Dr Krystyna Mościbrodzka - Uczelnia Vistula

Zastępca kierownika Katedry Finansów i Rachunkowości oraz przewodnicząca Komisji ds. Programów Kształcenia i Zapewnienia Jakości w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Specjalizuje się w zakresie form finansowania przedsiębiorstw oraz ocenie projektów inwestycyjnych i kondycji finansowej banków i przedsiębiorstw. Od wielu lat zajmuje się badaniami naukowymi w Instytucie Finansów, z którym związała się od 1996 r. Prace dyplomowe jej studentów były wielokrotnie nagradzane.

 • Zainteresowania badawcze:

  • Badanie kondycji finansowej przedsiębiorstw; źródeł finansowania oraz procesów restrukturyzacyjnych firm

  Wykładane przedmioty:

  • Analiza finansowa, Finanse przedsiębiorstw, Formy finansowania działalności, Ocena efektywności inwestycji ,Analiza strategiczna

  Zajmowane stanowiska (historia stanowisk naukowych):

  • Szkoła Główna Planowania i Statystyki 1976 r. studia w latach 1971-1976 – uzyskanie stopnia doktora
  • Szkoła Główna Handlowa 1991 r. – tytuł magistra ekonomii, specjalność ekonometria
  • Naczelnik Wydziału Kredytów w PBK – uprawnienia Członka Rady
  • Nadzorczej w spółce Skarbu Państwa
  • Naczelnik Wydziału Restrukturyzacji Spółek w Ministerstwie Przekształceń własnościowych
  • Dziekan Wydziału Kolegium Studiów Magisterskich w Akademii Finansów
  • Prodziekan Wydziału Biznesu AFiBV do2014r.
  • Z-ca Kierownika Katedry Finansów i Rachunkowości AFiBV od lutego 2014r.
  • Wieloletni członek Rady Naukowej Instytutu Finansów

  Zajmowane stanowiska (pełnione funkcje organizacyjne i akademickie):

  • Z-ca Kierownika Katedry FIR, Opiekun studentów, Promotor wielu prac licencjackich i magisterskich, Przewodniczący Komisji ds.Programów Kształcenia i Zapewnienia Jakości

  Działania naukowe:

  • Prowadzenie badań w Instytucie Finansów i w ramach IF prowadzenie zespołu badawczego finanse przedsiębiorstw.
 • Publikacje naukowe (z ostatnich 3 lat):

  1. Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w 2008r., Krystyna Mościbrodzka, Raporty , Raport o stanie finansowym państwa w 2008r,.IF AF , Warszawa 2009,s.60,
  2. Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w 2009r.., Krystyna Mościbrodzka , Raporty , Raport o stanie finansowym państwa w 2009r,.Instytut Finansów Akademia Finansów , Warszawa 2010, 45s.,
  3. The importance of development of enterprises, including small and medium size one , and of financialmarkets for the economicalprogress of Poland and Ukraine , within the scope of Europeanintegration and within a long- term prospective, Materiały na III Międzynarodową konferencję naukowo-praktyczną Polsko –Ukraińską,, Osobliwości funkcjonowania narodowych systemow finansowych w warunkach pogłębienia procesów globalizacji cz.2, 17-21 luty 2010 Kijów, Lwów, Sucha Struga, Irpień, Nacjonalnyj , Uniwersystet DPC Ykrainy 2010, ISBN 978-966-337-193-1,
  4. Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w 2010r., Krystyna Mościbrodzka, Raporty , Raport o stanie finansowym państwa w 2010r,.Instytut Finansów Akademia Finansów , Warszawa 2011, 64s.,
  5. Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w latach 2008-2011w Raport o stanie finansowym państwa 2011-2012, Zeszyty naukowe AFiBV, Ekonomia II/2013r. , 39s,
  6. Zastosowanie controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwach,
   K. Mościbrodzka /w/ monografia /red/T. Kamiński, Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem , AFiBV , Warszawa 2013,
  7. Wpływ sektora przedsiębiorstw w Polsce na gospodarkę i stan finansów publicznych, /w/ monografia : /red./Tadeusz Kamiński/ Sektor finansów w rozwoju gospodarczym kraju-dylematy, kierunki zmian, częśćI. , AFiBV , Warszawa 2013,
  8. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w niestabilnej gospodarce europejskiej po 2008r.,/w/monografia/red./Krzysztof Rybiński, Polska w niestabilnej gospodarce europejskiej i globalnej, , AFiBV , Warszawa 2013,
  9. Wyniki finansowe przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013,Raport o stanie finansowym państwa 2012-2013,Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula nr33/2013,20s.
  10. Wyniki finansowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących księgi przychodów i rozchodów w latach 2012-2013 na tle lat poprzednich Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula nr35/2014,24s.
  11. Sytuacja finansowa w sektorze przedsiębiorstw w 2013r. , Raport o stanie finansowych państwa 2013-2014. Ekonomia VII, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula nr37/2014 27s.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- środa 10.00-18.00
czwartek  10.00 – 17.00

 Piątek – 9.00 – 17.00

Sobota – 9.00 – 15.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close