Akademia Finansów i Biznesu Vistula

 • Gospodarka i finanse

  prof. dr hab. Witold Orłowski,
  prof. dr hab. Witold Orłowski,
  rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  w.orlowski@vistula.edu.pl

  • makroekonomia i ekonometria,
  • problematyka transformacji gospodarczej,
  • gospodarka światowa,
  • gospodarka Unii Europejskiej,
  prof. dr hab. Wojciech Charemza
  prof. dr hab. Wojciech Charemza
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  w.charemza@vistula.edu.pl

  • ekonometria finansowa,
  • symulacje ekonometryczne,
  • prognozowanie,
  • modelowanie inflacji,
  • modele ekonomiczne państw Europy
   Środkowej i Wschodniej,
  dr Maciej Dudek,
  dr Maciej Dudek,
  prof. Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  m.dudek@vistula.edu.pl

  • polityka pieniężna,
  • polityka fiskalna,
  • teoria optymalnego opodatkowania
  • cykl koniunkturalny,
  • teorie kryzysów,
  • bankowość,
  dr hab. Marta Götz,
  dr hab. Marta Götz,
  prorektor, prof. Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  m.gotz@vistula.edu.pl

  • Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (BIZ),
  • gospodarka Niemiec,
  • kryzys w strefie euro,
  • klastry i konkurencyjność,
  Tom Hashimoto
  Tom Hashimoto
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  t.hashimoto@vistula.edu.pl

  • gospodarcze stosunki międzynarodowe,
  • reformy instytucji finansowych,
  • rozwój gospodarek post-socjalistycznych,
  • polityka gospodarcza Unii Europejskiej,
  prof. dr hab. Juliusz Kotyński,
  prof. dr hab. Juliusz Kotyński,
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  j.kotynski@vistula.edu.pl

  • handel zagraniczny Polski,
  • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
  • prognozy ekonomiczne,
  • gospodarki UE, USA, Japonii i krajów
   wschodzących,
  • międzynarodowa integracja gospodarcza i
   finansowa,
  dr Marek Kulczycki,
  dr Marek Kulczycki,
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  m.kulczycki@vistula.edu.pl

  • bankowość,
  • rynki finansowe,
  • zarządzanie instytucjami kredytowymi,
  • ekonomia i finanse w praktyce,
  • finanse publiczne,
  • analiza ekonomiczna i finansowa,
  • finanse przedsiębiorstw,
  dr Magdalena Rybicka
  dr Magdalena Rybicka
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  m.rybicka@vistula.edu.pl

  • Stary i Nowy Szlak Jedwabny,
  • powiązania gospodarcze polsko – azjatyckie,
  • gospodarka Indii, Chin i bliskiego wschodu,
  • rozwój megamiast i smart city,
  • rozwój innowacyjno-technologiczny.
  dr Ewa Radomska
  dr Ewa Radomska
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  e.radomska@vistula.edu.pl

  • ekonomia międzynarodowa,
  • procesy integracyjne w gospodarce światowej (Unia Europejska, Euroazjatycka Unia Gospodarczej, NAFTA, ASEAN),
  • współpraca gospodarcza UE z Rosją, Azją Centralną i Południowo-Wschodnią,
  • handel międzynarodowy i Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne,
  • międzynarodowa konkurencyjność gospodarek i przedsiębiorstw,
  • gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność gospodarek i przedsiębiorstw,
  • umiędzynarodowienie przedsiębiorstw.

  dr hab. Roman Skarżyński,
  dr hab. Roman Skarżyński,
  prof. Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  r.skarzynski@vistula.edu.pl

  • polityka pieniężna,
  • gospodarka krajów z Europy, Afryki i Azji,
  • międzynarodowy system finansowy,
  • systemu rachunków narodowych (SNA i ESA).
  dr Marian Szołucha
  dr Marian Szołucha
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  m.szolucha@vistula.edu.pl

  • finanse publiczne,
  • polityka pieniężna,
  • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
  • integracja europejska,
  • historii myśli ekonomicznej,
 • Dyplomacja, polityka, konflikty międzynarodowe

  dr hab. Anna Antczak-Barzan,
  dr hab. Anna Antczak-Barzan,
  prof. Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  a.barzan@vistula.edu.pl

  • bezpieczeństwo międzynarodowe,
  • stosunki międzynarodowe,
  • NATO,
  • obronność,
  • bezpieczeństwo europejskiej,
  dr Małgorzata Bonikowska,
  dr Małgorzata Bonikowska,
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  m.bonikowska@vistula.edu.pl

  • stosunki międzynawowe,
  • Unia Europejska,
  • komunikacja w instytucjach publicznych,
  dr Przemysław Damski,
  dr Przemysław Damski,
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  p.damski@vistula.edu.pl

  • historia dyplomacji i stosunków
   międzynarodowych,
  • kolonializm i ideologia imperialna,
  • historii Wielkiej Brytanii,
  • historia Bałkanów,
  • organizacja i funkcjonowanie służby
   dyplomatycznej,
  dr hab. Marek Grela,
  dr hab. Marek Grela,
  prof. Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  m.grela@vistula.edu.pl

  • integracja europejska,
  • problemy bezpieczeństwa międzynarodowego,
  • polityka zagraniczna Unii Europejskiej,
  • stosunki UE – Rosja,
  dr hab. Wojciech Hübner,
  dr hab. Wojciech Hübner,
  prof. Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  w.hubner@vistula.edu.pl

  • Daleki Wschód ze szczególnym
  • uwzględnieniem Chin,
  • tematyka Szlaku Jedwabnego,
  • komunikacja międzykulturowa włącznie z
   aspektami biznesowymi,
  dr hab. Wojciech Kostecki,
  dr hab. Wojciech Kostecki,
  prof. Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  w.kostecki@vistula.edu.pl

  • współczesne stosunki międzynarodowe,
  • bezpieczeństwo,
  • badania nad konfliktami,
  • teoria i socjologia mediów współczesnych,
  • media a konflikty,
  • socjologia polityki,
  dr Janusz Mrowiec,
  dr Janusz Mrowiec,
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  j.mrowiec@vistula.edu.pl

  • stosunki międzynarodowe,
  • dyplomacja,
  • pozycja krajów arabskich we współczesnym
   świecie,
  • migracja do UE,
  • różnice kulturowe,
  • bieda i ubóstwo,
  • Islam i jego rola we współczesnym świecie,
  dr hab. Jerzy Nowak,
  dr hab. Jerzy Nowak,
  prof. Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  jmnowak1@o2.pl

  • dyplomacja,
  • stosunki międzynarodowe,
  • NATO,
  • obronność,
  dr Bartłomiej E. Nowak,
  dr Bartłomiej E. Nowak,
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  bartlomiej.e.nowak@gmail.com

  • globalne zarządzanie,
  • organizacje międzynarodowe,
  • globalna ekonomia polityczna,
  • etyka w stosunkach międzynarodowych,
  prof. dr hab. Longin Pastusiak,
  prof. dr hab. Longin Pastusiak,
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  longin.pastusiak@mac.com

  • stosunki międzynarodowe i dyplomacja,
  • polityka USA,
  • Prezydenci USA,
  • stosunki polsko-amerykańskie,
  dr hab. Sebastian Płóciennik,
  dr hab. Sebastian Płóciennik,
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  s.plociennik@vistula.edu.pl

  • systemy gospodarcze,
  • ekonomia instytucjonalna,
  • gospodarka RFN,
  • integracja gospodarcza,
  • Unia Europejska,
  dr Zdzisław Rapacki,
  dr Zdzisław Rapacki,
  kanclerz Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  z.rapacki@vistula.edu.pl

  • stosunki międzynarodowe i dyplomacja,
  • polityki Gruzji,
  • polityka Japonii,
  • globalizacja,
  • kryzys finansowy i ekonomiczny rozbrojenie i likwidacji broni chemicznych,
  dr hab. Wawrzyniec Konarski,
  dr hab. Wawrzyniec Konarski,
  prof. Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  w.konarski@vistula.edu.pl

  • systemy polityczne,
  • systemy partyjne,
  • historia współczesna,
  • historia nacjonalizmów europejskich,
  • historia i system polityczny Irlandii,
 • Zarządzanie i rynek pracy

  dr Justyna Berniak-Woźny,
  dr Justyna Berniak-Woźny,
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  j.berniak@vistula.edu.pl

  • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR),
  • etyka biznesu,
  • komunikacja strategiczna,
  • komunikacja marketingowa,
  • systemy jakości w szkolnictwie wyższym,
  dr Stanisław Gasik,
  dr Stanisław Gasik,
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  s.gasik@vistula.edu.pl

  • administracja publiczna,
  • zrządzanie projektami,
  • zarządzanie wiedzą,
  dr Magdalena Kaczkowska-Serafińska,
  dr Magdalena Kaczkowska-Serafińska,
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  m.kaczkowska-serafinska@vistula.edu.pl

  • satysfakcja i zaangażowanie pracowników, pokolenie Y, style zarządzania,
  • systemy motywacyjne i ocen pracowniczych,
  • tworzenie ścieżek kariery,
  • specyfika rynku pracy we Włoszech,
  dr hab. Teresa Kupczyk,
  dr hab. Teresa Kupczyk,
  prof. Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  t.kupczyk@vistula.edu.pl

  • kobiety w zarządzaniu,
  • sytuacja kobiet na rynku pracy,
  • uwarunkowania sukcesu zawodowego,
  • zrównoważony rozwój,
  • społeczna odpowiedzialność biznesu,
  • szkolnictwo wyższe,
 • Nowe technologie

  dr hab. Marlena Plebańska,
  dr hab. Marlena Plebańska,
  prof. Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  m.plebanska@vistula.edu.pl

  • e-administracja,
  • nowe technologie
  • zarządzanie wiedzą,
  • zarządzanie projektami,
  • digital skills,
  dr hab. Krzysztof Rybiński
  dr hab. Krzysztof Rybiński
  prof. Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  k.rybinski@vistula.edu.pl

  • data science,
  • machine learning,
  • big data,
  • sztuczna inteligencja,
  • ilościowa analiza teksu,
  • wykorzystanie modeli sztucznej inteligencji do rozwiązywania problemów gospodarczych i biznesowych,
  • nowe trendy technologiczne,
  Aleksander Sierżęga,
  Aleksander Sierżęga,
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  a.sierzega@vistula.edu.pl

  • tworzenie i projektowanie gier komputerowych,
  • urządzenia mobilne,
  • nowe technologie,

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

 • Turystyka i sport

  dr hab. Jolanta Żyśko,
  dr hab. Jolanta Żyśko,
  prof. SGTiR, rektor Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji

  j.zysko@vistula.edu.pl

  • zarządzanie sportem,
  • marketing przez sport,
  • sport jako narzędzie do realizacji różnorodnych strategii,
  • systemy zarządzania sportem w Europie,
  • marketing sportu i turystyki,
  dr Krzysztof Celuch,
  dr Krzysztof Celuch,
  prorektor Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji

  k.celuch@vistula.edu.pl

  • przemysł spotkań,
  • turystyka,
  • marketing miejsc,
  • stowarzyszenia i organizacje w sporcie i rekreacji,
  • podróże motywacyjne,
  dr Katarzyna Cioch,
  dr Katarzyna Cioch,
  Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

  k.cioch@vistula.edu.pl

  • spotkania biznesowe,
  • turystka biznesowa,
  • przemysł spotkań,
  • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR),
  dr Piotr Kociszewski
  dr Piotr Kociszewski
  p. o. prodziekana Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji

  p.kociszewski@vistula.edu.pl

  • rynek usług turystycznych,
  • funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych, szczególnie biur podróży,
  • kadry w turystyce – piloci i przewodnicy,
  • geografia turystyczna Polski i Europy,
  • marketing turystyczny,
  • polityka turystyczna,
  • potrzeby różnych uczestników turystyki – szczególnie turystyka seniorów.
  dr hab. Teresa Skalska,
  dr hab. Teresa Skalska,
  prof. Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji

  t.skalska@vistula.edu.pl

  • ekonomiczne uwarunkowania rozwoju
  • rynku turystycznego,
  • popyt turystyczny,
  • wpływ turystyki na gospodarkę,
  • społeczne aspekty turystyki w kontekście zrównoważonego rozwoju,
  dr Kazimierz Waluch,
  dr Kazimierz Waluch,
  Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

  k.waluch@vistula.edu.pl

  • sport i turystyka,
  • podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora turystyki,
  • wpływ wielkich wydarzeń sportowych na turystykę,
  • finansowanie wydarzeń sportowych,
 • Żywność i dietetyka

  dr hab. Ewa Gondek,
  dr hab. Ewa Gondek,
  prof. Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji

  e.gondek@vistula.edu.pl

  • dietetyka,
  • żywność ekologiczna i modyfikowana,
  • dodatki do żywności, konserwanty,
  • wzbogacanie żywności,
  • dieta bezglutenowa i bez laktozy,
  • badanie żywności,
  dr Piotr Dominik,
  dr Piotr Dominik,
  Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

  p.dominik@vistula.edu.pl

  • organizacja współczesnego hotelarstwa i usług gastronomicznych,
  • żywność tradycyjna i prozdrowotna,
  • żywienie turystów,
  • wykorzystanie kulinarnych produktów tradycyjnych w turystyce,
  Edyta Litwiniuk
  Edyta Litwiniuk
  Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

  e.litwiniuk@vistule.edu.pl

  • trening personalny,
  • zdrowy styl życia,
  • zdrowe odżywianie,
  • trening i dieta kobiet w ciąży,
  • lekkoatletyka i kulturystyka,
  • redaktor naczelna magazynu SHAPE,
  dr Dorota Nowak,
  dr Dorota Nowak,
  Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

  d.nowak@vistula.edu.pl

  • zdrowe odżywianie,
  • żywność tradycyjna i genetycznie modyfikowana,
  • kuchnie narodowe,
  • przechowywanie żywności,
  • technologie gastronomiczne,

Kontakt do Biura Prasowego

Marcin Antosiewicz
Koordynator ds. współpracy z mediami
+ 48 692 111 775.
m.antosiewicz@vistula.edu.pl

 

Natalia Śmieszek
Specjalista ds. PR
22 45 72 366
n.smieszek@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close