UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ

Więcej

dr Grażyna Cęcelek
e-mail: g.cecelek@vistula.edu.pl
Studia podyplomowe
Kierunek kształcenia: Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością w biznesie i w administracji.


Link do profilu wykładowcy w USOSweb

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego, pedagog, nauczyciel akademicki, specjalista z zakresu umiejętności psychospołecznych, absolwentka wielu kierunków studiów podyplomowych oraz wielu różnych form szkoleń i kursów doskonalących umiejętności i kompetencje o charakterze psychologiczno-pedagogicznym.

Autorka i współredaktorka monografii pedagogicznych oraz ponad 100 artykułów naukowych z pogranicza pedagogiki społecznej, opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej, a także z obszaru bezpieczeństwa społecznego, edukacji włączającej, edukacji permanentnej, e-edukacji, pedagogiki medialnej, doradztwa edukacyjno-zawodowego i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego – opublikowanych w polskich i zagranicznych periodykach i monografiach naukowych.

Obszary zainteresowań naukowo-badawczych: środowiskowe uwarunkowania rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży, pedagogiczne aspekty funkcjonowania podstawowych środowisk wychowawczych, organizowanie i przetwarzanie środowiska życia człowieka, funkcjonowanie szkoły jako środowiska uczenia się, bariery w dostępie do edukacji oraz instrumenty równania szans w dostępie do kształcenia, bezpieczeństwo społeczne dzieci i młodzieży, edukacja permanentna, kształcenie na odległość, zagadnienia związane z nowoczesną dydaktyką wykorzystującą formuły e-learning oraz blended learning w procesie edukacji i wyrównywania szans edukacyjnych.

 

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close