Dr Hab. Teresa Skalska - Uczelnia Vistula

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki. Autorka wielu projektów i prac badawczych m.in. w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski czy oddziaływania turystyki na gospodarkę regionu. Uczestniczy w realizacji badań z zakresu konkurencyjności polskiej gospodarki turystycznej, rachunku satelitarnego turystyki, regionalnych rachunków satelitarnych turystyki, badania cen na rynku turystycznym, ekonomii społecznej, konsumpcji kolaboratywnej oraz turystyki osób niepełnosprawnych i seniorów.

 • Historia stanowisk naukowych:

  • Dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Turystyki
  • Adiunkt SGTiR
  • Profesor WSHGiT

  Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:

  • Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji SGTiR (maj 2013 – )
  • Członek Senatu SGTiR
  • Kierownik Katedry Turystyki SGTiR (luty 2013 – ),
  • Kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji AFiBV (luty 2013 – ),
  • Z-ca redaktora naczelnego oraz sekretarz redakcji Problemów Turystyki i Rekreacji SGTiR oraz angielskiej wersji Problems of Tourism and Recreation;
  • Członek założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki; Prezes Zarządu.

  Działania naukowe (wybrane):

  • Udział w wieloletnim programie badawczym: Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski (Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej) – Instytut Turystyki.
  • Badania nad konkurencyjnością cenową produktów turystycznych w kontekście międzynarodowym (POT).
  • Projekt badawczy Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku usług turystycznych w Polsce (MSiT).
  • Projekt Badanie oddziaływania społeczno-ekonomicznego przedsięwzięcia kulturalnego na region (Narodowe Centrum Kultury – Obserwatorium Kultury).
  • Kompleksowe badania w zakresie turystyki osób z niepełnosprawnością w kontekście jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
  • Społeczna odpowiedzialności biznesu jako element zrównoważonego rozwoju, w tym rozwoju społecznego.
  • Rachunek satelitarny turystyki dla Polski, Regionalny rachunek satelitarny turystyki.
  • Międzynarodowa konkurencyjność regionów turystycznych (POT, MSiT).
  • Udział w międzynarodowym projekcie badawczym Nowe wyzwania edukacji turystycznej (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego).
  • Udział w projekcie badawczym NCN Zachowania przedsiębiorcze i konsumpcyjne w rodzinach opiekujących się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością (konkurs OPUS 5).
 • Publikacje naukowe (z ostatnich 3 lat):

  1. Skalska T., Using the visitor expenditure surveys to assess the impact of tourism on the economy: possibilities and limitations. Development of Tourism In Black and Caspian Seas Regions. 8thSilk Road International Conference, Tbilisi-Batumi, Georgia 2013, ss. 39-44,
  2. Skalska T., Możliwości i ograniczenia wykorzystania badań wydatków turystów do oceny oddziaływania turystyki na gospodarkę. W: Badania naukowe w turystyce – stan i perspektywy rozwoju. Red. L. Butowski. Instytut Turystyki, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji. Warszawa 2013, ss. 97-114,
  3. Skalska T., Związki między turystyką kulturową, a gospodarką regionu. Problemy Turystyki i Rekreacji nr 3, 2012, ss. 50-71,
  4. Skalska T., [współautor E. Dziedzic], Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku usług turystycznych, Stowarzyszenie na rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki, SGH, pol., 2012. Monografia, 212 stron,
  5. Skalska T., Wykorzystanie cen jako narzędzia konkurowania na rynku turystycznym w warunkach kryzysowych, Zeszyty Naukowe, SGH, pol., 2012, nr 35, ss. 21-36,
  6. Skalska T., [współautor: R. Kasprzak ], The Economic Impact of Cultural Institutions on the Local Economy, Journal of Management and Financial Sciences, ang., 2012, Vol. V, issue 9, ss.78-105,
  7. Skalska T., Empiryczne zastosowanie współczynników elastyczności popytu turystycznego na przykładzie zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski, Zeszyty Naukowe nr 698. Ekonomiczne problemy usług nr 83, Popyt turystyczny. Uwarunkowania, pol., 2012, Uniwersytet Szczeciński, ss. 11-25,
  8. Skalska T., Relationships between culture tourism and region al economy. Problems of Tourism and Recreation no 3, ang., 2012,
  9. Skalska T.: Dostosowanie usług turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych: informacja turystyczna. W: Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce. Red. A. Stasiak, Wydawnictwo WSHiT w Łodzi, 2011, ss. 247-264,
  10. Skalska T.: Nowe wyzwania gospodarki turystycznej. Turystyka osób niepełnosprawnych. SWPR, Warszawa 2011, ss. 117-175,
  11. Skalska T.: Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2010 roku. [współautor: W. Bartoszewicz]. Instytut Turystyki, Warszawa 2011, 137 stron.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- środa 10.00-18.00
czwartek (9.08.2018) 10.00-17.00

 Piątek – 9.00-17.00

Sobota – 9.00-15.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close