UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ

ZAMÓW KONSULTACJĘ

prof. dr hab. Janusz Szczepański
e-mail: j.szczepanski@vistula.edu.pl
Wydział: Humanistyczny
Kierunek kształcenia: Historia

Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, tam również się doktoryzował. W 1996 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, w 2001 r. – tytuł  profesora, w 2008 – profesora zwyczajnego. Od 2001 r. – wykładowca w Zakładzie Historii Najnowszej Instytutu Historycznego  UMCS w Lublinie. Zatrudniony także na Wydziale Historycznym Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, w której m.in. kierował Katedrą Dziejów Miasta i Regionu. Wypromował na  wspomnianych uczelniach ponad 20 doktorów. Członek  komisji powołanych do przeprowadzenia przewodów profesorskich, habilitacyjnych,  doktorskich w ośrodkach akademickich na terenie całego kraju. Realizując projekty badawcze, prowadził kwerendy archiwalne w Rosji, na Białorusi, Ukrainie, Litwie, Izraelu, Wielkiej Brytanii, Francji.

Owocem zrealizowanych projektów badawczych były nagradzane publikacje książkowe. Wśród nich były m.in. „Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku”, która w 2001 r. została uznana za najlepszą książkę w Polsce o tematyce niepodległościowej, zaś publikacja „Społeczność żydowska Mazowsza w XIX-XX w.” zdobyła I nagrodę w konkursie na najlepszą książkę akademicką na XII Targach Książki Akademickiej „ATENA” 2005 w Warszawie.

Redaktor naukowy wielu publikacji książkowych, m.in. tomów III-IV syntezy „Dziejów Mazowsza”. Przez wiele lat członek redakcji „Rocznika Mazowieckiego” i „Studiów Mazowieckich”. Specjalizuje się w najnowszej historii Polski. Autor ponad 300 artykułów naukowych i 20 książek poświęconych dziejom politycznym i społeczno-gospodarczym ziem polskich w XX w.

 

Zainteresowania dydaktyczne/badawcze:

  • dzieje polityczne ziem polskich w XX w., m.in. walk o niepodległość;
  • postawy społeczeństwa polskiego wobec wydarzeń I wojny światowej;
  • dzieje wojny polsko-bolszewickiej 1919 -1920 r.;
  • historia ośrodków miejskich w XIX-XX w.;
  • dzieje emigracji zarobkowej z ziem polskich oraz  skupisk polonijnych;
  • problematyka mniejszości narodowościowo-wyznaniowych na ziemiach polskich, a zwłaszcza ludności żydowskiej.
Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close