DNI OTWARTE ONLINE – 50% RABAT NA STUDIA

Więcej

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

 • Gospodarka i finanse

  prof. Elżbieta Jędrych,
  prof. Elżbieta Jędrych,
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  e.jedrych@vistula.edu.pl

  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • usprawnianie zarządzania organizacją,
  • inwestowanie w kapitał ludzki,
  • innowacje społeczne w organizacjach,
  • kształtowanie relacji społecznych w organizacjach,
  • uwarunkowania absorpcji innowacji personalnych.
  dr hab. Marta Götz,
  dr hab. Marta Götz,
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  m.gotz@vistula.edu.pl

  • bezpośrednie inwestycje zagraniczne,
  • klastry,
  • metodologia teorii ugruntowanej (GTM),
  • internacjonalizacja,
  • konkurencyjność.
  prof. Zbigniew Zimny,
  prof. Zbigniew Zimny,
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  z.zimny@vistula.edu.pl

  • korporacje transnarodowe,
  • bezpośrednie inwestycje zagraniczne,
  • globalizacja,
  • handel międzynarodowy,
  • procesy integracji regionalnej,
  • rozwój gospodarczy.
  prof. dr hab. Witold Orłowski,
  prof. dr hab. Witold Orłowski,
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  w.orlowski@vistula.edu.pl

  • makroekonomia i ekonometria,
  • problematyka transformacji gospodarczej,
  • gospodarka światowa,
  • gospodarka Unii Europejskiej.
  prof. dr hab. Wojciech Charemza,
  prof. dr hab. Wojciech Charemza,
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  w.charemza@vistula.edu.pl

  • ekonometria finansowa,
  • symulacje ekonometryczne,
  • prognozowanie,
  • modelowanie inflacji,
  • modele ekonomiczne państw Europy
   Środkowej i Wschodniej.
  Tom Hashimoto,
  Tom Hashimoto,
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  t.hashimoto@vistula.edu.pl

  • gospodarcze stosunki międzynarodowe,
  • reformy instytucji finansowych,
  • rozwój gospodarek post-socjalistycznych,
  • polityka gospodarcza Unii Europejskiej.
  prof. dr hab. Juliusz Kotyński,
  prof. dr hab. Juliusz Kotyński,
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  j.kotynski@vistula.edu.pl

  • handel zagraniczny Polski,
  • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
  • prognozy ekonomiczne,
  • gospodarki UE, USA, Japonii i krajów
   wschodzących,
  • międzynarodowa integracja gospodarcza i
   finansowa.
  dr Marek Kulczycki,
  dr Marek Kulczycki,
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  m.kulczycki@vistula.edu.pl

  • bankowość,
  • rynki finansowe,
  • zarządzanie instytucjami kredytowymi,
  • ekonomia i finanse w praktyce,
  • finanse publiczne,
  • analiza ekonomiczna i finansowa,
  • finanse przedsiębiorstw.
  dr Magdalena Rybicka,
  dr Magdalena Rybicka,
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  m.rybicka@vistula.edu.pl

  • Stary i Nowy Szlak Jedwabny,
  • powiązania gospodarcze polsko – azjatyckie,
  • gospodarka Indii, Chin i bliskiego wschodu,
  • rozwój megamiast i smart city,
  • rozwój innowacyjno-technologiczny.
  dr hab. Roman Skarżyński,
  dr hab. Roman Skarżyński,
  prof. Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  r.skarzynski@vistula.edu.pl

  • polityka pieniężna,
  • gospodarka krajów z Europy, Afryki i Azji,
  • międzynarodowy system finansowy,
  • systemu rachunków narodowych (SNA i ESA).
  dr Marian Szołucha,
  dr Marian Szołucha,
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  m.szolucha@vistula.edu.pl

  • finanse publiczne,
  • polityka pieniężna,
  • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
  • integracja europejska,
  • historii myśli ekonomicznej.
 • Dyplomacja, polityka, konflikty międzynarodowe

  Dr Anna Grzywacz,
  Dr Anna Grzywacz,
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  a.grzywacz@vistula.edu.pl

  • stosunki międzynarodowe w Azji Południowo-Wschodniej;
  • kulturowe aspekty polityki państw tego regionu;
  • polityka zagraniczna Indonezji i Singapuru;
  • postkolonializm.
  dr Bartłomiej E. Nowak,
  dr Bartłomiej E. Nowak,
  prezes Grupy Uczelni Vistula

  b.nowak@vistula.edu.pl

  • globalne zarządzanie,
  • organizacje międzynarodowe,
  • globalna ekonomia polityczna,
  • etyka w stosunkach międzynarodowych.
  dr Małgorzata Bonikowska,
  dr Małgorzata Bonikowska,
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  m.bonikowska@vistula.edu.pl

  • stosunki międzynarodowe,
  • Unia Europejska,
  • komunikacja w instytucjach publicznych.
  dr Przemysław Damski,
  dr Przemysław Damski,
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  p.damski@vistula.edu.pl

  • historia dyplomacji i stosunków
   międzynarodowych,
  • kolonializm i ideologia imperialna,
  • historii Wielkiej Brytanii,
  • historia Bałkanów,
  • organizacja i funkcjonowanie służby
   dyplomatycznej.
  dr hab. Wojciech Hübner,
  dr hab. Wojciech Hübner,
  prof. Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  w.hubner@vistula.edu.pl

  • Daleki Wschód ze szczególnym
  • uwzględnieniem Chin,
  • tematyka Szlaku Jedwabnego,
  • komunikacja międzykulturowa włącznie z
   aspektami biznesowymi.
  dr Janusz Mrowiec,
  dr Janusz Mrowiec,
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  j.mrowiec@vistula.edu.pl

  • stosunki międzynarodowe,
  • dyplomacja,
  • pozycja krajów arabskich we współczesnym
   świecie,
  • migracja do UE,
  • różnice kulturowe,
  • bieda i ubóstwo,
  • Islam i jego rola we współczesnym świecie.
  dr hab. Sebastian Płóciennik,
  dr hab. Sebastian Płóciennik,
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  s.plociennik@vistula.edu.pl

  • systemy gospodarcze,
  • ekonomia instytucjonalna,
  • gospodarka RFN,
  • integracja gospodarcza,
  • Unia Europejska.
  dr Zdzisław Rapacki,
  dr Zdzisław Rapacki,
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  z.rapacki@vistula.edu.pl

  • stosunki międzynarodowe i dyplomacja,
  • polityki Gruzji,
  • polityka Japonii,
  • globalizacja,
  • kryzys finansowy i ekonomiczny rozbrojenie i likwidacji broni chemicznych.
  dr hab. Wawrzyniec Konarski,
  dr hab. Wawrzyniec Konarski,
  Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  w.konarski@vistula.edu.pl

  • systemy polityczne,
  • systemy partyjne,
  • historia współczesna,
  • historia nacjonalizmów europejskich,
  • historia i system polityczny Irlandii.
 • Zarządzanie i rynek pracy

  dr Anna Wiśniewska
  dr Anna Wiśniewska
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  a.wisniewska@vistula.edu.pl

  • turystyka medyczna,
  • organizacja, zarządzanie i marketing w turystyce medycznej,
  • rozwój otoczenia przedsiębiorstw medycznych i turystycznych.
  dr inż. Barbara Karlikowska
  dr inż. Barbara Karlikowska
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  b.karlikowska@vistula.edu.pl

  • małe i średnie przedsiębiorstwa – zakładanie i finansowanie,
  • sprawozdawczość finansowa i niefinansowa,
  • społeczna odpowiedzialność biznesu, rozliczenia i koszty, warunki prowadzenia biznesu.
  dr Elżbieta Kopciuszewska,
  dr Elżbieta Kopciuszewska,
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  e.kociuszewska@vistula.edu.pl

  • rozwój systemów zarządzania jakością, ocena poziomu jakości, symulacje komputerowe dla optymalizacji procesów, modelowanie, prognozy;
  • wdrażanie i ocena skuteczności funkcjonowania zintegrowanych systemów zarządzania, wdrażanie systemu informatycznego w zarządzaniu;
  • zarządzanie przez jakość (TQM), aspekty zarządcze motywacji, zaangażowania, ciągłego doskonalenia i społecznej odpowiedzialności;
  • wartość kapitału intelektualnego w zarządzaniu jakością, strategia personalna, przewaga konkurencyjna oparta na jakości kapitału ludzkiego, korzyści doskonalenia jakości kapitału ludzkiego, efektywność działalności organizacji, innowacyjność, międzynarodowa pozycja gospodarki;
  • zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, podejście procesowe, Business Process Reenginering;
  • metody i narzędzia doskonalenia – praktyczne korzyści stosowania instrumentarium.
  dr Stanisław Gasik,
  dr Stanisław Gasik,
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  s.gasik@vistula.edu.pl

  • administracja publiczna,
  • zrządzanie projektami,
  • zarządzanie wiedzą.
  dr Magdalena Kaczkowska-Serafińska,
  dr Magdalena Kaczkowska-Serafińska,
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  m.kaczkowska-serafinska@vistula.edu.pl

  • satysfakcja i zaangażowanie pracowników, pokolenie Y, style zarządzania,
  • systemy motywacyjne i ocen pracowniczych,
  • tworzenie ścieżek kariery,
  • specyfika rynku pracy we Włoszech.
 • Nowe technologie

  dr hab. Marlena Plebańska,
  dr hab. Marlena Plebańska,
  prof. Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  m.plebanska@vistula.edu.pl

  • e-administracja,
  • nowe technologie
  • zarządzanie wiedzą,
  • zarządzanie projektami,
  • digital skills.
  dr hab. Krzysztof Rybiński,
  dr hab. Krzysztof Rybiński,
  prof. Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  k.rybinski@vistula.edu.pl

  • data science,
  • machine learning,
  • big data,
  • sztuczna inteligencja,
  • ilościowa analiza teksu,
  • wykorzystanie modeli sztucznej inteligencji do rozwiązywania problemów gospodarczych i biznesowych,
  • nowe trendy technologiczne.
 • Historia

  dr hab. Radosław Lolo,
  dr hab. Radosław Lolo,
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  r.lolo@vistula.edu.pl

  • dzieje nowożytne Polski,
  • historia polityczna i wojskowa XVII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków dyplomatycznych I Rzeczpospolitej z państwami Europy Zachodniej,
  • dziejeMazowsza w epoce nowożytnej.
  dr hab. Zbigniew Romek,
  dr hab. Zbigniew Romek,
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  z.romek@vistula.edu.pl

  • historia a polityka i społeczeństwo współczesne,
  • wolność słowa i jej ograniczenia,
  • cenzura w PRL,
  • myśl społeczno-polityczna XX-XXI w.,
  • Rosja dawniej i dziś.
 • Filozofia

  dr hab. Tadeusz Bartoś,
  dr hab. Tadeusz Bartoś,
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  t.bartos@vistula.edu.pl

  • nowożytne teorie kultury,
  • historia oddziaływania idei religijnych, filozoficznych i politycznych.

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawniej Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji)

 • Turystyka i sport

  Rafał Szmytke,
  Rafał Szmytke,
  Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

  r.szmytke@vistula.edu.pl

  • zarządzanie turystyką,
  • zarządzanie sportem,
  • marketing przez sport,
  • marketing sportu i turystyki.
  dr Agnieszka Muszyńska,
  dr Agnieszka Muszyńska,
  Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

  a.muszynska@Vistula.edu.pl

  • zarządzanie eventami,
  • przemysł spotkań i incentive travel,
  • Green&Healthy Meetings,
  • zarządzanie motywacją.
  dr Krzysztof Celuch,
  dr Krzysztof Celuch,
  Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

  k.celuch@vistula.edu.pl

  • przemysł spotkań,
  • turystyka,
  • marketing miejsc,
  • stowarzyszenia i organizacje w sporcie i rekreacji,
  • podróże motywacyjne.
  dr Piotr Kociszewski,
  dr Piotr Kociszewski,
  p.o. Prodziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji

  p.kociszewski@vistula.edu.pl

  • rynek usług turystycznych,
  • funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych, szczególnie biur podróży,
  • kadry w turystyce – piloci i przewodnicy,
  • geografia turystyczna Polski i Europy,
  • marketing turystyczny,
  • polityka turystyczna,
  • potrzeby różnych uczestników turystyki – szczególnie turystyka seniorów.
  dr hab. Teresa Skalska,
  dr hab. Teresa Skalska,
  prof. SGTiH Vistula, Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji

  t.skalska@vistula.edu.pl

  • ekonomiczne uwarunkowania rozwoju
  • rynku turystycznego,
  • popyt turystyczny,
  • wpływ turystyki na gospodarkę,
  • społeczne aspekty turystyki w kontekście zrównoważonego rozwoju.
  dr Kazimierz Waluch,
  dr Kazimierz Waluch,
  Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

  k.waluch@vistula.edu.pl

  • sport i turystyka,
  • podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora turystyki,
  • wpływ wielkich wydarzeń sportowych na turystykę,
  • finansowanie wydarzeń sportowych.
 • Żywność i dietetyka

  dr Piotr Dominik,
  dr Piotr Dominik,
  Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

  p.dominik@vistula.edu.pl

  • organizacja współczesnego hotelarstwa i usług gastronomicznych,
  • żywność tradycyjna i prozdrowotna,
  • żywienie turystów,
  • wykorzystanie kulinarnych produktów tradycyjnych w turystyce.
  dr Dorota Nowak,
  dr Dorota Nowak,
  Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

  d.nowak@vistula.edu.pl

  • zdrowe odżywianie,
  • żywność tradycyjna i genetycznie modyfikowana,
  • kuchnie narodowe,
  • przechowywanie żywności,
  • technologie gastronomiczne.
int(12952)

Kontakt do Biura Prasowego

Milena Kruszniewska

PR Manager  

Uczelni Vistula 

tel.: 606 273 637

e-mail: m.kruszniewska@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close