Dr Hab. Ryszard Michalski - Uczelnia Vistula

Dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS/SGH. W latach 1988-1995 był wiceministrem finansów. Od lipca 2002 r. do maja 2004 r. był w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za negocjacje finansowe z Unią Europejską, zarządzanie długiem publicznym i współpracę z Narodowym Bankiem Polskim.

 • Zainteresowania badawcze:

  • Ekonomika handlu zagranicznego, Finanse publiczne, Polityka pieniężna, Integracja europejska, Finanse międzynarodowe, Rynki finansowe

  Wykładane przedmioty:

  • Finanse międzynarodowe, International finanse, Innowacje finansowe, Ekonomia rozwoju, Międzynarodowy rynek pieniężny i kapitałowy, Polityka pieniężna, Rynki finansowe, Rynki finansowe – wprowadzenie, Konwergencja gospodarcza, Finanse publiczne, Polityka pieniężna, Monetary policy, Monetary policy of the EU, System finansowy Unii Europejskiej, Europejska integracja walutowa, Międzynarodowy system walutowy.

  Zajmowane stanowiska (historia stanowisk naukowych):

  1. SGPiS, Wydział Handlu Zagranicznego, 1974-92, asystent-stażysta, asystent, starszy asystent, adiunkt, docent IPPM-L KC PZPR, Dział Polityki Gospodarczej, 1979-82, adiunkt
  2. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 1982-8, adiunkt
  3. Wojskowa Akademia Techniczna, 1999-2000, prof. nadzw.
  4. Akademia Finansów (d. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości), 1999-2012, prof. nadzw.
  5. Akademia Finansów i Biznesu Vistula, od 2012 prof. nadzw.

  Zajmowane stanowiska (pełnione funkcje organizacyjne i akademickie):

  • Prorektor AF, przewodniczący RN IZaR, członek RW, kierownik katedry, członek RN IERiGŻ

  Działania naukowe:

  • Promotorstwo prac licencjackich, magisterskich i doktorskich, recenzje prac naukowych, udział w konferencjach i seminariach naukowych
 • Publikacje naukowe (z ostatnich 3 lat):

  1. „Porządek walutowy świata” w: „Stosunki międzynarodowe – teoria i praktyka” praca zbiorowa pod red. A. Dorosza, PWE, w druku
  2. „Polityka finansowa państwa wobec groźby zmniejszenia dynamiki wzrostu” w: „Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2012 roku”, praca zbiorowa pod red. J. Przystupy, IBRKiK, Warszawa 2014
  3. „Przyszłość finansowo-gospodarcza i polityczna Unii Europejskiej”, Zeszyty Naukowe AFiBV 36/2014
  4. „Polska polityka pieniężna w roku 2013 – niemoc wobec spowolnienia” w: „Raport o stanie finansowym państwa 2013-2014”, Zeszyty Naukowe AFiBV 37/2014
  5. „Polityka pieniężna Polski wobec kryzysu” w: „Polska w niestabilnej gospodarce europejskiej i globalnej. Problemy polityki gospodarczej i rozwoju”, praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Rybińskiego, AFiBV, Warszawa 2013
  6. „Polityka finansowa państwa wobec spowolnienia gospodarczego” w: „Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2012 roku”, praca zbiorowa pod red. J. Przystupy, IBRKiK, Warszawa 2013
  7. „Nierównowaga finansowa a polityka fiskalna i monetarna w USA i Unii Europejskiej” w: „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2012-2013”, praca zbiorowa pod red. J. Kotyńskiego, IBRKiK, Warszawa 2013
  8. „Polska polityka pieniężna w latach 2011-2012 – przyjazna kohabitacja czy obojętność w ramach policy mix?” w: „Raport o stanie finansowym państwa 2011-2012”, Zeszyty Naukowe AFiBV 31/2012
  9. „Pokryzysowy stan finansów państwa” w: „Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2011 roku”, praca zbiorowa pod red. J. Przystupy, IBRKiK, Warszawa 2012; wersja angielska „Post-Crisis State of the Public Finance” w: Discussion Papers No. 102 “The EMU Prospects and the Polish Macroeconomic Detereminants”, IBRKiK, Warszawa 2012
  10. „Nierównowaga finansowa a polityka fiskalna i pobudzanie gospodarki” w: „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2011-2012”, praca zbiorowa pod red. J. Kotyńskiego, IBRKiK, Warszawa 2012

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- środa 10.00-18.00
czwartek  10.00 – 17.00

 Piątek – 9.00 – 17.00

Sobota – 9.00 – 15.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close