UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ

ZAMÓW KONSULTACJĘ

Dr hab. Dariusz Wróblewski uzyskał stopień naukowy dr. hab. w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Zainteresowania zawodowe koncentruje na zarządzaniu ryzykiem, zarządzaniu ciągłością działania oraz zarządzaniu kryzysowym.

W pracy zawodowej zajmował stanowiska naukowe, samodzielne, doradcze i kierownicze, a także pełnił różne nieetatowe funkcje eksperckie w 40 zespołach oraz był członkiem 13 organizacji naukowo-technicznych – krajowych i zagranicznych.

Do ważniejszych publikacji zalicza: opracowanie zbiorowe pod redakcją: D. Wróblewski: Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk. Wydanie rozszerzone; CNBOP-PIB; 2018 Józefów; D. Wróblewski: Koncepcja systemu ratowniczego w perspektywie długookresowej; CNBOP-PIB; 2016 Józefów; opracowanie zbiorowe pod redakcją: D. Wróblewski: Czerwona księga świadectw dopuszczenia. Techniczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem ratowników, osób zagrożonych i budynków; CNBOP-PIB; 2016 Józefów; opracowanie zbiorowe pod redakcją: D. Wróblewski: Rekomendacje formalno-prawne z zakresu zarządzania kryzysowego; CNBOP-PIB, 2015 Józefów; opracowanie zbiorowe pod redakcją: D. Wróblewski: Zarządzanie kryzysowe. Wybrane wyniki badań naukowych i prac rozwojowych; CNBOP-PIB; 2015 Józefów; opracowanie zbiorowe pod redakcją: P. Guzewski, D. Wróblewski (wkład redakcyjny 30%), D. Małozięć: Czerwona księga pożarów. Wybrane problemy pożarów oraz ich skutków; CNBOP-PIB; 2014 Józefów; opracowanie zbiorowe pod redakcją: D. Wróblewski: Wybrane zagadnienia z zakresu planowania cywilnego w systemie zarządzania kryzysowego RP; CNBOP-PIB; 2014 Józefów.

Ukończył około 40 szkoleń i kursów, a do ważniejszych zalicza: Zarządzanie w stanach zagrożeń (studia podyplomowe) w SGSP (2004 r.), Wyższy Kurs Obronny w AON (2004 r.), Akademia Strategicznego Przywództwa, Program dla wyższej kadry menadżerskiej, ICAN Institute (2009 r.), Management 2006™, Program dla wyższej kadry menadżerskiej, Canadian International Management Institute (2007r.), PRINCE2® Foundation (2014 r.), Auditor Wiodący systemów zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301:2019 (2020 r.), Information Security Management System (ISMS) Auditor/Lead Auditor Training Course (ISO/IEC 27001:2013 & EN ISO/IEC 27001:2017), Kształtowanie kultury bezpieczeństwa poprzez budowanie świadomości antyterrorystycznej w społeczeństwie (2020 r.).

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close