Dr Małgorzata Maliszewska - Uczelnia Vistula

Adiunkt w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Prezes Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych oraz członkini Rady Programowej Insurance Form dla Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń. Członek Kapituły Polskiej Izby Ubezpieczeń na najlepszy artykuł z dziedziny ubezpieczeń dla środowiska dziennikarskiego. Specjalista z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, organizacji i ekonomiki przedsiębiorstw, prawa kontraktowego, alternatywnych metod rozstrzygania sporów sądowych i pozasądowych oraz negocjacji w biznesie.

 • Zainteresowania badawcze:

  • Ubezpieczenia gospodarcze, Organizacja i ekonomika przedsiębiorstw, Prawo kontraktowe Alternatywne metody rozstrzygania sporów sądowych i pozasądowych, Negocjacje w biznesie

  Wykładane przedmioty:

  • Wstęp do prawa, Prawo finansowe, Prawo gospodarcze, Prawo ubezpieczeniowe, Prawo spółek i ład korporacyjny, Przywództwo w organizacji, Mediacje społeczne, Wartościowanie pracy, Windykacja należności

  Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:

  • Narodowy Instytut Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy w Irpieniu
   Szkoła Głowna Handlowa
  • Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa Administracji i Ekonomii

  Zajmowane stanowiska (historia stanowisk naukowych):

  • Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości – ( od 1994 – 2007)
  • Prodziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów – (od 2003 do 2006)
  • Prorektor do spraw studenckich Akademii Finansów – ( od 2006 do 2012)
  • Adiunkt w Akademii Finansów (obecnie Akademii Finansów i Biznesu Vistula) – (od 2007– nadal)
  • Kierownik Katedry Prawa Akademii Finansów – (od 2010 do 2012)

  Zajmowane stanowiska (pełnione funkcje organizacyjne i akademickie):

  • Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie – od 1996
  • Członek Stowarzyszenia Naukowego Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe – (od 1997 – nadal)
  • Wiceprezes Zarządu Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej – (od 2002 – nadal)
  • Członek Kapituły PIU dla środowiska dziennikarskiego – (od 2004 – nadal)
  • Arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych – (od 2004 – nadal)
  • Prezes Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych – (od 2006– nadal)
  • Członek Rady Naukowej Periodyku „Rozprawy Ubezpieczeniowe” , czasopisma wpisanego na listę czasopism naukowych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – (od 2006 – nadal)
  • Recenzent periodyku „Rozprawy Ubezpieczeniowe” – (od 2007 – nadal)
   Członek Rady Programowej Insurance Forum, zrzeszającej kadrę zarządzająca i managerską – (od 2013 – nadal)

  Działania naukowe:

  • Kierowanie pracą podyplomową pt. „Umowa ubezpieczenia jako centralny instrument prawa ubezpieczeniowego” wyróżnioną nagrodą specjalną Rzecznika Ubezpieczonych w konkursie na najlepsze prace doktorskie, podyplomowe magisterskie i licencjackie z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych
  • Kierowanie pracą magisterską pt. „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w świetle skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych” wyróżnioną trzecią nagrodą VI Edycji Konkursu na najlepsze prace doktorskie, podyplomowe magisterskie i licencjackie z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych
  • Kierowanie pracą podyplomową pt. „Klauzule abuzywne jako niedozwolone postanowienia umowne stosowane w umowach ubezpieczeń komunikacyjnych” wyróżnioną drugim miejscem w kategorii prac podyplomowych XI Edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, podyplomową, magisterską, licencjacką z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych
 • Publikacje naukowe

  1. „Fakultatywny charakter roszczenia najbliższych członków rodziny zmarłego o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę – analiza przypadku”, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 17 (2/2014) ISSN 1896-3641
  2. „Roszczenie o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego wobec zakładu ubezpieczeń”, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” zeszyt nr 15 (2/2013) ISSN 1896-3641
  3. „Rozstrzyganie sporów na rynku ubezpieczeń przez sąd polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych” materiały konferencyjne Międzynarodowej Naukowej Konferencji zorganizowanej w dniach 17 – 21 luty 2010r. przez Narodowy Uniwersytet Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy i Akademię Finansów w Warszawie.
  4. Recenzja książki dr Malwiny Lemkowskiej „Fuzje i przejęcia a wartość zakładu ubezpieczeń”, Poltext, 2010r. „Rozprawy Ubezpieczeniowe” Nr 9, (2/2010).
  5. Recenzja książki pod red. dr hab. Roberta Stefanickiego „Aktualne tendencje w prawie konsumenckim” Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010r. „Rozprawy Ubezpieczeniowe” Nr 11, (2/2011).

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- środa 10.00-18.00
czwartek (9.08.2018) 10.00-17.00

 Piątek – 9.00-17.00

Sobota – 9.00-15.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close