Dr Hab. Elżbieta Jędrych - Uczelnia Vistula

Kierownik Katedry Zarządzania Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Autorka ponad 90 publikacji naukowych i ekspertyz na rzecz praktyki przemysłowej. Specjalizuje się w problematyce zarządzania zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim, zarządzania rozwojem pracowników, motywowaniem i wynagradzaniem, społeczną odpowiedzialnością w procesach kadrowych, innowacjami społecznymi w organizacjach, kierowaniem zespołami pracowniczymi. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Instytutu Zarządzania Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Wykładowca w University of Economics Prague. The Faculty of Business Administration, oraz Monash University, Prato Centre, Business and Economics, Milano. Realizowała m.in. projekty dotyczące strategii inwestowania w kapitał ludzki i społeczny, absorpcji innowacji personalnych w organizacjach, podnoszenia konkurencyjności organizacji przez rozwój kapitału intelektualnego.

 • Zainteresowania badawcze:

  Zarządzanie zasobami ludzkimi, inwestowanie w kapitał ludzki, zarządzanie zmianami, innowacje społeczne w organizacjach, kształtowanie relacji społecznych w organizacjach.

  Wykładane przedmioty:

  Zachowania organizacyjne, Zarządzanie organizacjami, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Metody i techniki badań społecznych, Przywództwo w organizacji, Kierowanie zespołami, Zarządzanie strategiczne.

  Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:

  • University of Economics Prague. The Faculty of Business Administration, 2012,
  • Monash University, Prato Centre, Business and Economics, Milano, 2011.

  Zajmowane stanowiska (historia stanowisk naukowych):

  • Akademia Finansów i Biznesu VISTULA – prof. nadzwyczajny (od 2014),
  • Politechnika Łódzka – prof. nadzwyczajny (2009-2014),
  • Politechnika Łódzka – adiunkt (1982-2009).

  Zajmowane stanowiska (pełnione funkcje organizacyjne i akademickie):

  • Kierownik Katedry Zarządzania VISTULA (od 2014),
  • Kierownik Katedry Systemów Zarządzania i Innowacji Politechniki Łódzkiej (2009- 2014),
  • Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Kadr Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej (2012-2014),
  • Prodziekan ds. Dydaktycznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej (2002-2005).

  Działania naukowe:

  • Funkcje ekonomiczne migracji w Polsce, K – 99/BW/5, 2013 (Kierownik projektu).
  • Strategie inwestowania w kapitał ludzki i społeczny, K – 99/BW/2 w latach 2012-2013 (Kierownik projektu).
  • Absorpcja innowacji personalnych w organizacjach. Uwarunkowania – pomiar – sterowanie. Projekt badawczy własny MNiSW – NN115340238, 2010-2013 (Kierownik projektu).
  • Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+. (WNA-POKL 010100-00-018/10). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, 2012 (członek zespołu badawczego).
  • Podnoszenie konkurencyjności organizacji przez rozwój kapitału intelektualnego, K – 99/DS/2, 2010-2011 (Kierownik projektu).
  • Badania lokalnego rynku pracy. Potrzeby kadrowe na lokalnym rynku pracy. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 6.1.2. Wsparcie Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie, Olsztyn 2011 (Kierownik projektu).
  1. Personnel innovation in organizations. Issues for managers, AFiBV, Warszawa 2015.
  2. Sytuacja mikro- i małych przedsiębiorstw w 2013 roku w Polsce, (w:) Kowalczewski W., Kuc B. R. (red.), Dyskusja w zarządzaniu. Wdrożenie innowacji w małych przedsiębiorstwach, Wydawnictwo W. Kowalczewski, Warszawa 2014, ISBN 978-83-940522-0-1.
  3. Inwestowanie w innowacje społeczne w organizacjach gospodarczych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, ISBN 978-83-01-17372-2.
  4. Sytuacja bezrobotnych osób w wieku 45+. Uwarunkowania systemowe wyrównywania szans osób w wieku 45–50+ na rynku pracy w Polsce, (w:) Urbaniak B., Kryńska E., Krzyszkowski J., Wiktorowicz J. (red.), Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.
  5. Tendencies of Investing in Human Capital in Organizations, (w:) Stankiewicz-Mróz A. (red.). Quality of the Practices in Human Resources Management in Organizations of 21th Century, Media Press. Łódź 2013, ISBN 978-83-61215-38-7.
  6. Absorpcja innowacji personalnych w organizacjach. Uwarunkowania – pomiar – sterowanie, Wydawnictwo Media Press. Łódź 2013, ISBN 978-83-61215-34-4.
  7. Uwarunkowania absorpcji zmian personalnych w organizacji, (w:) Czech A., Szplit A. (red.), Nauki o Zarządzaniu dla Przedsiębiorców i Biznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, ISBN 978-83-7875-095-6.
  8. Inwestowanie w pracowników – wyzwania dla menadżerów, „Zeszyty Naukowe Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej:, Nr 51 2013, ISSN 0137-2599.
  9. Zarządzanie wewnętrznymi sieciami społecznymi w organizacji, (w:) Lachiewicz S. (red.), Formy i uwarunkowania współpracy we współczesnej gospodarce, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Łódź 2012, ISSN 1897-7480.
  10. O potrzebie strategicznego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi (HRM) w polskich firmach odzieżowych, (w:) Kowalczewski W. (red.), Ewolucja czy rewolucja. Czas przemian – czas wyzwań, PRET S.A. Warszawa 2012, ISBN 978-83-89428-95-0.
  11. Jędrych E., Stankiewicz-Mróz A., Zmiany w obszarze funkcji personalnej po fuzjach i przejęciach w firmach, (w:) Wachowiak P. (red.), Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7378-711-7.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- środa 10.00-18.00
czwartek (9.08.2018) 10.00-17.00

 Piątek – 9.00-17.00

Sobota – 9.00-15.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close