W latach 1986-1992 oraz 1997-2002 był doradcą prezesa Narowowego Banku Polskiego. W latach 1990-1992 był członkiem rady nadzorczej PBK, z kolei w latach 1992-1997 był przedstawicielem Polski w radzie nadzorczej Banku Światowego w Waszyngtonie, a 1997-2000 wiceministrem w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. Specjalista w zakresie m.in: długookresowych zmian w gospodarce światowej, rynku finansowego oraz integracji europejskiej. Autor ponad 100 prac naukowych.

 • Zainteresowania badawcze:

  Długookresowe zmiany w gospodarce światowej, stabilność rynków finansowych, integracja europejska.

  Wykładane przedmioty:

  Finanse, Integracja europejska.

  Zajmowane stanowiska (historia stanowisk naukowych):

  • 2007 – tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
  • 1978 – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Rozprawa habilitacyjna: „Transfer postępu naukowo-technicznego przez przedsiębiorstwa międzynarodowe a długookresowe zmiany w międzynarodowym podziale pracy”
  • 1973 – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Rozprawa doktorska „Polsko-brytyjska współpraca gospodarcza i perspektywy jej rozwoju”
  • 1968 – tytuł zawodowy magistra w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie

  Zajmowane stanowiska (pełnione funkcje organizacyjne i akademickie):

  Kierownik Katedry Ekonomii w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (do 2014 roku)

  1. Chiny umacniają dominującą pozycję w gospodarce światowej, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, nr 41/2015.
  2. Nadmierne zadłużenie krajów rozwiniętych gospodarczo, „Gospodarka Narodowa”, nr 4/2014.
  3. Przechodzenie Chin od portfelowych do bezpośrednich inwestycji zagranicznych, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, nr 34/2014.
   Zanikanie B+R w Polsce w okresie transformacji, „Kwartalnik internetowy eFinanse”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 2011.
  4. Stabilność rynków finansowych a wejście Polski do strefy euro, SGH, Warszawa 2005.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- środa 10.00-18.00
czwartek (9.08.2018) 10.00-17.00

 Piątek – 9.00-17.00

Sobota – 9.00-15.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close