Dr Marek Kulczycki - Uczelnia Vistula

Członek Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu FM PBP SA Doktor nauk ekonomicznych (1976), absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W latach 1971-1980 pracownik naukowo-dydaktyczny SGPiS. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, podręczników oraz książek o tematyce ekonomicznej i finansowej. Pracownik Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) w Wiedniu (1980-1986).

Był dyrektorem departamentu w Ministerstwie Handlu Zagranicznego (1987-1991). Zajmował się współpracą gospodarczą Polski z krajami OECD. W 1991 roku był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. W maju 1992 roku rozpoczął pracę w Polsko-Amerykańskim Funduszu Przedsiębiorczości, gdzie kierował programem pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw. Od 1 kwietnia 1995 r. Prezes Zarządu Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku i Fortis Bank Polska S.A. Od 2002 do 2009 roku Prezes Zarządu Deutsche Bank PBC S.A. Od 2010 do 2014 członek Rady Nadzorczej tego Banku.

Od 2011 pracownik Akademii Finansów i Biznesu Vistula: Dyrektor Instytutu Finansów i Rachunkowości, Dziekan Wydziału Biznesu, Prorektor ds. Współpracy z Biznesem i Relacji Międzynarodowych. W latach 2015-2016 Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Obecnie Członek Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu FM Bank PBP SA.

 • Zainteresowania badawcze:

  Bankowość, Finanse i rynki finansowe, Analiza ekonomiczna i finansowa

  Wykładane przedmioty:

  Rynki Finansowe, Zarządzanie instytucjami kredytowymi, Współczesna bankowość, Ekonomia i finanse w praktyce, Finanse publiczne, Analiza ekonomiczna i finansowa, Finanse przedsiębiorstw.

  Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:

  Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych i krajowych: udział w wielu konferencjach naukowych na uczelniach ekonomicznych w Europie

  Zajmowane stanowiska (historia stanowisk naukowych):

  • 1976: doktor nauk ekonomicznych, SGPiS, obecnie SGH, Wydział Handlu Zagranicznego, Tytuł rozprawy: Kurs walutowy w systemie kierowania handlem zagranicznym
  • 1971: magister nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie, Wydział Handlu Zagranicznego

  Zajmowane stanowiska (pełnione funkcje organizacyjne i akademickie):

  • 2015-2016 Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula
  • 2014-2015 Prorektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula
  • 2012-2014 Dziekan Wydziału Biznesu
  • 2011-2012 Dyrektor Instytutu Finansów i Rachunkowości

  Działania naukowe:

  • Udział w projekcie badawczym AFiB dotyczącym rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Udział w wykładach e-learning w języku angielskim z finansów międzynarodowych.
  • Udział w przygotowaniu podręcznika w zakresie finansów.
   Wypromowanie ponad 50 absolwentów na studiach I i II stopnia, w tym w języku angielskim.
 • Publikacje naukowe (z ostatnich 3 lat):

  1. Zaawansowane metody wyceny ryzyka kredytowego w bankach.
  2. Sektor bankowy w Polsce w 2014 roku i wyzwania na przyszłość.
  3. Bariery i możliwości finansowania przez banki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- środa 10.00-18.00
czwartek (9.08.2018) 10.00-17.00

 Piątek – 9.00-17.00

Sobota – 9.00-15.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close