Wyszukaj wykładowcę po nazwisku.

Anna Psternak

1990 – 1992 specjalista w zakresie analiz ekonomicznych i wycen przedsiębiorstw, Marco Ltd.
1992 – 1998 specjalista w zakresie analiz ekonomicznych i wycen przedsiębiorstw, Kancelaria Prawna KNS Sp. z o. o.
1993 – 1998 doradca podatkowy, Kancelaria Prawna KNS Sp. z o. o. (wpis na listę doradców podatkowych 1997 r.)
1998 – 2001 doradca podatkowy, Kancelaria Prawnicza A. Całus, A. Kratiuk, M. Szmelter i Wspólnicy, Spółka Komandytowa
od 2001 doradca podatkowy – samodzielna działalność gospodarcza
2008 – 2013 wykładowca prawa podatkowego na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej
od 2012 wykładowca prawa podatkowego w Akademii Finansów i Biznesu Vistula

1990 – 1992 specjalista w zakresie analiz ekonomicznych i wycen przedsiębiorstw, Marco Ltd.
1992 – 1998 specjalista w zakresie analiz ekonomicznych i wycen przedsiębiorstw, Kancelaria Prawna KNS Sp. z o. o.
1993 – 1998 doradca podatkowy, Kancelaria Prawna KNS Sp. z o. o.
1998 – 2001 doradca podatkowy, Kancelaria Prawnicza A. Całus, A. Kratiuk, M. Szmelter i Wspólnicy, Spółka Komandytowa
od 2001 doradca podatkowy – samodzielna działalność gospodarcza
członek Rady Nadzorczej Wydawnictwa Naukowego PWN SA
członek Rady Nadzorczej Diagnosis Sp. z o. o. w Białymstoku
od 2007 członek Zarządu Korekta Sp. z o. o. w Warszawie (spółka prowadząca usługi księgowe)
od 2010 członek Rady Nadzorczej Techwell SA w Warszawie
2012 – 2013 członek Rady Nadzorczej MT Targi Sp. z o. o. w Warszawie
od 2012 członek Rady Nadzorczej Diagnosis SA w Białymstoku
od 2014 członek Rady Nadzorczej MT Targi Polska SA w Warszawie (poprzednia nazwa WITKUR SA)

https://www.vistula.edu.pl/o-nas/kadra/anna-psternak/

Anda Rottenberg

https://www.vistula.edu.pl/o-nas/kadra/anda-rottenberg/

Adam Chwalisz

MF, CGAP, CFE, CICA – Dyrektor Biura Kontroli w Spółce Akcyjnej ( Skarbu Państwa). Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego określone w ustawie o finansach publicznych. Zdany egzamin z metodyki Prince 2 – poziom Fundation. Prawnik, ukończone studia Podyplomowe na kierunkach rachunkowość oraz bankowości i finansów. Doświadczony trener i wykładowca zagadnień związanych z systemami kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego. Realizacja audytów zleconych w instytucjach zewnętrznych – m.in. w zakresie oceny postępowań o zamówienia publiczne, wykorzystania funduszy UE, struktury organizacyjnej w organizacjach zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Współpracował m.in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w zakresie doradztwa na temat kontroli zarządczej. Od przeszło 12 lat związany z tematyka audytu i kontroli wewnętrznej w tym również 10 letnie doświadczenie w sektorze publicznym (administracja rządowa)

https://www.vistula.edu.pl/o-nas/kadra/adam-chwalisz/

Andrzej Tomczyński

ekspert Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej w zakresie kontroli w administracji publicznej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – mgr administracji. Inspektor Policji w stanie spoczynku.
W latach 2011-2015 pełnił funkcję Dyrektora Biura Kontroli Komendy Głównej Policji, wcześniej w latach 2005-2011 pełnił służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Andrzej Tomczyński posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie organizacji pracy oraz nadzoru nad działalnością komórek organizacyjnych realizujących kontrole w jednostkach sektora finansów publicznych. Uczestniczył w wielu konferencjach oraz szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Finansów, Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz Uniwersytet w New Haven (USA). Andrzej Tomczyński jest współautorem publikacji „Podstawowe zagadnienia kontroli w Policji” wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji. Uczestniczył w przygotowywaniu oraz prowadzeniu wielu szkoleń obejmujących tematyką zasady i tryb przeprowadzania kontroli działalności organów administracji rządowej. Jest współautorem programu kursu specjalistycznego przygotowującego policjantów i pracowników do prowadzenia kontroli. W latach 2012-2015 jako nauczyciel stowarzyszony prowadził zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
W latach 2016-2017 prowadził zajęcia na szkoleniach organizowanych przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej oraz zajęcia z przedmiotu Metodyka przeprowadzania kontroli na studiach podyplomowych organizowanych przez wyższe uczelnie.

https://www.vistula.edu.pl/o-nas/kadra/andrzej-tomczynski/

Andrzej Rokita

absolwent Wydziału Prawa I Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Emerytowany generał Policji. Służbę rozpoczął w 1991 roku. Odbył liczne szkolenia specjalistyczne krajowe i zagraniczne m.in. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – podyplomowe studium oficerskie, ILEA –Międzynarodowa Akademia Policyjna w Budapeszcie , Sam Houston State University – szkolenie z zarządzania kryzysowego. Pełnił funkcje m.in. Naczelnika Zarządu CBŚ w Katowicach, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz zastępcy Komendanta Głównego Policji ds. kryminalnych. Wykładowca na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Krakowskiej im. A.F. Modrzewskiego.

https://www.vistula.edu.pl/o-nas/kadra/andrzej-rokita/

mgr inż. Leszek Adamski

Magister inżynier organizator przemysłu, absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej, studiów podyplomowych „Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie” w Szkole Głównej Handlowej oraz „Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce” na Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Jest inżynierem organizatorem przemysłu, technologiem, projektantem sprawnych struktur organizacyjnych, przede wszystkim produkcyjnych, choć administracja publiczna nie jest mu obca.

https://www.vistula.edu.pl/o-nas/kadra/mgr-inz-leszek-adamski/

dr Mirosława Adamus

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła specjalizację z psychologii klinicznej oraz z neuropsychologii. Prowadzi badania empiryczne na temat przydatności wiedzy psychologicznej w praktyce medycznej oraz nad prezentowanymi i oczekiwanymi cechami osobowości przyszłych lekarzy. Autorka publikacji i wystąpień na konferencjach na powyższe tematy. Laureatka zespołowej nagrody Rektora w roku 2004 za osiągnięcia dydaktyczne.

https://www.vistula.edu.pl/o-nas/kadra/dr-miroslawa-adamus/

dr hab. Anna Antczak-Barzan

Absolwentka filologii angielskiej oraz stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka kilku monografii oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej, a także public relations, wydawanych w wysokopunktowanych ogólnopolskich i międzynarodowych pismach naukowych. W 2013 r. została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, natomiast w 2015 r. brązowym Medalem za Długoletnią Służbę za szczególne osiągnięcia w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego, nadanym przez Prezydenta RP. Członek rady naukowej „Kwartalnika Bellona i „International Scientific Journal Diplomacy and Law” oraz recenzent jednego z najlepszych politologicznych czasopism naukowych „International Interactions”. Laureatka stypendium naukowego im. Eisenhowera Akademii Obrony NATO w Rzymie, ekspert ds. bezpieczeństwa i relacji międzynarodowych Business Centre Club oraz członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, a także MENSA International.

https://www.vistula.edu.pl/o-nas/kadra/dr-hab-anna-antczak-barzan/

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close