Dr Hab. Wojciech Kostecki - Uczelnia Vistula

Politolog, specjalista w zakresie stosunków międzynarodowych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wielu publikacji naukowych na temat współczesnych zagadnień międzynarodowych, problematyki bezpieczeństwa, mediów, konfliktów oraz teorii polityki. Uczestnik krajowych (NCN) oraz międzynarodowych programów badawczych (m.in. na Uniwersytecie w Cambridge, Uniwersytecie Kopenhaskim, Berghof Research Center). Członek European International Studies Association i uczestnik Global Security Fellows Initiative. W latach 2007–2011 przewodniczący Zespołu ds. stanu zagrożeń społeczeństwa i państwa Komitetu Badań nad Zagrożeniami PAN.

 • Zainteresowania badawcze:

  • Współczesne stosunki międzynarodowe (polityczne, ekonomiczne, społeczne, prawne); Bezpieczeństwo (międzynarodowe, wewnętrzne, problemy teorii i metodologii); Badania nad konfliktami (społecznymi, politycznymi, międzynarodowymi); Teoria i socjologia mediów współczesnych, media a konflikty; Teoria polityki, socjologia polityki, historia myśli społecznej

  Wykładane przedmioty:

  • Studia strategiczne, Teoria stosunków międzynarodowych, Prognozy i symulacje międzynarodowe, Mniejszości narodowe i etniczne w Europie i na świecie, Media a konflikty i kryzysy społeczne, Umiejętności akademickie i kompetencje społeczne w dobie Internetu.

  Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:

  • Copenhagen Peace Research Institute, 1993-1994 i 2000
  • Cambridge University 1997-1998

  Zajmowane stanowiska (historia stanowisk naukowych):

  • 1 X 2011 – 30 IX 2015, Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie, profesor nadzw.
  • 1 X 2005 – 30 IX 2011, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, profesor nadzw.
  • ​1 X 2004 – 30 IX 2012, Uniwersytet Warszawski, profesor nadzw.
  • 1 X 1998 – 30 IX 2005, Akademia Świętokrzyska, profesor nadzw.
  • 1 X 1998 – 31 VII 2002, Szkoła Główna Handlowa, profesor nadzw.
  • 1 III 1993 – 30 IX 1998, Instytut Studiów Politycznych PAN, docent.
  • 1 X 1984 – 28 II 1993, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, adiunkt.
  • 1 X 1978 – 30 IX 1984, Uniwersytet Warszawski, asystent, adiunkt.

  Zajmowane stanowiska (pełnione funkcje organizacyjne i akademickie):

  • Od 1 XII 2013 członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, od 15 VI 2014 Sekretarz Zarządu Głównego.
  • 1 X 2011 – 30 IX 2015, Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie, Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Konfliktami.
  • 10 XII 2007 – 30 VI 2011, przewodniczący Zespołu ds. zagrożeń stanu społeczeństwa i państwa Komitetu Badań nad Zagrożeniami PAN
  • 1 XII 2005 – 30 IX 2011, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych, 1 III 2007 – 30 XI
  • 2007 Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, 1 XII
  • 2007 – 30 XI 2010 Pełnomocnik Rektora ds. Innowacji.
  • 1 X 1998 – 30 IX 2005, Akademia Świętokrzyska, kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych, 1 X 1999 – 30 IX 2002 Zastępca Dyrektora ds. Naukowych w Instytucie Nauk Politycznych.
  • Toda Institute for Global Peace and Policy Research, od 1996 członek Rady Międzynarodowej (International Advisory Council).
  • 1 I 1995 – 31 XII 1997, Akademia Obrony Narodowej, kierownik Zespołu Badań nad Konfliktami w Katedrze Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego.
  • European Peace Research Association, 1993-2000 członek Zarządu (Board member), od 1989 członek-założyciel.
  • International Peace Research Association, 1992-1994 członek Rady (Council member), 1990-2004 kierownik Komisji Europy Wschodniej.
  • 1 IV 1987 – 28 II 1993, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, kierownik Pracowni Teorii Stosunków Międzynarodowych. W latach
  • 1988-92 kierownik międzyzakładowego Zespołu Badań nad Pokojem, 1992-93 – zastępca kierownika Studium Podyplomowego Służby Zagranicznej.

  Działania naukowe:

  • Zaawansowane zapobieganie konfliktom, Projekt Badawczy NCN, 2010-2012, SWPS, kierownik projektu.
  • Copenhagen Peace Research Institute, 2000, indywidualny program badawczy Ethnic Conflict Prevention: Lessons from East-Central Europe i współpraca z grupą badawczą pn. “Global Governance and Peace”.
  • University of Cambridge, Global Security Fellows Initiative (GSFI), 1997-1998, członek zespołu badawczego “Ethnicity and Autonomy Team”, od 1998 członek-założyciel GSFI Institute, Dartmouth College, USA.
   Instytut Studiów Politycznych PAN, 1996-1997, zastępca kierownika programu Interes narodowy, bezpieczeństwo i integracja państw europejskich w dobie transformacji.
  • Copenhagen Peace Research Institute, 1993-1999, współpraca z grupami badawczymi pn. “European Security” i “Security in the Nordic and Baltic Sea Area”.
  • International Peace Research Association, 1990-2004, koordynator międzynarodowego projektu Eastern Europe in Transition: A Chance or Threat to Peace.
 • Publikacje naukowe:

  1. Wojciech Kostecki: Ewolucja paradygmatu bezpieczeństwa. W: Stanisław Sulowski (red.): „Tożsamość nauk o bezpieczeństwie”. Warszawa: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, str. 127-148.
  2. Wojciech Kostecki: Bezpieczeństwo Polski a dynamika stosunków międzynarodowych. W: Sebastian Wojciechowski, Anna Potyrała (red.): „Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania”, Warszawa: Difin, 2014, str. 47-59.
  3. Wojciech Kostecki: Poziomy analizy polityki zagranicznej. W: E. Haliżak, M. Pietraś (red): „Poziomy analizy stosunków międzynarodowych”. Warszawa: Wydawnictwo Rambler, 2013, str. 39-53.
  4. Wojciech Kostecki (red.): Dynamika współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa: Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2013 – redakcja naukowa, autorstwo „Wstępu”, str. 13-20 i rozdz. „Czynniki dynamiki współczesnych stosunków międzynarodowych”, str. 23-43.
  5. Strach i potęga. Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku. Warszawa: Poltext, 2012, ss. 188.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- środa 10.00-18.00
czwartek (9.08.2018) 10.00-17.00

 Piątek – 9.00-17.00

Sobota – 9.00-15.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close