Autor licznych prac naukowych z zakresu literatury i kultury brytyjskiej i amerykańskiej opublikowanych w kraju i za granicą. Prowadzi wykłady m.in w University of Notre Dame czy w University College London. Uczestnik międzynarodowych programów naukowych. Założyciel pisma naukowego ANGLICA. Współautor kilkudziesięciu programów edukacyjnych emitowanych przez Telewizję Polską i Polskie Radio. Otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe. Laureat konkursu BBC European Service, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

 • Zainteresowania badawcze:

  Współczesna powieść brytyjska i amerykańska, Poetyka postmodernizmu, Związki literatury i filmu, Komparatystyka literacka, Narratologia

  Wykładane przedmioty:

  • Współczesna literatura angielskiego obszaru językowego, Współczesne teorie badań literackich, Adaptacje filmowe dzieł literackich, Powieść gotycka, Współczesna proza brytyjska

  Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:

  • University of Notre Dame, Indiana, USA (1990-91), Visiting Professor
  • University College London (1980-81), Visiting Professor
  • ponadto, wykłady gościnne , m.in. University of California, Berkeley, USA, University of Warwick, Lancaster University, University of London, Universita degli studi di Padova.

  Zajmowane stanowiska (historia stanowisk naukowych):

  • 2003 – 2014 prof. zwyczajny, Wydz. Neofilologii, Uniwersytet Warszawski
  • 2007- prof. zwyczajny, Akademia Finansów i Biznesu Vistula
  • 1991 – 2002 prof. nadzwyczajny, Wydz. Neofilologii, Uniwersytet Warszawski
  • 1985 – 1990 docent, Wydz. Neofilologii, Uniwersytet Warszawski
  • 1974 – 1984 adiunkt, Wydz. Neofilologii, Uniwersytet Warszawski
  • 1971 – 1973 st. asystent, Katedra Fil. Angielskiej, Uniwersytet Warszawski
  • 1968 – 1971 asystent, Katedra Fil. Angielskiej, Uniwersytet Warszawski

  Zajmowane stanowiska (pełnione funkcje organizacyjne i akademickie):

  • 2014 – Dziekan Wydz. Filologii, Akademia Finansów i Biznesu Vistula
  • 2007 – 2011 Dziekan Wydz. Filologii, d. Uczelnia Vistula oraz d. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
  • 2014 – ekspert Narodowego Centrum Nauki
  • 2010 – 2014 członek Wydziałowej Komisji d/s Awansów Profesorskich, Wydz. Neofilologii, Uniwersytet Warszawski
  • 2009 – 2014 przewodniczący Instytutowej Komisji d/s Przewodów Doktorskich, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski
  • 2003 – 2006 członek Senackiej Komisji Prawno-Statutowej, Uniwersytet Warszawski
  • 1997 – 2011 członek Wydziałowej Komisji d/s Badań Naukowych, Wydz. Neofilologii, Uniwersytet Warszawski
  • 1994 – 1997 opiekun naukowy Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach (afiliacja Uniwersytetu Warszawskiego)
  • 1993 – 1998 przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Anglistyki, UW
  • 1985 – 1998 kierownik Zakładu Literatury Angielskiej, Instytut Anglistyki UW
  • 1980 – 1983 dyrektor Instytutu Anglistyki UW
  • 1988 – 2014 redaktor naczelny czasopisma naukowego ANGLICA (od 2012 r. tytuł zmieniony: ANGLICA: An International Journal of English Studies, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego)

  Działania naukowe:

  Badania własne oraz kierowanie projektami badawczymi, również pracami doktorantów w Instytucie Anglistyki UW, z zakresu literatury i kultury brytyjskiej i amerykańskiej, m.in. współczesna powieść brytyjska i amerykańska, komparatystyka literacka, adaptacje filmowe i telewizyjne dzieł literackich. Udział w pracach Advisory Board czasopisma naukowego o zasięgu międzynarodowym Multicultural Shakespeare (poprzedni tytuł: Shakespeare Worldwide).

 • Publikacje naukowe:

  Książki

  1. A Dictionary of Film Terms and Film Studies. Warszawa 2014 Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 110. ISBN 978-83-235-1517-3.

  Artykuły i rozdziały w książkach

  1. The Supernatural in Scottish Folktales [w:] Facets of Scottish Identity, eds I. Szymańska and A. Korzeniowska. Warszawa 2013 Wydawnictwo Naukowe Semper, 195-202. ISBN 978-83-7507-235-8.
  2. Thackeray on the Screen [w:] From Queen Anne to Queen Victoria, vol .3, eds G. Bystydzienska et al. Warszawa 2012 Ośrodek Studiów Brytyjskich, Uniwersytet Warszawski, 505-514. ISBN 978-83-906585-3-7.
  3. Film Adaptations: Theories, and New/Old Dilemmas [w:] The Visual and the Verbal in Film, Drama, Literature and Biography, eds. M. Buchholtz et al. Frankfurt am Mein 2012 Peter Lang, 11-22. ISBN 978-3-631-63191-1.

  Redakcja naukowa czasopism

  1. ANGLICA: An International Journal of English Studies, 23/1. Warszawa 2014 Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. ISSN 0860-5734-01.
  2. ANGLICA: An International Journal of English Studies, 23/2. Warszawa 2014 Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. ISSN 0860-5734-02.
  3. ANGLICA: An International Journal of English Studies, 22/1. Warszawa 2013 Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. ISSN 0860-5734-01.
  4. ANGLICA: An International Journal of English Studies, 22/2. Warszawa 2013 Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. ISSN 0860-5734-02.
  5. ANGLICA: An International Journal of English Studies, 21/1. Warszawa 2012 Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. ISSN 0860-5734-01.
  6. ANGLICA: An International Journal of English Studies, 21/2. Warszawa 2012 Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. ISSN 0860-5734-02.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- środa 10.00-18.00
czwartek (9.08.2018) 10.00-17.00

 Piątek – 9.00-17.00

Sobota – 9.00-15.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close