Prawnik i ekonomista. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2003-2009 pracował w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta we Wrocławiu, następnie w Instytutcie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Współprzewodniczący zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i koordynator programu badawczego „Unia Europejska” w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Wielokrotnie wykładał w charakterze gościa na wielu uczelniach w Niemczech, Kanadzie, RPA, Indiach i Austrii.

 • Zainteresowania badawcze:

  Systemy gospodarcze, Ekonomia instytucjonalna, Gospodarka RFN, Integracja gospodarcza

  Wykładane przedmioty:

  Varieties of Capitalism, Systemy kapitalistyczne.

  Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:

  • Economic domination of Germany in Europe: 7/2015, EU-Centre, Korea University, warsztaty
  • Ukraine transition: what can be learned from the Polish experience: 7/2015, Korea University, warsztaty
  • The Eurozone crisis: causes and remedies: 7/2015, Korean Institute for International Economic Policy (KIEP)
  • The Eurozone crisis and Germany: 1/2013, Orfalea Center, University of California Santa Barbara, USA
  • Polish and German capitalisms in comparison: 3/2012 Jawaharlar Nehru University, India, seminarium
  • Economics of the European integration: 7-10/2010 University of Stellenbosch, seminarium
  • Economics of the European integration: 1-2/2009, Dalhousie University, Halifax, Kanada, seminarium
  • W latach 2008-2014 liczne wyjazdy w ramach programu Erasmus.
  • Wykłady i seminaria na: Universitaet Leipzig, Universitaet Vienna, Roskilde University

  Zajmowane stanowiska (historia stanowisk naukowych):

  • 2015 – Prof. nadzwyczajny ABiF Vistula
  • 2003 – 2009 Adiunkt: Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego
  • 2009 – 2014 Adiunkt: Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski
  • 2013 – starszy analityk i koordynator programu „Unia Europejska”, Polski Instytut Studiów Międzynarodowych

  Zajmowane stanowiska (pełnione funkcje organizacyjne i akademickie):

  2008-2014 koordynator programu międzynarodowych studiów magisterskich oraz członek Steering Committee międzynarodowego konsorcjum „Global Studies – a European Perspective”

  Działania naukowe:

  Badania nad rozwojem kapitalizmu niemieckiego, w szczególności powiązań między rynkiem pracy, ubezpieczeniami społecznymi oraz edukacją

 • Publikacje naukowe (z 3 ostatnich lat):

  Artykuły:

  1. Płóciennik, S. (2012). Koniec koordynowanego kapitalizmu? Efekty systemowe reform ubezpieczenia od bezrobocia w gospodarce niemieckiej, (w:) K. Falkowski, J. Olszyński (red.) Zmiana miejsca Niemiec i Rosji w gospodarce światowej w pierwszej dekadzie 21 wieku. Implikacje dla Polski. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, s. 33-56. [End of the coordinated capitalism? Systemic effects of reforms of the unemployment insurance in Germany. In: Changing place of Germany and Russia in the world economy in the first decade of the 21st century. Impact on Poland]
  2. Płóciennik, S. (2012) Sources of Stability of the Polish Economy During the Economic Crisis. (w:) C. Kunze, J. Olszyński (red.) Polens Wirtschaft. Transformation, EU-Integration, Aufholprozess, Krisenbewältigung. Transformation. Leipziger Beiträge zu Wirtschaft und Gesellschaft. Bd. 29. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, s. 135-148.
  3. Płóciennik, S. (2013), Stanowisko Niemiec wobec jednolitego mechanizmu nadzoru bankowego w Unii Europejskiej, „Ekonomia”, 4(25), 2013. [Germany and the project of the European banking union]
  4. Płóciennik, S. (2014) Rynki pracy w Polsce i w Niemczech: Instytucje, elastyczność a integracja monetarna. (w:) J. Olszyński, A. Bielig (red.) Nowe zjawiska w gospodarce Niemiec i polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2013, s., 331-350.
  5. Płóciennik, S. (2014), Sustainable economic systems, (w:) P. Battersby, M. Steger, J. Siracusa (red.) the SAGE Handbook of Globalization, Sage Publishing.
  6. Płóciennik, S. (2014), Niemcy wobec Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu I Inwestycji, “Sprawy Międzynarodowe” Nr 3, 2014, s. 91-110. [Germany and TTIP]
  7. Płóciennik, S. (2014) , Czy rezygnacja z euro byłaby korzystna dla demokracji i rozwoju gospodarczego w Europie? Rozważania o książce „Kupiony czas” Wolfganga Streecka, (w:) J. Rymarczyk, M. Wróblewski, D. Brzęczek-Nester (red.), Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – Aktualne problemy. Kryzys i perspektywy strefy euro, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2014, str. 219-236. [Would the end of the euro support democracy and growth in Europe? On the “Purchased time” of Wolfgang Streeck]
  8. Łada, A., Płóciennik, S. (2015), To be Respected, but Not Imitated: The German Model from the Polish Perspective, (in:) B. Unger (ed.), The German model seen by its neighbors, SE Publishing, 2015.

  Monografie:

  1. Płóciennik, S. (2012). Od reńskiego do łabskiego kapitalizmu. Systemowe skutki reform ubezpieczeń społecznych w RFN w latach 2000-2008. Wrocław: Atut. [From the Rhine to Elbe-Capitalism. Systemic effects of social reforms in Germany 2000-2008]

  Analizy:

  1. Płóciennik, S. (2013). Die Qualität von governance in Polen “Polen-Analysen”, Nr 122, 05.03.2013, Deutsches Polen Institut, http://www.laender-analysen.de/polen/pdf/PolenAnalysen122.pdf
  2. Płóciennik, S. (2013). Bundestag Elections 2013: Consequences for German Capitalism and European Integration, “PISM Policy Paper”, Nr 23 (71), Polish Institute of International Affairs.
  3. Płóciennik, S. (2013), Skuteczny, ale trudny. Czy niemiecki model może być wzorem dla Europy? ECFR Warszawa, Fundacja Konrada Adenauera, Konfederacja Lewiatan [Effective, but difficult: can the German model become a model for Europe?]
  4. Płóciennik, S. (2014), The End of Berlin’s Leadership in Europe? The Fall-out from German Pension Reform, “PISM Bulletin”, no 67, May 16, 2014, http://www.pism.pl/files/?id_plik=17289
  5. Płóciennik, S. (2014), Germany and the Future of the Eurozone, “PISM Policy Paper” nr 2 (85)
  6. Płóciennik, S. (2014), Niemiecki wzrost gospodarczy w 2014 roku: skorzysta również Europa, „Biuletyn PISM” (16) 2014. [German growth in 2014: an additional advantage for Europe]
  7. Płóciennik, S., Toporowski P., (2014), Ukraina w opałach: pomoc finansowa, reformy, oczekiwania „Biuletyn PISM” (23) 2014 [Ukraine in troubles: financial aid, reforms and expectations]
  8. Płóciennik, S. (2014), Sceptycyzm Niemiec wobec TTIP: potrzebna większa aktywność Polski, „Biuletyn PISM”, 27.3.2014 [German skepticism towards TTIP]
  9. Płóciennik, S. (2014), Niemiecki model zatrudnienia – wnioski dla Polski i Unii Europejskiej, „Biuletyn PISM” nr 51, 2014 [The German employment model – conclusions for Poland and the European Union]
  10. Płóciennik, S. (2014), Russia’s “Black Tuesday”: The Economic and Political Ramifications, “PISM Bulletin” no 136, December 18 2014, http://www.pism.pl/files/?id_plik=18894
  11. Płóciennik, S. (2015), Can Ukraine Mimic Poland’s Transition? The Limits of Its Latest Economic Changes, PISM Policy Paper, No 5 (107), 2015. http://www.pism.pl/index/?id=f68c4a5fbcaf0c6659ce30405508c39d
   ALFABETYCZNIE WEDŁUG STOPNI NAUKOWYCH

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- środa 10.00-18.00
czwartek (9.08.2018) 10.00-17.00

 Piątek – 9.00-17.00

Sobota – 9.00-15.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close