Dr Mariusz Jakubowski - Uczelnia Vistula

Autor kilkunastu artykułów naukowych z dziedziny kompresji sygnałów wideo, które zostały opublikowane na międzynarodowych konferencjach i w czasopismach z listy filadelfijskiej. Za osiągnięcia naukowe w latach 2012 – 2013 został wyróżniony nagrodą zespołową I stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej. W latach 2002 – 2008 pracował w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji (obecnie PIT-RADWAR), gdzie zajmował się projektowaniem i programowaniem systemów mikroprocesorowych na potrzeby sterowania i diagnostyki radarów wojskowych.

Absolwent wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Rozprawę doktorską „Adaptacyjne algorytmy estymacji ruchu w kompresji danych wizyjnych” obronił z wyróżnieniem w roku 2012, a wyniki jego pracy były wykorzystywane w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych.

 • Zainteresowania badawcze:

  • Cyfrowe przetwarzanie obrazów, Kodowanie sygnałów wideo, Technologie bezprzewodowe

  Wykładane przedmioty:

  • Electronics for IT, Introduction to digital technology, Embedded systems, Wireless technologies

  Działania naukowe:

  W latach 2006 – 2014 współpracownik przy projektach naukowo-badawczych:

  • VISNET II (2006 – 2009) – w ramach projektu została opracowana koncepcja systemu monitoringu wykorzystującego nowoczesne technologie audiowizualne, takie jak detekcja i rozpoznawanie twarzy, steganografia (ukrywanie informacji) czy kodowanie rozproszone sygnału wideo. W projekcie brały udział zespoły z kilku europejskich uczelni technicznych min. ze Szwajcarii, Niemiec, Hiszpanii i Portugalii,
  • PROTEUS (2009 – 2013) – projekt mobilnego system wspomagającego działania antyterrorystyczne i antykryzysowe realizowany pod kierownictwem Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów,
  • LIDER (2011 – 2014) – w ramach projektu opracowywane są architektury sprzętowe dla kodowania wielowidokowego sygnału wideo i wielokanałowego dźwięku.
 • Publikacje naukowe (z ostatnich 3 lat):

  1. G. Pastuszak, M. Jakubowski, Optimization of the Adaptive Computationally-Scalable Motion Estimation and Compensation for the Hardware H.264/AVC Encoder, Journal of Signal Processing Systems (przyjęty do publikacji)
  2. A. Masiukiewicz, I. Dolińska, and M. Jakubowski, Location Ability of 802.11 Access Points, The International Conference on Information and Digital Technologies 2015, pp. 233 – 237, Zylina, Slovakia, 2015
  3. A. Masiukiewicz, I. Dolińska, M. Jakubowski, G. Rzadkowski, and J. Sobol, Improvement of Content Window Size Selection Algorithm for Small 802.11n Networks, The International Conference on Information and Digital Technologies 2015, pp. 238 – 243, Zylina, Slovakia, 2015
  4. M. Jakubowski, Implementacja sprzętowa adaptacyjnej estymacji ruchu dla kodera standardu H.264/AVC, Przegląd Telekomunikacyjny – Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 6/2013, str. 221-224, Czerwiec 2013
  5. G. Pastuszak, M. Jakubowski, Adaptive computationally-scalable motion estimation

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- środa 10.00-18.00
czwartek (9.08.2018) 10.00-17.00

 Piątek – 9.00-17.00

Sobota – 9.00-15.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close