Adiunkt Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
Specjalista z zakresu finansów i bankowości, zarządzania zmianą i start-upami. Pełni funkcję członka zarządu spółki KRUSIKIEWICZ & KALBARCZYK zajmującej się innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie internetowego projektowania wnętrz w formie 3 D. Pełnił funkcje m.in. p.o. Dyrektora Oddziału Doradcy Klienta MIKRO w Banku BGŻ BNP PARIBAS w Opolu, był wielokrotnie Interim Managerem ds. zmian w przedsiębiorstwach, zajmował stanowisko Głównego specjalisty ds. finansowych w CLIMBEX S.A.

 • Zainteresowania badawcze:

  Business, e-banking, e-banking event research and business, innovative banking, start-ups financing, virtual, energy money and alternative money.

  Wykładane przedmioty:

  Audyt bankowy, Banking, Bankowość, Bankowość komercyjna – prawo bankowe, Company law and corporate governace, Economic analysis, Finance and accounting in practice I and II, Financial accounting, Financial analysis, Financial law, Financial reporting, Finanse i rynki finansowe – strategie przedsiębiorstw na rynku pieniężno-kapitałowym, Legal Aspects of Business Activity, Prawo bankowe.

  Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:

  2015 – wyjazd w ramach ERASMUS + Staff Mobility for Teaching academic year. 2014/2015 – Fatih University, Economic Department, Turkey.

  Content of the teaching programme:

  1. preparing lectures regarding innovations in electronic banking sector in Poland,
  2. showing research result about innovations in electronic banking sector in Poland.
   2013 – wyjazd w ramach LLP – Erasmus Programme Individual teaching programme for teaching staff mobillity academic year 2012/2013, PFH Private Hochschule Göttingen, Private University of Applied Sciences, Germany.

  Content of the teaching programme:

  Seminar/Student Conference on the Economic and Political Effects of the Current European Crisis and Virtual Economy. Topics of the seminar and the conference included:

  1. Polish SME and banking sector under financial crisis,
  2. Euro Zone future,
  3. The financial crisis concerns the virtual economy,
  4. Transfer capital in financial crisis through virtual currencies,

  Trojan horses in Europe using virtual currencies.

  Zajmowane stanowiska (historia stanowisk naukowych):

  1. Od października 2013 – Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Stosunków Międzynarodowych i Biznesu, Katedra Finansów i rachunkowości.
  2. Październik 2010-wrzesień 2013 – Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, Katedra Finansów i rachunkowości.

  Zajmowane stanowiska (pełnione funkcje organizacyjne i akademickie):

  1. Organizacja egzaminu kończącego się uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Bankowca na Akademii Finansów i Biznesu Vistula http://www.ecb.evenea.pl
  2. Przygotowanie, prowadzenie eventu badawczo-biznesowego „E-banking Day”: od 28 marca do 5 czerwca 2013 w Opolu, Uniwersytet Opolski, od 1 lutego do 30 kwietnia 2015 w Warszawie, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Działania naukowe:

  1. Przygotowanie, prowadzenie projektu badawczego na terenie miasta Warszawy e-banking, bankowość innowacyjna w Polsce (2 lutego-30 kwietnia 2015).
  2. Przygotowanie, prowadzenie projektu badawczego Pieniądz wirtualny, a pieniądz alternatywny – determinanty rozwoju pieniądza wirtualnego w sferze ekonomii, finansów i prawa oraz wpływ na jego sferę realną gospodarki w latach 2010-2015, http://www.virtualworlds.uni.opole.pl (1 czerwca 2012-30 lipca 2013, Uniwersytet Opolski).
  3. Przygotowanie, prowadzenie projektu badawczego Determinanty rozwoju obrotu bezgotówkowego gospodarstw domowych na Opolszczyźnie (1 marca-30 kwietnia 2012, Uniwersytet Opolski).
 • Publikacja naukowe:

  1. Część studium z zakresu pieniądza elektronicznego w obcych systemach prawnych – Austria, Prawo Mediów Elektronicznych, Biuletyn Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Bezpłatny dodatek (8) do „Monitora Prawniczego”, nr 16/2008, (artykuł został wyróżniony w konkursie „Prawo a nowe technologie” w 2007 r.).
  2. Pieniądz elektroniczny w obcych systemach prawnych, „Elektroniczny Biuletyn Naukowy CBKE”, 4/2007, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski.
  3. Pieniądz elektroniczny w obcych systemach prawnych – Niemcy, „Elektroniczny Biuletyn Naukowy CBKE”, 4/2007, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski.
  4. Twilight Electronic Money Schemes? – An overview of electronic money regulation in European Union and Poland, „e-Biuletyn 4/2007”, Elektroniczny Biuletyn Naukowy CBKE, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski.
  5. Spełnianie świadczeń pieniężnych za pomocą pieniądza elektronicznego, Warszawa 2010.
   Pieniądz elektroniczny w świetle dyrektyw, „Kwartalnik Prawo Mediów Elektronicznych”, nr 1 marzec 2011.
  6. Strategie finansowe firm rodzinnych, (w:) Sułkowski Ł. (red.), Firmy rodzinne – determinanty funkcjonowania i rozwoju. Współczesne aspekty zarządzania, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XII, Zeszyt 6, SWSPiZ w Łodzi, Łódź 2011.
  7. The legal and economic aspects of commercial information based on the Act on Rendering Electronic Services of 18 July 2002, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1(6) 2011.
  8. Philanthropy as a Strategy of Value Based Management, “Economic and Environmental Studies” Vol. 11, No. 2(18/2011), 121, June 2011.
  9. Virtual money – money of the future? Economic aspects, financial and legal environment, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1(10) 2012.
  10. Smus T.R., Maciejasz-Świątkiewicz M., Czym jest i jak powstaje pieniądz wirtualny?, (w:) Bogacka-Kisiel E. (red.), Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawa. Wnioski z badań empirycznych, Opole 2013.
  11. Smus T.R., Maciejasz-Świątkiewicz M., Ćwieląg K., Poskart R., Willmann M., Preferencje i postawy dotyczące korzystania z pieniądza wirtualnego, (w:) Bogacka-Kisiel E. (red.), Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawa. Wnioski z badań empirycznych, Opole 2013.
  12. Smus T.R., Krasucka M., Analiza SWOT pieniądza wirtualnego w kontekście rozwoju gospodarki i systemu płatniczego, (w:) Bogacka-Kisiel E. (red.), Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawa. Wnioski z badań empirycznych, Opole 2013.
  13. Smus T.R., Bogacka-Kisiel E., Ćwieląg K., Krasucka M., Maciejasz-Świątkiewicz M., Musiał M., Pieczonka J., Poskart R., Willmann M., Podsumowanie i wnioski, (w:) Bogacka-Kisiel E. (red.), Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawa. Wnioski z badań empirycznych, Opole 2013.
  14. Smus T.R., Wilk A., Witczak Z., Operacje bezgotówkowe w sektorze prywatnym generowane przez petentów wybranych biur pośrednictwa pracy działających na terenie Opolszczyzny, rozdz. 13, monografia 2013.
  15. Smus T.R., Spełnianie świadczeń pieniężnych za pomocą pieniądza elektronicznego, Warszawa 2010.

  W przygotowaniu:

  1. Monografia dotycząca e-bankingu i bankowości innowacyjnej.
  2. Źródła finansowania innowacyjności firm – rozwiązania międzynarodowe.
  3. Wirtualna ekonomia alternatywą dla rynków finansowych? Zakres korelacji wirtualnej waluty z systemem finansowym.
  4. Capital transfer in the global financial crisis for example virtual currency – Bitcoin.
Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close