Dr Inż. Agnieszka Starzyk - Uczelnia Vistula

Doktor nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki, badania naukowe w obszarach: architektura/przestrzeń teatralna, architektura/przestrzeń dziecka, architektura/przestrzeń senioralna, dostępność i jakość przestrzeni. Rady Naukowe Konferencji, redaktorka naukowa 2 monografii, redaktorka tematyczna Kwartalnika Naukowego Vistuli oraz Zeszytów Naukowych Vistuli. Recenzentka artykułów naukowych oraz rozdziałów monografii naukowych. Praktykująca architektka (Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ew. Wa-98/00), prowadzi autorską pracownię projektową, jest członkinią Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów oraz członkinią/ekspertką Stowarzyszenia Architektów Polskich.
Promotorka ponad 100 dyplomów inżynierskich i magisterskich (w tym wyróżnianych przez SARP i publikowanych w ogólnopolskich czasopismach architektonicznych).

 • Zainteresowania badawcze:

  przestrzeń dziecka, współczesne idee architektury dla dzieci (badania habilitacyjne)
  przestrzeń dostępna / architektura i urbanistka dostępna (projektowanie dla wszystkich)
  architektura i urbanistyka zrównoważona (projektowanie zrównoważone)

  Wykładane przedmioty:

  • Projekt architektoniczny
  • Planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne

  Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:

  W ramach konferencji, seminariów, szkoleń

  Zajmowane stanowiska (historia stanowisk naukowych)

  od 2015 Adiunkt, Szkoła Wyższa Ekologii i Zarządzania (kierunek Architektura):

  • ​prowadzenie zajęć dydaktycznych: Projektowanie architektoniczne (I oraz II stopień studiów), Seminarium dyplomowe (I oraz II stopień studiów),
  • konferencje, seminaria, szkolenia, udział w pracach naukowych

  od 2014 Adiunkt, Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie (wcześniej Europejska Akademia Sztuk), kierunek Architektura i Urbanistyka:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych i wykładów: Projekt architektoniczny,
  • Planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne
   konferencje, seminaria, szkolenia, udział w pracach naukowych
  • jurorka międzynarodowego konkursu fotograficznego „Perspektywa” http://www.i.vistula.edu.pl/moodlwp/vk/, 06.2015
  • jurorka konkursu studenckiego – projekt przestrzeni wystawienniczej

  2010-2015 Adiunkt, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie (kierunek Architektura i Urbanistyka, Gospodarka Przestrzenna):

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych i wykładów: Zasady projektowania, Projektowanie architektoniczne, Projektowanie urbanistyczne, Ergonomia architektoniczna, Bezpieczeństwo społeczności lokalnej oraz kształtowanie bezpiecznych przestrzeni, Seminarium dyplomowe (promotorstwo 32 dyplomów inżynierskich)
  • konferencje, seminaria, szkolenia, udział w pracach naukowych
   zespół ds. reformy programowej

  od 2007 Nauczyciel akademicki, Wydział Architektury i Sztuk Pięknych (kierunek: Architektura i Urbanistyka), Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych i wykładów: Kompozycja architektoniczna, Projektowanie architektoniczne, Seminarium dyplomowe
  • promotorstwo 28 dyplomów inżynierskich (inż. arch.), 22 dyplomów magisterskich (mgr inż. arch.), w tym nagrodzone i publikowane
   konferencje, seminaria, udział w pracach naukowych

  od 2005 Wydział Architektury, Politechnika Warszawska – współpraca naukowa

  1999 – 2005 Nauczyciel akademicki / Studium doktoranckie, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych: Projektowanie architektoniczne, Projektowanie urbanistyczne, Osadnictwo wiejskie
  • konferencje, seminaria, udział w pracach naukowych

  Zajmowane stanowiska (pełnione funkcje organizacyjne i akademickie):

  • 2015 Jurorka Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Perspektywa” AFiB Vistula w Warszawie
  • 2014 Przewodnicząca Jury Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Człowiek w przestrzeni architektonicznej”, SWiBJ w Warszawie
  • 2014 Rada Naukowa Konferencji BIOCITY, recenzentka wystąpień/publikacji, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, 25 września 2014
  • 2014 Redaktor naukowy (33%) monografii „Rewitalizacja a kultura przestrzeni. Sytuacje i wzorce” oraz „Rewitalizacja miast i obszarów wiejskich. Studium przypadku”, recenzentka wybranych artykułów/rozdziałów, Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego
  • 2013 Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rewitalizacja i kultura przestrzeni w rozwoju lokalnym”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, 15 listopada 2013
  • 2013-2015 Kierownik Zakładu Zarządzania Przestrzenią Architektoniczną, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
  • 2011-2015 Zespół ds. reformy programowej SWiBJ – Kierunek Architektura i Urbanistyka / studia I stopnia – udział w przygotowaniu efektów kształcenia, programu kształcenia, nowych sylabusów
  • od 2011 Ministerstwo Gospodarki – Ekspert w zakresie oceny projektów według kryteriów merytorycznych dotyczących innowacyjności projektów w specjalizacji/dziedzinie nauki: architektura i urbanistyka

  DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

  od 2000: Autorska Pracownia Architektoniczna / od 2009 Agnieszka Starzyk Studio Architektury sp. z o.o.:

  • architektura mieszkaniowa wielorodzinna, architektura mieszkaniowa jednorodzinna, architektura użyteczności publicznej, planowanie przestrzenne i urbanistyka
  • ok. 70 projektów autorskich, w tym ok. 55% zrealizowanych
   konkursy, wystawy / prezentacje projektów autorskich

  1996 – 1998: Zakład Budowlano-Instalacyjny INTEGRAL, Warszawa – praca na etacie, stanowisko – inżynier budowy:

  • organizowanie i nadzorowanie prac budowlanych – Ambasada RP w Pjongjang / KRLD
  • organizowanie i nadzorowanie prac budowlanych – osiedle mieszkaniowe / Ursynów
  • udział w negocjacjach budowlanych, komisjach przekazywania obiektów, nadzór nad dokumentacją powykonawczą
  • koordynacja współpracy biuro-budowa-inwestor

  1992 – 1996: Pracownia Architektoniczna Architekt Krystyny Gutkowskiej, Warszawa – praca na etacie, stanowisko – starszy asystent projektanta

  Działania naukowe:

  Projekty naukowe, badania własne

 • Publikacje naukowe:

  DOROBEK NAUKOWY (5 wybranych pozycji):

  1. Starzyk A., Przestrzeń dziecka – studium dostępności [w:] Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, seria: Architektura, nr 42(4)/2015, Wydawnictwo AFiBV, Warszawa 2015
  2. Starzyk A., Przestrzeń społeczna czy bezpieczna? [w:] Społeczno-gospodarcze aspekty bezpieczeństwa Polski w XXI wieku – wyzwania i zagrożenia, Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015 (rozdział monografii)
  3. Starzyk A., Przestrzeń jako stymulator rozwoju dzieci starszych – studium potrzeb i ograniczeń [w:] Rewitalizacja a kultura przestrzeni. Sytuacje i wzorce, Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2014 (rozdział monografii)
  4. Starzyk A., Przyjazna przestrzeń publiczna – studium cech fizycznych i niefizycznych. Problem uczestnictwa osób małoletnich [w:] Zarządzanie i Edukacja nr 90, Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013
  5. Starzyk A., Prezentacja realizacji/projektów autorki oraz projektów promotorskich [w:] Mistrzowie i uczniowie 2003-2013, Katalog projektów Klas Mistrzowskiej na kierunku Architektura, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2013

  DOROBEK ARTYSTYCZNY / KONKURSY:

  1. Starzyk A., Międzynarodowy konkurs na koncepcję modernizacji budynku Rotundy przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie i jej otoczenia, Warszawa 2013/2014 – wystawa, prezentacja projektu autorskiego
  2. Starzyk A., Opracowanie koncepcji architektonicznej przedszkola w Os. Stara Miłosna w dzielnicy Wesoła M. St. Warszawy, Warszawa 2013/2014 – wystawa, prezentacja projektu autorskiego

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- środa 10.00-18.00
czwartek (9.08.2018) 10.00-17.00

 Piątek – 9.00-17.00

Sobota – 9.00-15.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close