Dr Agnieszka Knap Stefaniuk - Uczelnia Vistula

Doktor nauk ekonomicznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Posiada dyplom MBA Thames Valley University. Ukończyła również Szkołę Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Otrzymała Nagrody Rektorskie [POU] – Pracownik Dydaktyczny Roku 2006, 2007 oraz za osiągnięcia w 2011 r. Prowadzi szkolenia i projekty konsultingowe m.in. dla takich firm jak: Lexmark, Galeco, Biprocemwap, Capgemini. Trener i konsultant w licznych projektach unijnych dotyczących problematyki zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania współczesną firmą. Wykłada na uczelniach zagranicznych, m.in w Portugalii, Hiszpanii, Czechach i Litwie. Autorka licznych publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

 • Zainteresowania badawcze:

  • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi (psychologia motywacji i kształtowanie zaangażowania pracowników, systemy ocen pracowniczych, zarządzanie kompetencjami i talentami, kultura organizacyjna i wizerunek pracodawcy).
  • Przywództwo we współczesnym zarządzaniu.
  • Zarządzanie zmianami i zarządzanie ludźmi w procesie zmian.
  • Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi – zrównoważeni pracownicy.
  • Szkolenia, treningi i doradztwo biznesowe [postawy przedsiębiorcze, kompetencje psychospołeczne i przedsiębiorczość w praktyce].

  Wykładane przedmioty:

  • Studia I stopnia: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [przedmioty specjalnościowe], Seminarium licencjackie.
  • Studia II stopnia: Zarządzanie Kapitałem Ludzkim/Gospodarowanie Zasobami Ludzkimi/Human Capital Management/Human Resource Management, Międzynarodowe Aspekty Zarządzania Kapitałem Ludzkim, International Human Capital Management, Przywództwo a zmiana, Seminarium mgr

  Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:

  Wykłady gościnne z zakresu problematyki zarządzania zasobami ludzkimi [strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, przywództwo, zarządzanie kompetencjami i talentami, kultura organizacyjna, zarządzanie stresem, zrównoważone zarządzanie ludźmi]:

  • Maj 2017: zaplanowane wykłady w UNIVERSITY OF BARI ALDO MORO [Bari, Włochy].
  • Grudzień 2016: International seminar [Newton College, Brno, Czechy].
  • Listopad 2016: wykład w ASU [Aleksandra Stulginskis University – Faculty of Economics and Management], Kowno, Litwa.
  • Maj 2016: wykłady w Escola Universitària de Turisme Formatic Formatic Barcelona, ESPAÑA ES [Barcelona, Hiszpania].
  • Wrzesień 2015: wykłady w ASU [Aleksandra Stulginskis University], Kowno, Litwa.
  • Maj-czerwiec 2015: wykłady z IPAM – Instituto Português de Administração de Marketing [Lizbona, Portugalia].
  • Maj 2014: wykłady w Newton College [Brno-Praga; Czechy].

  Zajmowane stanowiska (historia stanowisk naukowych):

  • Od 2015 – Członek Editorial Council “Scientia et Societas”; Newton College, Czech Republic.
  • Od 2016 – Recenzent – “Economic Processes Management”, International Scientific Journal [Sumy State University, Ukraine].
  • Od 2016 – Recenzent – ”Scientia et Societas” [Newton College, Czech Republic].

  Zajmowane stanowiska (pełnione funkcje organizacyjne i akademickie):

  • Członek Towarzystwa Naukowego Współczesnego Zarządzania
  • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
  • Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Krakowie AFiBV
  • Dziekan Oddziału Małopolskiego Wyższej Szkoły Zarządzania/Polish Open University
  • Członek PKA (Zespół ds. Kierunków Ekonomicznych)
  • Przewodnicząca Kapituły Małopolskiego Turnieju Przedsiębiorczości
  • Członek Kolegium Rektorskiego [Executive Management Commettee], Wyższej Szkoły Zarządzania/Polish Open University
  • Członek Rady Dydaktyczno-Naukowej Wyższej Szkoły Zarządzania/Polish Open University
  • Członek Zespołu ds. Sprawdzianów i Egzaminów Wyższej Szkoły Zarządzania/Polish Open University
  • Koordynator przedmiotów z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi [Wyższa Szkoła Zarządzania/Polish Open University]
  • Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus [Wyższa Szkoła Zarządzania/Polish Open University]
  • Kierownik Zakładu w Instytucie Zarządzania Zasobami Ludzkimi [Wyższa Szkoła Zarządzania/Polish Open University]

  Działania naukowe:

  Udział/wystąpienia w wybranych konferencjach naukowych [2012-2017]:

  • Styczeń 2017 [Kraków] – Knap-Stefaniuk A. [prelegent] – „Zarządzanie talentami jako wyzwanie w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi”. Międzynarodowa konferencja – „Zarządzanie międzykulturowe – etyka, kultura, gospodarka,” Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny.
  • Grudzień 2016 [Warszawa] – Konferencja „Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Zwinność organizacji w dynamicznym otoczeniu w sektorze wojskowym, publicznym, społecznym i biznesowym”, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, [uczestnik konferencji].
  • Grudzień 2016 [Olsztyn] – Knap-Stefaniuk A., [prelegent] „Zarządzanie talentami we współczesnych organizacjach”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa – „Współczesne tendencje w zarządzaniu” [Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania].
  • Listopad 2016 [Kowno, Litwa] – Knap-Stefaniuk A., [prelegent] „Talent Management in the Contemporary Organizations”, Aleksandras Stulginskis University (Lithuania) – ”Management. Cooperation. Innovations.”.
  • Czerwiec 2016 [Warszawa] – „Wyzwania współczesnego przywództwa”; Konferencja naukowa „Przyszłość HR z perspektywy nauki i biznesu. Wyzwania, trendy, dobre praktyki,” Organizator: Wydział Zarządzania i Finansów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania
   w Warszawie; Warszawa [uczestnik konferencji].
  • Kwiecień 2016 [Olsztyn-Worliny] – Knap-Stefaniuk A. [prelegent], Sesja posterowa – „Dojrzali pracownicy jako wyzwanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych”; IV Konferencja z cyklu Zjazd Katedr Zarządzania Publicznego „Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym”, Olsztyn.
  • Kwiecień 2016 [Warszawa] – Knap-Stefaniuk A. [prelegent], „Kandydat do pracy-oczekiwania współczesnych pracodawców w zakresie kompetencji pracowników, Ogólnopolska konferencja – „Edukacja w XXI wieku – problemy i wyzwania,” Warszawa; AFiBV).
  • Luty 2016 [Warszawa] – Knap-Stefaniuk A. [prelegent], „Dojrzali pracownicy we współczesnych przedsiębiorstwach – kompetencje, wiedza i różnorodność”. Konferencja – Kapitał intelektualny pracowników wiedzy 65 plus i możliwości jego wykorzystania. Dobre praktyki w obszarze zatrudniania (Warszawa, AFiBV).
  • Styczeń 2016 [Kraków] – Knap-Stefaniuk A. [prelegent], „Współczesny rynek pracy – oczekiwania pracodawców w zakresie kompetencji kandydatów”, Ogólnopolska konferencja – „Edukacja w XXI wieku – problemy i wyzwania”, Kraków.
  • Listopad 2015 [Żywiec] – Knap-Stefaniuk A. [prelegent/2 wystąpienia], „Zarządzanie kompetencjami i talentami jako kluczowe wyzwania we współczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi”; „Stress in the workplace – ways of tackling the problem of burnout. The modern manager and challenges in human resource management”.
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Współczesne wyzwania międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi” („Contemporary Challenges of International Human Resource Management”).
  • Czerwiec 2015 [Kraków] – Konferencja – „Rynek pracy pracownika czy pracodawcy – inwestycja w kapitał ludzki” (konferencja pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej). Uczestnik dyskusji – Czy system edukacji jest gotowy kształcić na potrzeby rynku pracy? Rola przedsiębiorców, rola administracji? [uczestnik konferencji].
  • Czerwiec 2015 [Kraków] – Konferencja podsumowująca innowacyjny projekt – „Monitoring losów absolwentów – drogą do sukcesu uczelni XXI wieku”-prezentacja efektów wdrożenia Elektronicznej Platformy Analizy Kompetencji (EPAK)”. Uczestnik dyskusji – „Mity i prawdy o niedopasowaniach kompetencyjnych absolwentów szkół wyższych do oczekiwań rynku pracy”); Politechnika Krakowska, Kraków [uczestnik konferencji].
  • Czerwiec 2015 [Warszawa] – Konferencja upowszechniająca innowacyjne narzędzia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi i kształceniem osób dorosłych. Projekt „Innowacyjny model: Godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego”, [uczestnik konferencji/dyskusji].
  • Listopad 2014 [Sosnowiec] – Knap-Stefaniuk A. [prelegent], „Kierownik czy przywódca – wyzwania w procesie współczesnego zarządzania”; Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Współczesne wyzwania „małej” samorządności.
  • Luty 2013 [Wrocław] – Knap-Stefaniuk A. [prelegent], „Klucze do sprawnego i efektywnego zarządzania firmą w dobie szybko zmieniającego się świata. Rola zarządzających – opcja przywódcy”; Konferencje – „Proaktywni w Biznesie! I Forum Wiedzy i Narzędzi dla Rozwoju Firm z Dolnego Śląska”.
  • Listopad 2012 [Bydgoszcz] – Knap-Stefaniuk A. [prelegent], „Real Time Management. Wyzwania w zarządzaniu firmami w dobie superszybkich zmian na świecie”; Konferencja Naukowa – „Development for better future. Ekspansja biznesu z wykorzystaniem lokalnego potencjału i globalnych możliwości”.

  Udział w wybranych komitetach organizacyjnych i radach naukowych [krajowych/ międzynarodowych konferencji – 2014-2017]:

  • Czerwiec 2017 [Warszawa] – Konferencja Naukowa „Strategiczne cele edukacji – Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”, AFiBV, Warszawa [Komitet Organizacyjny i członek Rady Naukowej].
  • Czerwiec 2017 [Wrocław] – Konferencja “COMPETENCY MANAGEMENT – RESEARCH & BUSINESS PRACTICE. Organizatorzy: Profes, E-peers, Hominem-Hiszpania, The Multidisciplinary European Research Institute Graz (MERIG)-Austria, AFiBV w Warszawie
   i Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu [członek Rady Naukowej].
  • Maj 2017 [Sumy, Ukraina] – International scientific and practical conference Sumy, „INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT” [Ministry of Education and Science of Ukraine Sumy State University Oleg Balatsky Academic and Scientific Institute of Finance, Economics and Management Economic Theory Department]. Organizers of the Conference: Sumy State University (Ukraine) and University of Bielsko-Biała (Poland); [członek Rady Naukowej].
  • Grudzień 2016 [Warszawa] – Konferencja „Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Zwinność organizacji w dynamicznym otoczeniu w sektorze wojskowym, publicznym, społecznym i biznesowym” [Modern Concepts and Management Methods. Agile organization in the dynamic environment in the military, public, social and business sector]. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa [członek Rady Naukowej].
  • Grudzień 2016 [Olsztyn/Worliny] – I Międzynarodowa Konferencja Naukowa – „Współczesne tendencje w zarządzaniu”. Organizator” Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania [członek Rady Naukowej].
  • Listopad 2016 [Kowno, Litwa] – Międzynarodowa Konferencja Naukowa – “Management. Cooperation. Innovations” Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, Lithuania [członek Rady Naukowej] .
  • Listopad 2016 [Warszawa] – Międzynarodowa Konferencja Naukowa – “ECONOMIES OF POLAND AND UKRAINE IN FACE OF CURRENT ECONOMIC AND SOCIAL CHALLENGES”, Warszawa, Vistula University [członek Rady Naukowej].
  • Listopad 2016 [Praga, Czechy] – International scientific conference/the European Entrepreneurship Forum – “Economic growth and economic policy” (Newton College, Prague, Czech Republic). Prague-Czech Republic [członek Rady Naukowej].
  • Kwiecień 2016 [Warszawa] – Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Edukacja w XXI wieku – problemy i wyzwania”; AFiBV, Warszawa [Komitet organizacyjny i Wice-Przewodnicząca Rady Programowej].
  • Luty 2016 [Warszawa] – Konferencja – Kapitał intelektualny pracowników wiedzy 65 plus i możliwości jego wykorzystania. Dobre praktyki w obszarze zatrudniania; Warszawa, AFiBV; [członek Rady Naukowej].
  • Styczeń 2016 [Kraków] – Ogólnopolska konferencja „Edukacja w XXI wieku – problemy i wyzwania”; AFiBV, Kraków [Komitet organizacyjny i Przewodnicząca Rady Programowej].
  • Listopad 2015 [Żywiec] – Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Współczesne wyzwania międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi” („Contemporary Challenges of International Human Resource Management”); AFiBV, Żywiec [Przewodnicząca Rady Naukowej, współorganizator Konferencji – członek Biura Organizacyjnego].
  • Kwiecień 2015 [Międzybrodzie Żywieckie] – Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa – „Różne aspekty bezpieczeństwa na obszarach przygranicznych państwa a prawa, wolności i obowiązki jednostki”; Międzybrodzie Żywieckie [członek Komitetu Organizacyjnego].
  • Listopad 2014 [Sosnowiec] – Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Współczesne wyzwania „małej” samorządności; Sosnowiec [członek Komitetu Organizacyjnego].

   Sumy State University (Ukraine 2015/2016) – udział w projekcie badawczym -“Fundamentals for the management of sustainable development of enterprises, territory, society”.

  Przygotowane w ramach projektu (A. Knap-Stefaniuk, A. Sapiński) opracowania:

  • „Sustainable development and contemporary challenges in Human Resource Management – selected aspects” .
  • “Sustainable development – sustainable enterprise and sustainable personnel in the 21’st century – Report.

  Członek Rad Naukowych konferencji [Sumy State University]:

  • “Economics and Management Perspectives for Development” [Sumy State University; Faculty of Economics and Management] – luty 2016, Ukraine.
  • “International Strategy for Region Economic Development” [Sumy State University; Balatsky Academic and Scientific Institute of Finance, Economics and Management] – marzec 2016, Ukraine.
  • “Economic Problems of Sustainable Development” [Sumy State University; Balatsky Academic and Scientific Institute of Finance, Economics and Management] – maj 2016, Ukraine.
 • Publikacje naukowe (z 3 ostatnich lat – najnowsze na górze):

  1. Knap-Stefaniuk A., Karna W., Motywowanie pracowników jako wyzwanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, „Studia i Prace WNEiZ US” [Uniwersytet Szczeciński], Szczecin 2017 [ISSN: 2450-7733 ; eISSN: 2300-4096]; artykuł po pozytywnych recenzjach, publikacja w 2017r.
  2. Knap-Stefaniuk A. „Wyzwania we współczesnej edukacji – znaczenie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, nowe role nauczyciela i kształcenie dorosłych”, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, Warszawa 2017 [ISSN: 2353-2688]; publikacja w nr 2/2017 Kwartalnika.
  3. Knap-Stefaniuk A., Ambrozová E., „Komunikacja i asertywność jako ważne kompetencje współczesnego nauczyciela”, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, Warszawa 2017 [ISSN: 2353-2688]; publikacja w nr 1/2017 Kwartalnika.
  4. Knap-Stefaniuk A., Karna W., „Zarządzanie talentami jako instrument rozwoju zasobów ludzkich we współczesnych organizacjach z uwzględnieniem problemu migracji” [w:] Kupczyk T. [red.] „Imigranci wsparciem dla rynku pracy i rozwoju przedsiębiorstw”, Wydawca Gazeta Wyborcza, Wrocław 2017.
  5. Knap-Stefaniuk A., Talent Management in the Conteporary Organizations, Management. Cooperation. Innovations, Aleksandro Stulginskio Universitetas, Lithuania 2016 [ISBN 978-609-449-109-2].
   Knap-Stefaniuk A., Karna W., „Wyzwania współczesnego przywództwa“ [w:] Oleksyn T., Sypniewska B.A. [red.] , Zarzadzanie zasobami ludzkimi. Refleksje teoretyczne, kwestie praktyczne, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2016 [ISBN: 978-83-940025-4-1].
  6. Knap-Stefaniuk A., „Dojrzali pracownicy we współczesnych przedsiębiorstwach – kompetencje, wiedza i różnorodność”, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, nr 46(1); Warszawa 2015 [ISSN: 2353-2688].
  7. Knap-Stefaniuk A., „Kształtowanie wizerunku współczesnej firmy – wybrane zagadnienia”, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, nr 44(6); Warszawa 2015 [ISSN: 2353-2688].
  8. Knap-Stefaniuk A.; Sapiński A., “Sustainable development – sustainable enterprise and sustainable personnel in the 21’st century”. Monograph / edited by O. Prokopenko, N. Kostyuchenko, Methodological bases and practice of sustainable development implementation. Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, Ruda Śląska 2015 [ISBN 978-83-63649-56-2]. Publikacja powstała w ramach projektu: “Fundamentals for the management of sustainable development of enterprises, territory, society”; Sumy State University, Ukraine 2015.
  9. Knap-Stefaniuk, A., Sustainable development and contemporary challenges in human resources management – selected aspects [Текст] / A. Knap-Stefaniuk, A. Sapinski // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф., м. Суми, 27 травня 2015 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко, М.М. Петрушенка. – Суми: СумДУ, 2015. – С. 27-28. [Ekonomiczne problemy zrównoważonego rozwoju, materiały pokonferencyjne – Międzynarodowa konferencja naukowa, Sumy State University, Ukraine 2015].
  10. Ciupka S., Knap-Stefaniuk A., Sapiński A., [red.]; Monografia – „Człowiek wobec wyzwań współczesnego rynku pracy”. Rozdział w monografii: Agnieszka Knap-Stefaniuk -„Współczesny rynek pracy – wymagania pracodawców a kompetencje kandydatów”, Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2015 [ISBN 978-83-65432-05-6].
  11. Knap-Stefaniuk A., „10 pytań do specjalisty – Przywództwo a zmiana”, „Sztuka Zarządzania” – Magazyn Biznesowy i Akademicki, PRET S.A., Warszawa 2014[ISSN: 1426-00-18].
  12. Knap-Stefaniuk A., „Repetytorium – Przywództwo a zmiana”, „Sztuka Zarządzania” – Magazyn Biznesowy i Akademicki, PRET S.A., Warszawa 2014 [ISSN: 1426-00-18].
  13. Knap-Stefaniuk A., Recenzja artykułów opublikowanych w części pt. “Rola zasobów ludzkich” (w:) “Przewaga konkurencyjna – dzisiaj i jutro”, PRET S.A., Warszawa 2013 [ISBN: 978-83-63361-42-6]. Tytuły zrecenzowanych artykułów: „Zarzadzanie talentami – koncepcje, tendencje i wyzwania”; „Zarządzanie talentami we współczesnych organizacjach na przykładzie sektora SSC/BPO w Polsce”; „Przywództwo wizjonerskie w praktyce – DHL Express (Poland) jako organizacja transformacyjnych przywódców”.
  14. Knap-Stefaniuk A. „Wyzwania współczesnego zarządzania – menedżer a zmiana“ [w:] Kowalczewski W., Kalisiak Z., „Ewolucja czy rewolucja? Czas przemian – czas wyzwań. Zarządzanie w procesie permanentnych zmian”, PRET S.A., Warszawa 2012 [ISBN: 978-83-89428-95-0].

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- środa 10.00-18.00
czwartek (9.08.2018) 10.00-17.00

 Piątek – 9.00-17.00

Sobota – 9.00-15.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close