewska

tel. +48 22 45 72 400 
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
pok. 28

 

Alina Maksymova

tel. +48 22 45 72 404
e-mail: a.maksymova@vistula.edu.pl
pok. 28

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close